Casa en Silleda | terceroderecha arquitectos

A renovación dunha vivenda unifamiliar nunha parcela entre medianeiras de carácter urbano, require a análise do existente e a súa valoración como elemento esencial que dota ao edificio do seu carácter.

Na actuación non se propón un proxecto que queira impoñerse nin dominar o seu ámbito, máis ben se busca a convivencia e o respecto.

A inserción dunha vivenda unifamiliar, nunha parcela entre medianeiras de carácter urbano, que dea resposta ás necesidades funcionais actuais, require dunha importante intervención, tanto a nivel de distribución como estrutural ou de instalacións.

Neste sentido, a proposta incorpora como apoio, no comezo da súa reflexión, a análise do existente e a súa valoración como elemento esencial que dota ao edificio do seu carácter. Na actuación non se propón un proxecto que queira impoñerse nin dominar o seu ámbito, máis ben se busca a convivencia e o respecto.

A intervención será unha lectura libre e singular tanto do momento actual coma do pasado, facendo unha interpretación do material existente e unha proposta libre e imaxinativa que fusionará pasado e presente. Por un lado respéctase a lectura dos edificios e por outro perséguese a clara diferenciación do antigo e o novo, utilizando unha linguaxe claramente contemporánea.

O elemento xerador e articulador do conxunto, a esencia da casa, é o patio. A proposta, xirará polo tanto, en torno á recuperación da idea do patio como eixe vertebrador en torno ao cal se organiza o funcionamento da vivenda.

Para iso proponse a construción de dous volumes abstractos, respectando as aliñacións exteriores, pero quebrándose cara ao interior, conferíndolle ese patio un carácter de unidade, que emana a esencia do que foi.

Deste modo, o volume da vivenda organízase abrindo completamente todas as súas estanzas cara ao patio, en busca da intimidade necesaria, así como dunha óptima relación co espazo exterior.

O soleamiento tamén é un factor fundamental á hora de organizar a vivenda, por iso e tendo en conta que os ocos cara ao patio teñen orientación norte, para lograr a entrada de luz sur á zona de día ábrese un grande oco na fachada principal.

Configúrase un edificio que integra na súa funcionalidade un axeitado equilibrio entre confort, sostibilidade e eficiencia enerxética.

Obra: Casa en Silleda
Autor: terceroderecha arquitectos [Jorge Álvarez Rúa – Laura Arias Pardo – Jose C. Álvarez Rodríguez]
Ano: 2013
Emprazamento: R/ Pontevedra 5. Silleda – Pontevedra – España
Fotografías: Baku Akazawa
+ terceroderecha.com

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, rehabilitación, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , ,