Entrevista William J. R. Curtis (II) | bRijUNi

William J. R. Curtis
William J. R. Curtis

Continuamos coa segunda parte da entrevista a William J. R. Curtis con motivo da reedición do libro “Le Corbusier. Ideas and Forms”.

Con respecto á historia e á posible continuidade hegeliana da que falabamos antes, no contexto actual, Cre que existe unha posición comunmente aceptada sobre a necesidade de coñecela, tal como afirmaba Le Corbusier na cita anterior ou, pola contra, a práctica contemporánea da arquitectura inscríbese -en xeral- en relatos autónomos, individuais ou desconectados dela?

Le Corbusier, e os outros “mestros modernos”, deixáronnos un legado moi rico e non houbo unha revolución maior que iguale aquela de o temperán movemento moderno o século pasado. Eles cambiaron as regras e raíces da arquitectura e de feito a todo o mundo afectoulle este cambio de paradigmas, mesmo aqueles que afirmaban que están a crear da nada unha nova vangarda. Ao final o único que conta é a calidade duradeira. Si, por suposto que Le Corbusier continúa sendo relevante hoxe, pero de maneiras inesperadas. Un non avoga por unha academia corbusiana que copie o exterior das súas formas. En lugar diso, un debería penetrar no proceso subxacente do pensamento, dos principios xeradores, e transformar estes en creacións novas. Esa é a dinámica dunha tradición moderna. Volvo á nova parte 4 do libro, especialmente ao capitulo 17 onde falo de “A alma das Ideas Arquitectónicas”.

No capítulo 13 “Sacral Forms, Ancient Associations”,  vostede fai referencia ao shock que supuxo para moitos críticos da época a visita a Ronchamp. Con todo, na súa opinión, non supón unha ruptura tan brutal como algúns queren ler ou como podería parecer formalmente, e vostede sinala conexións coas pinturas e as esculturas de Lle Corbusier de anos anteriores, así como edificios e mesmo esquemas urbanos, mesmo análises dalgúns edificios e estruturas monumentais do pasado. En Modern Architecture Since 1900 mesmo se refire ao Pavillon Suisse. A pesar de todo iso, Ronchamp foi moi difícil de encaixar na súa época e aínda hoxe supón un notable desafío visual con respecto á obra anterior de Le Corbusier. Que lectura podería facerse na actualidade, se é que é posible establecer un paralelismo co noso tempo, deste acontecemento? 

Eu explicareino doutra forma dicindo que TODAS as obras de gran intensidade fracasaron ao tentar encaixar na súa época e iso é precisamente parte da súa forza e a súa lonxevidade. Por aquel tempo, nos anos vinte e trinta, historiadores e críticos tentaban encaixar as obras de Le Corbusier nas súas propias e limitadas axendas, tales como a moi superficial idea dun “Estilo Internacional”. Pero as obras de certa profundidade evitan esas categorías e deslízanse na historia a un nivel moito máis profundo.

No libro céntrome moito na orde individual e o significado de cada obra pero tamén coa investigación de Le Corbusier sobre tipos: o único e o típico,  ambos están presentes, pero de feito outro capitulo completamente novo dedícase a esta interacción na parte 4 do libro, tamén nova. Máis que iso, estas obras individuais son relidas por outros moitos anos despois. Ronchamp, por exemplo, foi o punto inicial para Frank Gehry en relación ás súas curvas e ás interaccións espaciais de figura e fondo. Pero Ronchamp tamén era unha fonte de inspiración primaria para alguén tan diferente como Tadao Ando en relación ao seu espazo contemplativo e á luz. Esas é a complexidade da súa obra nunha orde superior.

Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp, Francia.
Capela de Notre Dame du Haut en Ronchamp, Francia.

Aínda sendo Le Corbusier un arquitecto prolífico e que non só abordou a arquitectura ou o urbanismo como prácticas posibles senón tamén a pintura e outros territorios, a súa obra podería considerarse que está dentro dos límites coñecidos da disciplina. Como considera que a arquitectura está a ser re-definida na actualidade en canto ás súas posibilidades de ocupar  ou propoñer máis aló dos lugares que xa lle son coñecidos?

Le Corbusier pensaba que o debuxo era unha forma de coñecer o mundo e transformalo, mesmo fenómenos naturais e artificiais de todo tipo. El era un mago que transformaba cousas dunha categoría noutra e a pintura era unha especie de laboratorio de formas e ideas para el. Obviamente el levou o campo da arquitectura a outros territorios na súa época. Hoxe hai moitos camiños en arquitectura, pero sexa cal for o elixido, sexan cales sexan as analogías,  sexan cales sexan as teorías consideradas, sempre está o problema de que se alcance a condición de arquitectura en si mesma.

Plan de Chandigarh recogido en “Le Corbusier. Ideas and Forms”
Plan de Chandigarh recollido en “Le Corbusier. Ideas and Forms”

Cre que podería chegar a darse un xenio ou mestre como Le Corbusier que volvese abrir novos camiños e linguaxes pola arquitectura ou a súa excepcionalidade converten a súa obra e legado en algo irrepetible pola súa enorme variedade propositiva e creativa e a súa indiscutible influencia na contemporaneidad?

Son un historiador de arquitectura e non un astralólogo que pretende ver o futuro. Despois de Handel e Mozart, alguén podía imaxinarse que habería un Beethoven? Probablemente non. Así que esperemos e vexamos. Por que é Le Corbusier aínda importante hoxe? Por que o son Shakespeare, Beethoven, Picasso? Primeiro e sobre todo porque foron grandes artistas cuxas obras continúan inspirándonos. As súas creacións son como mitos colectivos que removen as nosas imaxinación á vez que revelan aspectos universais da condición humana. No caso de Picasso uno debe tamén salientar que el pon os cimentos da arte moderno, que el cambiou as regras do xogo, que el revelou novas formas de ver así como novas formas, e que el inventou modos de construír o espazo e fíxoo con significado. Ao mesmo tempo el tiña un coñecemento profundo das tradicións universais do pasado desde a escultura africana ata Velázquez, desde os as covas de Lascaux a Cezanne. Le Corbusier fixo algo parecido coa arquitectura.

Figuras así son bastante raras na historia!

Croquis de Le Corbusier recogidos en “Le Corbusier. Ideas and Forms”
Croquis de Le Corbusier recollidos en “Le Corbusier. Ideas and Forms”

Que catro ou cinco obras de Le Corbusier cre que poderían ser as máis didácticas e por tanto necesarias para un estudante de arquitectura hoxe en día? Elixiría as mesmas desde un punto de vista da súa importancia histórica?

Isto é algo que debe decidir cada un. Creo que se pode aprender moito da maioría dos edificios de Le Corbusier, pero que respostas recibe cada cal dependen dalgunha forma das preguntas que cada cal faga. Eu sobre todo estou a favor de animar aos estudantes para visitar e experimentar os edificios de Le Corbusier en primeira persoa. Deberían gastar moitas horas debuxándoos e sobre todo apagando os seus teléfonos móbiles.

A arquitectura comunica en silencio e nos seus propios termos. Por suposto un profesor pode abrir os ollos do estudante ata un punto, pero ao final a experiencia directa é a que pon a base do coñecemento.

Na miña segunda edición incluín máis de cento trinta fotografas propias e esforceime en evocar a experiencia dos edificios de Le Corbusier. Quizá por iso a mellor maneira de transmitir as leccións de Le Corbusier é dirixir cursos nómades nos que todos os estudantes viaxen xuntos e suban a rampla da Vila Savoie ou pasar a noite no Monasterio de La Tourette,, debuxando continuamente e vendo o que haxa que ver. Entón aos poucos animaranse a penetrar na anatomía que subxace por baixo das intencións. Na miña opinión, esta é unha das mellores maneiras de aprender arquitectura e de feito é como eu ensino historia da arquitectura. Observación, transformación, invención: esta foi a clave do método propio de Le Corbusier e todos podemos aprender del.

Alzado de la Villa Savoye, recogido en “Le Corbusier. Ideas and Forms”
Alzado da Villa Savoye, recollido en “Le Corbusier. Ideas and Forms”

Moitísimas grazas polo seu tempo, Mr. Curtis e por facernos gozar dunha charla tan instructiva.

bRijUNi architects (Beatriz Villanueva e Francisco Javier Casas Cobo).
Riyadh (Arabia Saudí), Xaneiro 2017

bRijUNi arquitectos

Beatriz Villanueva es Doctora arquitecta en Proyectos arquitectónicos avanzados, Máster en Arquitectura, Master en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y Máster en Gestión de Espacios Virtuales por la Fundación Camuñas, Escuela de Arquitectura del C.E.U., Madrid..

Francisco J. Casas es Arquitecto, Master en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura y PhD (ABD) con su tesis “Fundamentos Historiográficos, Teóricos y Críticos de los años 50” dentro del Departamento de Composición Arquitectónica (ETSAM).

follow me

Arquivado en: bRijUNi architects, faro

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,