Glen Gould chair | Elías Cueto

Glen Gould chair | Fuente: Orange create art
Glen Gould chair | Fuente: Orange create art

Hipocondríaco, afectado de síndrome de asperger, maniático obsesivo-compulsivo do traballo, perfeccionista do son e do silencio? As excentricidades de Glenn Gould contribuíron a popularizar as obras para teclado de J. S. Bach tanto como o seu talento e personalidade. Entre as súas excentricidades, por suposto, atópase a súa cadeira.

A proximidade coa que o pianista canadense situábase sobre o teclado requiría unha banqueta especial. De feito, rexeitou todas e cada unha das que lle foron ofrecidas ao longo da súa carreira como intérprete. No seu lugar empregou obstinadamente unha cadeira remendada.

Glen Gould chair | Suite 101
Glen Gould chair | Suite 101

A forma da cadeira é resultado de 21 anos de uso ininterrompido así como das modificacións pacientemente realizadas por Bert Gould, pai do artista. Cortáronse as patas e eliminouse o tapizado do asento. Incluíuse un primitivo mecanismo para permitir controlar a inclinación da cadeira á vez que se atirantaba por baixo para reforzala.

Paradoxalmente esta construción anónima e descoidada converteuse en parte do mito musical e hoxe é unha icona posmoderno. Exposta nunha urna de metacrilato na National Library de Canadá, ata hai pouco era posible comprar na internet unha réplica (imaxe inferior) polo módico prezo de… 990 euros.

Glen Gould chair | Pianored
Glen Gould chair | Pianored

Elías Cueto, arquitecto
Santiago de Compostela, outubro 2010
Publicado en Nº 313 [sillas…]

Elías Cueto

Es arquitecto técnico superior de urbanismo por la EGAP, doctor en historia de la arquitectura por la ETSAC y especialista en diseño de mobiliario por THK (Alemania. En 2015 recibió el V Premio Domingo Fontán de investigación histórica y es autor de dos monografías sobre historia moderna y diseño. Ha trabajado como diseñador para diferentes firmas y ha colaborados con dos Premios Nacionales de Arquitectura. Actualmente colabora con la industria de la madera en el ámbito del desarrollo de productos y la mejora e industrialización de procesos.

Arquivado en: arte, artistas, capturas, diseño, Xosé Suárez - Elías Cueto

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,