Fredy Massad · crítica de arquitectura

Nesta nova entrega da sección “baliza”, achegámonos ao mundo da “crítica de arquitectura”, e que mellor forma de facelo que da man de Fredy Massad (Buenos Aires, 1966).

Arquitecto atípico (ten que obtén na Facultade de Arquitectura, Deseño e Plan Urbano da Universidade de Buenos Aires) e que en compañía de Alicia Guerreiro Yesto investiga e realiza análises críticas sobre a arquitectura contemporánea. Combina o seu labor docente (profesor de Teoría e Crítica da Arquitectura en School of Architecture-UIC en Barcelona, profesor invitado ad honorem na Facultade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires en Arxentina e profesor convidado da Vilniaus Dailès Akademija en Lituania) co seu traballo como crítico de arquitectura no xornal ABC (Desde 2013, autor do blogue A viga no ollo) e colaborador en diferentes medios internacionais de Hispanoamérica, Europa e Asia.

Deixámosvos co ollo clínico de Freddy, esperamos que vos guste.

Fredy Massad
Fredy Massad

Como se definiría Fredy Massad?

Unha vez, con ánimo de ofender, alguén me chamou ‘inconformista patolóxico’.  Eu tomeino como un halago, así que me serve aquí como auto-definición.

Son alguén que cre na necesidade da dúbida persistente. Son pesimista.

Creo que na vida pódese cambiar de todo menos de camiseta.  Eu levo sempre a de Boca, que é a de Diego Armando Maradona.

Nalgunha entrevista anterior comenta que recibiu un ensino imperfecta pero que, grazas a esa imperfección, non lle condicionou como individuo e non lle inculcaba ningún tipo de dogmatismo Que opina dos programas e do sistema educativo actual nas escolas de Arquitectura?

Cando digo que a miña educación foi imperfecta, quero dicir que estudei nunha facultade masificada e nun período no que ir á universidade non era unha decisión, senón algo que sentía como unha responsabilidade, unha obrigación. Con todo, o Estado non o asumía como unha prioridade. Investíase e séguese investindo moi pouco na educación pública. A pesar diso, a Universidade de Bos de Aires tiña e segue tendo magníficos docentes

Aquela masificación, que a priori podía ser contraproducente, obrigábache a crecer. Deixábache liberdade como individuo. Dábache rúa, como dicimos en Arxentina. Obrigábache a perfilar o camiño que debías percorrer para formarche. Ofrecíache as ferramentas básicas, permitindo que foses ti mesmo quen aprendese a usalas.

Gústame dar valor a esta imperfección porque se adoita ter en xeral un certo complexo de inferioridade respecto doutras universidades, consideradas máis prestixiosas, con máis ‘marca’, máis ‘vanguardistas’… e de onde se sae cun pensamento endogámico e pechado, de certa arrogancia. Creo preferible a aprendizaxe que achegan centros menos ‘perfectos’, onde o alumno ten que manter a inquietude pola súa propia formación, mesmo despois de saír da universidade.

Respecto dos actuais programas e o estado do sistema educativo, é unha pregunta difícil e que á que non se pode dar unha resposta xeral. Baseándome na miña propia experiencia como docente, creo que o panorama está a cambiar demasiado rápido e perdemos algunhas cousas, e que hoxe se está volvendo máis difícil inculcar a importancia de reflexionar sobre ideas complexas a unha xeración cada vez máis dominada polo visual e que tende a reducir ao mínimo as súas ideas.

Pero paréceme que o gran problema non ten tanto que ver cos estudantes senón con como nos estamos desempeñando como docentes. Creo que hai profesores cada vez máis cegados pola vaidade que interesados por incentivar e motivar aos seus alumnos. É coma se preferisen adoutrinar e crearse fans que alentalos a ser eles mesmos e facelo con rigor e respecto á profesión.

Que aspectos poderíanse mellorar e completar?

Insisto, segundo a miña experiencia, creo que é esencial espertar en cada un dos alumnos o pensamento crítico. Isto, na práctica, tórnase case imposible debido á terrible brevidade de tempo que se outorga ao ensino das materias. Teño a sensación de que xusto cando se están empezando a sentar as primeiras bases para comprender o concepto da materia, o semestre xa concluíu.

O máis desexable sería valorar e fomentar a construción sólida de coñecemento antes que a acumulación de información. Comprobo que, en xeral, os estudantes posúen un coñecemento moi vago da historia da arquitectura. Non creo na historia como acumulación de datos senón como unha lectura analítica e crítica que lles debese servir para cimentar a súa propia formación, evitando así que caian no encanto do último charlatán de moda ou crer que calquera cousa é unha innovación.

Creo que habería que tratar de combater esta inercia de esquematismo nos coñecementos e rapidez que parece determinar o carácter da formación universitaria hoxe en día. Non podo dicir cal sería a fórmula para facelo, pero habería que tentar harmonizar ao máximo posible o acceso á información que hoxe nos brindan as tecnoloxías coa vocación de construír un coñecemento sólido e amplo, que non rehúya enfrontarse a complexidade.

Durante a súa formación en Buenos Aires nos anos 80 tamén sufriu o contexto dunha crise como ocorreu e ocorre en España nestes momentos, foi leste o motivo que lle levou a canalizar a súa vida profesional facía a crítica?

Arxentina, do mesmo xeito que outros países de Latinoamérica, caracterízase por vivir crises cíclicas, pero que non se poden equiparar á crise en que nos atopamos inmersos en España.  As crises deste tipo son máis rápidas, case fulminantes, pero tamén a recuperación manifesta una certa celeridade. O que sucedeu é que de cada crise foron quedando cousas no camiño: a sanidade, a educación pública… fóronse deteriorando á vez que a clase media ía destruíndose e ía xurdindo un importante puñado de novos ricos.

Non decidín estudar Arquitectura por cuestións pragmáticas senón por ese empuxe que un ten cando é novo, sen exporme nunca que pasaría cando me recibise.  Os meus anos universitarios estiveron marcados por unha desas tantas crises cíclicas, dominados pola incerteza de cal sería o futuro. Posiblemente isto teña algo que ver con derivar cara á crítica. Sen querer frivolizar, diría que se as crises non che matan fortalécenche. Sempre que un estea aberto a aprender delas.

Entrevista Fredy Massad_Cruces crítico I
Fredy Massad durante o ciclo de diálagos “Cruces crítico”

Comentouse e debatido bastante sobre a morte da crítica de arquitectura, pero existe realmente unha diferenza substancial entre a crítica actual e a de épocas pasadas?

A animadversión contra a crítica non está soamente na órbita da arquitectura. A sociedade tornouse cada vez máis pasiva ou compracente. A brutal crise do sistema que estamos a padecer propiciou o xurdimento do 15-M, pero finalmente esa indignación foi absorbida polo sistema e desa forma contívose. Talvez porque algúns non estaban tan indignados como parecía con ese sistema, senón que a súa única intención era abrirse nichos nel.

Quen determina a morte da crítica da arquitectura son normalmente os mesmos que buscan destruír calquera indicio de insubmisión ao sistema en que se atopan demasiado cómodos. Creo que, finalmente, o que lograron é non ter que decretar a súa morte senón amansarla. E fixérono mediante prebendas.

Sempre houbo críticos obsecuentes e que escribiron ao ditado de certos personaxes, ou exclusivamente para loalos. Pero hoxe fáilleme difícil, senón imposible, atopar unha verdadeira crítica. Abundan charlatanes e boutadistas pero falta xente que fale claro e que expoña ideas con solidez.

Cando cre que se produciu esa perda de rumbo? (Se se produciu)

Non penso que se perdeu o rumbo senón que imos cara a onde queren que vaiamos quen manexa o barco, e os demais conviñeron obedecer sen rechistar ou sobreactuando unha suposta rebeldía coa soa intención de captar eloxios en redes sociais, pero sen un xenuíno interese de torcer o sistema.

Creo que chegamos a un punto de non retorno. A sociedade camiña cara a un empobrecimiento cultural, ideolóxico, espiritual… xeneralizado. Supoño que se trata de ciclos históricos e estamos a vivir un deses momentos de decadencia e crise, dos que emerxen outras estruturas.

Onte nun programa de televisión entrevistaban a unha ‘influencer’, un personaxe insulso e ignorante e que se jactaba ademais da súa propia ignorancia.  Vendo isto, confirmaba unha vez máis que o problema non radica en que exista este modelo de personaxes embrutecidos senón en que estes se acabaron convertendo en exemplos admirados. Pódese replicar que niso consiste a televisión lixo, pero se trasladamos esta mesma inercia á arquitectura, veremos que os modelos enxalzados polos medios con obxecto de que sexan reverenciados polos arquitectos non difiren en exceso deses zangolotinos cuxa profesión é ser influencer.

En leste mesmo sentido, recomendo ver o documental que forma parte da serie ‘Abstracts’, emitido por Netflix, dedicado a Bjarke Ingels. Persoalmente, reforzou as preguntas que non deixa de suscitarme Ingels: como pode ascender a esta categoría de pseudo-mito un tipo que soamente repite eslóganes dignos de libro de autoaxuda, sen a menor enxunlla intelectual.

Esta veneración a todo este tipo de figuras conduciu a este punto morto e vergonzante.

Caricatura de Fredy Massad realizada por ArchMaaik
Caricatura de Fredy Massad realizada por ArchMaaik

Por tanto, cal debe ser a función dun crítico? Como debe situarse un crítico de arquitectura? 

Hoxe adoitan confundirse a idea de teórico e a de crítico, que son totalmente diferentes. Eu síntome máis crítico que teórico.

Na miña opinión, o crítico ten que ser un desestabilizador, alguén que xere preguntas e poña en liza as certezas colectivas. Lonxe, moi lonxe, de ser un cazatalentos ou un curador, como hoxe empéñanse en promulgar quen di estar a facer crítica. Un crítico debe observar e instigar preguntas. Creo que, dado o tempo en que vivimos, que tende a ser pasivo, a necesitar explicacións e respostas esquemáticas e rápidas, é necesario certo espírito belixerante e vehemente, que faga zozobrar as certezas que se absorberon irreflexivamente. Creo que máis que xerar dogmas ou verdades, o crítico debe abrir dúbidas.

Como dixen, na actualidade téndese, dunha maneira moi taimada, a menosprezar a figura do crítico. Nunha sociedade infantilizada non son benvidas as disidencias.

Hai razóns claras para que isto suceda, e moitas delas foron fomentadas pola acción de moitos autoconsiderados críticos, os cales funcionan máis como community managers ou publicistas de certos arquitectos e que nunca tiveron por labor exercer de críticos. Anularon a idea da reflexión e han desfigurado o concepto do que significa facer crítica. Tamén se xeneralizou o modelo do crítico como un personaxe amargado e frustrado, un pobre desgraciado que canaliza as súas miserias e envexas arremetendo contra outros: o criticón.

Con esa proliferación de farsantes por unha banda e esta trivialización da función do crítico por outro, volveuse moi difícil crear unha contorna no que a crítica poida recuperar a súa razón de ser.

Pola miña banda, creo que a reflexión crítica é fundamental para desenvolver e facer crecer o corpo teórico que dá base á construción da propia arquitectura. Equipa tamén os propios criterios, a nosa responsabilidade sobre a integridade das nosas ideas.

Define a crítica que realiza como pragmática, isto carrexoulle algún que outro enfrontamento, por que cre que non se reciben ben as súas reflexións?

Sosteño que a crítica, e máis aínda nestes tempos, debe apuntar directamente ao problema, sen perderse en derivas retóricas. Intento, como xa dicía, que estas non sirvan para abonar ningún tipo de dogmatismo senón para xerar debate.

Non estou de acordo con que as miñas reflexións non sexan ben recibidas. Seguramente quen llas toma a mal son máis ruidosos, e quizá por iso téñase esta impresión, pero tamén se reciben con interese e ganas de diálogo. Percibo que hai moita xente desexosa de que lle falen con claridade, que o crítico tome unha posición libre de ambigüidades.

Respecto ao primeiro caso, o matonismo da corrección política non acepta diverxencias e isto converteuse nun dos grandes males do noso tempo, provocando un retroceso perigoso para o pensamento.  Desa corrección política están a beneficiarse moitos crápulas que a utilizan para protexer e manter á boia os seus negocios. O buenismo imperante, por paradoxal que soe, é a arma máis potente para deixar fóra de xogo ao discrepante. Amparados nesa auto-atribuída superioridade moral e ética e a súa poder como ‘grupo’, téntase eliminar e anular a quen opina e cuestiona desde a individualidade. Talvez, o problema sexa non querer participar nesta comparsa.

Na contorna da arquitectura, sempre se viu como unha traizón o exercicio da crítica independente, poucas veces como algo útil e construtivo. Nunha profesión determinada polos egos e o corporativismo vese moi mal esa insubmisión de falar claro, pedir contas. Prémiase ao parvo útil que blasfema e gesticula pero cuxo discurso non é incómodo.

Nun artigo recente, Santiago de Molina escribía sobre “vivir sen mestres”, podería radiografiar o panorama actual da arquitectura española e internacional?

Creo que a arquitectura está sumida nun aturdimiento xeral. Sosteño, ao meu pesar, que a crise non serviu para reflexionar e xerar unha catarse. Que sobreviven, aínda que como mortos viventes, personaxes do pasado, que aínda seguen infundiendo medo, o que evita que llos cuestione por temor a quedar fose do sistema que aínda rexen.

Paréceme que se reflexionou pouco e mal sobre os motivos que levaron ao colapso da arquitectura. Estamos ante un escenario ao cal está a regresar gradualmente todo o que levou a ese colapso. Dous exemplos deste déjà-vu: que Foster gañe o recente concurso do Museo do Prado e a inauguración da Filarmónica de Hamburgo (outro edificio icónico que multiplicou por dez o seu orzamento orixinal). Ambos poñen de manifesto que quen apostou para que esta crise fóra soamente un impasse gañaron. As regras do xogo e os seus xogadores seguen sendo os mesmos, e lograron eliminar ou converter en perdedores a gran parte dunha xeración. Máis aínda, xerando neles un complexo de culpa, de responsabilidade compartida, e facendo que acaten un estado de precariedade profesional como castigo que deben pagar.

"Cruces Críticos", organizado por Fredy Massad.
“Cruces Críticos”, organizado por Fredy Massad.

A arquitectura, ten abertos moitas frontes de batalla (LSP, Bolonia, paro, precariedade laboral, COAs, ETSAs, emigración, comunicación, etc), non serán demasiados para a polarización existente dentro da mesma?

Ante preguntas así uno sempre corre o risco de acabar caendo no palabrerío, en enunciar boas intencións case utópicas. A maioría deles solucionaríanse con determinación real de cambio, cunha actitude enerxicamente crítica sobre o momento. Sen mansedumbre, con rebeldía xenuína, non con eslóganes e ruído. Hai que empezar a deixar moito atrás, denunciando as causas verdadeiras que nos conduciron a este punto.

Creo que o factor de Bolonia, que ao meu criterio conduce a unha profesionalización extrema que vai en detrimento do papel da universidade como espazo de pensamento e crecemento, causará danos irreparables.

Creo que é moi difícil ir contracorriente dos fluxos que empuxan o mundo hoxe, pero habería que empezar a perder o temor e chamar ás cousas polo seu nome. Apuntar cara arriba, sinalando a quen e que factores levaron á profesión e á disciplina a este punto tan sensible.

Como ve o futuro da arquitectura? E o da profesión?

Como dicía antes, son pesimista en xeral.  Non me gusta como están as cousas. A arquitectura, a intelixencia da arquitectura, atópase en malas mans. A frivolidade campa ás súas anchas e isto non pode achacarse só á contorna dixital, tamén isto afecta a moitas parcelas do mundo académico. O modelo de mercado antepúxose ao coñecemento.

Adóitase dar valor a arquitectos que fan mala arquitectura e que, á vez, venden ideoloxías deleznablemente ocas. Os admirados modelos Bjarke Ingels e Alejandro Aravena son paupérrimos, ideológicamente perversos, pero creo que é un erro contrapoñer a estes o modelo puritano, que encarnan figuras como Zumthor ou os recentes Pritzker, RCR Arquitectes. Este modelo é elitista e pouco acorde ao noso tempo. Seguramente producen boa arquitectura pero é unha arquitectura ensimesmada e que está dirixida a minorías.

Se suele dar valor a arquitectos que hacen mala arquitectura y que, a la vez, venden ideologías deleznablemente huecas. Los admirados modelos Bjarke Ingels y Alejandro Aravena son paupérrimos, ideológicamente perversos, pero creo que es un error contraponer a estos el modelo puritano, que encarnan figuras como Zumthor o los recientes Pritzker, RCR Arquitectes. Este modelo es elitista y poco acorde a nuestro tiempo. Seguramente producen buena arquitectura pero es una arquitectura ensimismada y que está dirigida a minorías.

Dá a impresión de que pasamos, no lapso de doce meses, de admirar o concepto ‘cool’ de chabolismo proposto por Aravena ou Urban Think Tank a reivindicar agora o preciosismo e a sofisticación elitista.

Non me interesa facer de profeta, pero apostaría a que o futuro da arquitectura ten que pasar polo desenvolvemento da industria e a tecnificación. É necesario tentar facer arquitectura de calidade e alcanzable a todos. Para iso, a crítica debe esforzarse en construír unha base ideolóxica sólida, que defina cales son as necesidades reais ás que arquitectura debe dar servizo. Habería que romper coa inercia clasista que sempre acabou determinando a profesión. Traballar desde o público en serio. Deixar a superficie dos eslóganes e o efectismo e entrar nun debate responsable sobre o que se quere e o que se debe facer.

Que opina dos que se foron a traballar ao estranxeiro?

Procedo dunha familia de inmigrantes que se viron obrigados a abandonar o seu país a comezos do século XX. Por iso se que emigrar é un transo complexo, aínda máis cando se transforma na única solución. No meu caso, a decisión de emigrar foi unha opción persoal e a miña experiencia foi moi satisfactoria. Saír do ‘fogar’, deixar a seguridade, fíxome avanzar. Con todo, non creo que sexa unha condición nin necesaria nin obrigatoria para desenvolverse persoal ou profesionalmente.

Dentro do contexto español actual, no que se sitúa a túa pregunta, creo que estes discursos chamando á emigración ou presentándoa como única alternativa son moi prexudiciais. Soamente poden ser beneficiosos para deixar campo libre a unha xeración que xa está asentada e que non quere competencia, nin perder vixencia, poderes e privilexios. Resúltanme insultantes pola lixeireza con que se convida ás persoas para irse, facendo que as persoas comecen o seu percorrido profesional desde a frustración e o victimismo.

Lamentablemente vexo que se está propiciando tamén unha impostura sobre o feito de emigrar. Hai moitos migrantes vip, que se desprazaron querendo imbuír de realidade a ese discurso enganoso e exhibindo ese victimismo. Estes migrantes vip non teñen interese en facer diso unha experiencia vital, senón alardear nas redes das súas vicisitudes en terras estrañas.

Emigrar por obrigación non é unha cuestión fácil, e aínda menos se un vese impelido a facelo. Pode acabar sendo unha circunstancia moi traumática.

La viga en el ojo, de Fredy Massad editado por ediciones Asimétricas.
“A viga no ollo. Escritos a tempo” de Fredy Massad editado por edicións Asimétricas.

Que opina dos arquitectos que emprenden en novos campos?

Creo nun individualismo ben entendido, como independencia. O emprendedor como persoa que levantaba o seu propio proxecto profesional e vital sempre existiu. Quen nestes momentos aplique o seu coñecemento en proxectos que lle permitan realizarse, paréceme alguén digno de eloxio e respecto.

Devandito isto, ese concepto en boga de ‘emprendedor’e o que implica cáusame moita suspicacia. Paréceme que é paradigmático desta sociedade de pícaros e embrutecida, que confía como única solución nun aparente progreso cara a adiante e no individualismo como espectáculo.

A educación do arquitecto é moi abarcativa, aínda que isto soe a cliché, e proporciona ferramentas que capacitan para poder aplicar e seguir aprendendo noutros campos. Isto non quere dicir que, se son arquitecto, da noite para a mañá non podo amencer tamén capacitado para ser cineasta, artista ou filósofo (ou todo á vez). Por suposto que é positivo abrir o espectro dos intereses e dos potenciais que uno é capaz de integrar ao seu coñecemento e actividades, pero é importante un sentido de rigor e humildade.

Co que estou totalmente en desacordo é con eses discursos que queren persuadir aos arquitectos para deixar a profesión para dedicarse a outra cousa, ben sexa desalentándoles ou ben envaneciéndolos e facéndolles que serán xeniais en calquera campo porque, como dixen, parten de intereses turbios que queren reducir ao mínimo a competencia dentro dun sistema que xa está moi ben apontoado.

Está contento coa súa traxectoria profesional? Que proxectos de futuro espéranlle?

Ao ser moi pesimista e inconformista éme difícil sentirme satisfeito. Recalco o que dicía ao comezo: creo que esta profesión, como case todo, é unha carreira de fondo. Alégrame correr a un ritmo pausado, con momentos mellores e outros peores. Pero podo dicir que vin a moitos pasar correndo a máis velocidade e, despois, desaparecer. A aprendizaxe é lento e estamos saturados de malos aprendices.

Indo ao concreto: o ano pasado comecei con ‘Cruces Críticos’ unha serie de diálogos entre arquitectos e profesionais doutros ámbitos, que tiñan como obxecto indagar na reflexión sobre o papel do pensamento crítico neste momento. Neste momento interésame moito saír do monólogo. Cara ao futuro interésame seguir organizando este tipo de encontros que sirvan para romper a reflexión endogámica e buscar voces que estean máis á marxe dos estrondos mediáticos.

Doutra banda, estou a preparar un libro.

Para acabar, que lle aconsellaría aos actuais estudantes e futuros profesionais da arquitectura?

Detesto que me dean consellos, máis aínda cando non os pedín. Por iso evito situarme como conselleiro.

Ante esta pregunta, acódeme á cabeza a imaxe daqueles estudantes ou novos arquitectos que actuaron como pedestais humanos na Bienal de Venecia de 2012. Coas máscaras que ocultaban os seus rostros e os seus monos brancos, uniformándolos. Paréceme unha metáfora terrible da obediencia, da aniquilación total da rebeldía.

Con esa imaxe en mente, non lles aconsellaría pero si lles diría que non se acovarden ante o panorama, que parece pouco halagüeño e que algúns se empeñan en polucionar aínda máis. Que busquen as súas propias experiencias, sen querer imitar nin obedecer. Tamén que non mitifiquen a ninguén, que constrúan o seu propio pensamento.

Crítica de choque, nueva publicación de Fredy Massad
Crítica de choque, nova publicación de Fredy Massad

Fredy Massad · crítica de arquitectura
Marzo 2016

Entrevista realizada por Ana Barreiro Branco e Alberto Alonso Ouro. Agradecer a Fredy o seu tempo e predisposición con este pequeno espazo.

Alberto Alonso Oro

Arquitecto y editor en veredes, arquitectura y divulgación. Invernalia es un buen lugar. A veces escribo en Fundacion Arquia.

follow me

Arquivado en: Alberto Alonso Oro, Ana Barreiro Blanco, baliza

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,