Arquitectos para o s. XXI (II) | epR


Criamos difícil que as cousas empeorasen, pero equivocabámonos.

Á crise global uníuselle en España un novo marco legal que, tarde ou cedo, converterá ao arquitecto nunha figura prescindible para facer arquitectura.

Quédanos o consolo de pensar que Chesterton atoparía hilarante esta paradoja, ou de recordar as palabras de Steinberg cando aseguraba que estudar arquitectura é un marabilloso adestramento para calquera cousa… menos para a arquitectura.

Talvez este sexa o último argumento para que os estudantes de arquitectura non se extingan nos próximos anos.

Arquitectos para el s. XXI (II) epR

El primo Ramón
Pasadena, California, verán de 2013

Arquivado en: el primo Ramón, nasa

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,