Entrevista a RCR Arquitectes

Rafael,-Carme,-Ramon-@RCR-Arquitectes
Rafael, Carme, Ramon | @RCR Arquitectes

Con motivo da exposición “RCR Arquitectes. Creatividade Compartida”,, que podedes visitar desde o pasado 24 de febreiro ata o 8 de maio 2016 2016 en Museo Ico de Madrid, tivemos a oportunidade de realizarlle unha pequena entrevista a Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramón Vilalta, que conforman o estudo RCR arquitectes.

“RCR Arquitectes non é un estudo ao uso. Afastado dos tradicionais centros de influencia da arquitectura española, decidiron levar esta disciplina un paso máis aló botando a súa mirada atrás, ao tempo en que a arquitectura protexía ao home das inclemencias da natureza sen romper o vínculo que o unía a ela. A arquitectura telúrica de RCR parece, de feito, moldeada polas forzas da natureza, arroxada á superficie desde o interior da terra polos volcáns que rodean Olot.”

Mónica de Linos, directora da Fundación ICO.

Que opinan da exposición?

Estamos moi contentos pola oportunidade que nos brinda a Fundación ICO de Madrid de expoñer “RCR Arquitectes. Creatividade Compartida” no Museo ICO osto que valoramos a traxectoria desta institución, coa súa aposta pola mellor arquitectura e o urbanismo nacional e internacional.

Con que parte identifícase máis RCR?

Cremos que a suma das dúas exposicións converte a mostra en Madrid nun gran acerto porque explica na planta baixa os primeiros pasos da concepción dun proxecto, recollido na exposición “RCR Arquitectes: Papers” que se puido ver no museo Arts Santa Mònica de Barcelona, e desenvolve na segunda planta os conceptos nos que se apoia a obra de RCR Arquitectes, ata chegar á súa materialización, tal como mostrouse en “RCR Arquitectes: Creativitat compartida” no Palau Robert de Barcelona. A ocasión de reunir todo o proceso creativo nun só lugar dá unha visión moi completa das ideas que subxacen aos nosos proxectos.

Tras 25 de profesión, cal ou cales son as obras máis significativas para RCR?

Cada obra permítenos investigar novos aspectos para xerar espazos para os sentidos, polo cal cada obra é significativa. Talvez poderiamos nomear o proxecto non construído do Faro, que fixemos ao comezo como novos arquitectos recentemente egresado, como unha maneira de entender a arquitectura. Proxectamos un faro horizontal porque para nós prevalece o concepto sobre a forma.

Que retos futuros ten ou se lle expoñen a RCR?

Un reto co que estamos na actualidade é propoñer a nosa lóxica proyectual noutros lugares do mundo, comprendendo as claves do lugar noutras culturas.

Espai Barberí. Olot © Pep Sau
Espai Barberí. Olot © Pep Sau

Como e cando se orixina o proxecto? É un momento individual ou colectivo?

Tal como reza o título da nosa exposición, entendemos a orixe do proxecto como unha creatividade compartida. Interésanos moito que o cliente participe desde os inicios do proxecto para que comprenda a concepción da obra como un proceso, non como unha proposta formal. É así como podemos chegar a respostas que recollen a esencia do lugar e responden dunha maneira integral aos requisitos do programa, para non caer en formalismos.

Que importancia xoga a natureza na vosa obra? E por que?

A natureza é o noso modelo e guíanos cando estamos a buscar un equilibrio entre os contrarios, por exemplo o horizontal e o vertical, o cheo e o baleiro, o fráxil e o consistente. A arquitectura tamén é un proceso vivo. Por iso interésanos a natureza.

En una ocasión William J. R. Curtis señaló la capacidad de RCR deNunha ocasión William J. R. Curtis sinalou a capacidade de RCR de “arquitecturizar la luz” RCR emprega a luz como un material máis de proxecto e así enlazar natureza e construción?

É certo que a luz é un elemento máis á hora de proxectar. Por iso gústanos traballar con filtros. Na exposición incluímos elementos arquitectónicos de varios proxectos como os que desenvolvemos para o Espai Barberí, os Pavillóns e o Restaurante de Les Cols ou o Restaurante Enigma.

Que houbo na súa formación que leva RCR a empregar esta metodoloxía proyectual? En que consiste ou basea a súa metodoloxía proyectual?

Na Escola de Arquitectura do Vallés transmitíronnos a importancia da emoción na arquitectura, que se han de sentir emocións nos espazos que se crean. Isto marcounos profundamente e guíanos na nosa metodoloxía proyectual. Se a resposta non é bela, ha de seguirse buscando unha resposta mellor.

Para conseguir esa beleza, son máis importantes as ideas que as formas. Por iso interesounos desenvolver un tipo de esbozo líquido, como o son as augadas que vemos na planta baixa da exposición. Buscamos respostas esenciais e desenvolvemos o proxecto apoiándonos en conceptos como a mediación coa paisaxe e o espazo, o espazo, a presenza do tempo, a función pública e social, a estrutura e a materialidad, o sistema e a desmaterialización.

En cada proxecto RCR investiga novos materiais, novos usos, etc? Por que?

Cada proxecto busca unha resposta específica. En RCR a arquitectura é a estrutura e a esencia de cada intervención é a materia. Cada obra comparte unha visión próxima a partir do carácter háptico, táctil, rugoso, perceptivo. Doutra banda, un dos nosos obxectivos máximos é á vez a procura dunha arquitectura transparente, sen límites, puro espazo en simbiose coa natureza. É dicir, a tendencia á desmaterialización.

RCR Arquitectes. Aguatinta del pabellón de baño Tussols-Basil
RCR Arquitectes. Augatinta do pavillón de baño Tussols-Basil

Fai uns anos nunha entrevista  comentaban que se fixaban máis na pintura que na arquitectura, por que?

A pintura, estenderíao á arte en xeral, está máis próximo ao mundo das ideas e pode ser moi emocional. Por iso gústanos inspirarnos en obras de arte.

Como ve ou atopa RCR a arquitectura actualmente?

Cada cal fai o seu camiño. Non queremos entrar en valoracións sobre a arquitectura contemporánea en xeral. Desde a nosa perspectiva cremos que as persoas teñen necesidade de valores esenciais nun mundo volátil. A arquitectura pode ofrecer ese refuxio.

Que aconsellarían aos actuais estudantes e futuros profesionais de arquitectura?

“Aconsellamos facer unha arquitectura tal como a persoa sente”.

Respostas de Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta de RCR Arquitectes a entrevista de Alberto Alonso Oro, arquitecto e editor en veredes.

Alberto Alonso Oro

Arquitecto y editor en veredes, arquitectura y divulgación. Invernalia es un buen lugar. A veces escribo en Fundacion Arquia.

follow me

Arquivado en: Alberto Alonso Oro, faro

Tags: , , , , , , , , , , , ,