Vivenda unifamiliar en Rúa da Proba | Díaz+Díaz


Vivienda unifamiliar en Rúa da Proba Díaz+Díaz o9 exto4

Vivenda unifamiliar en planta baixa no municipio de Oleiros, que se implanta no terreo considerando as condicións de partida da parcela, entendendo o lugar e buscando a mellor orientación.

A parcela ten unha planta irregular e cunha lixeira pendente cara ao seu interior, cun acceso pola zona este desde o o viario principal.

O acceso desde o viario principal realízase aproximadamente no nexo de unión entre a área de vivenda e o de garaxe, facilitando tanto o acceso rodado cara á zona de garaxe, como o peonil cara ao interior da vivenda.

Para a edificación exponse un volume de formigón cunha envolvente en zinc de xunta alzada e elementos de madeira. Cunha disposición en “Ou” que se desenvolve paralelamente ao viario de acceso e ao camiño de servizo situado nos lindes Norte e Oeste do terreo, abríndose cara ao interior da parcela buscando a mellor orientación da mesma.

A vivenda componse unicamente dunha planta baixa que se divide en tres áreas principais, o garaxe, a vivenda e unha terraza cuberta.

De igual modo, a forma xeométrica e a disposición da vivenda na parcela, favorecen que se peche nas súas orientacións Noroeste e Nordés para gañar privacidade, e se abra ao Sur cara á urbanización da parcela a través de carpinterías con sistema corredizo.

A área destinada a vivenda sitúase a continuación do garaxe e alíñase paralelo ao camiño de servizo. Este volume dispón de dúas zonas diferenciadas; unha caixa de madeira que recolle os espazos privados, como son o dormitorio principal co seu correspondente baño e vestidor, o estudo, un baño principal e unha zona que contén a lavandería, almacén, instalacións e taller.

En cambio, a zona de día consiste nunha zona máis transparente e acristalada que inclúe as zonas de salón e cociña.

Por último, a área dedicada á terraza cuberta sitúase a continuación da vivenda, coa posibilidade de establecer unha conexión directa con cocíñaa-salón.

Este espazo péchase na súa orientación Noroeste e ábrese á urbanización da parcela e á piscina exterior, aproveitando a luz e a calor.

Obra: Vivenda unifamiliar en Rúa da Proba
Autor: Díaz e Díaz Arquitectos (Gustavo Díaz García y Lucas Díaz Sierra)
Colaboradores: Pablo Mera Montecelos, Daniel Orosa Pico, Miguel Ángel Sendín Bacon
Arq. Técnico: Pablo Sanjurjo Morodo
Paisaxista: Aritz Sáez Arostegui
Constructora: Ábaco CR
Ano: 2016-2017
Emprazamento: Oleiros, A Coruña, Galicia, España
Fotografías: Juan Rodríguez
+ diazydiazarquitectos.com

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , ,