Reforma e ampliación do Campo de Futbol de As Salinas | Luis Gil+Cristina Nieto

Dominio, espazo á nosa volta e bordo da acción.

O conflito é a marca que sinala onde terminan ou empezan outros espazos colindantes. Da posible armonización dese conflito resultará a natureza do colectivo, un reequilibrio de forzas que organiza a colonización dos espazos e os intersticios que permiten os pasos e movementos. Existe sempre un núcleo fundamental, orixe que fai de referencia e desde onde se proxecta certa enerxía cara ao exterior, onde ao final nace a forma. Esa orixe, función ou uso, é o que máis tarde formula a arquitectura, función que crece e prolóngase dándonos a dimensión coa que traballaremos. Regras do xogo, marcas que o organizan e limitan e que se converterán nas liñas pintadas no chan do campo de xogo, como as paredes e os muros de cerramiento da arquitectura pero de altura cero e todo iso moito antes do procurado equilibrio forma-función.

8Esteiro

Obxecto, finalidade e definición do traballo.

O proxecto ten por obxecto definir as pautas básicas para a reconstitución dos muros de pechadura e contención de terras, a leste e norte, e a dotación de herba artificial ao campo municipal de fútbol das Salinas en Esteiro, Muros, provincia da Coruña. O obxectivo é dar resposta ao crecemento, ancho e longo, e adecuación e mellora das novas demandas de programa e normativas Fifa e Nide de confort deportivo para o antigo espazo de xogo obsoleto á normativa pero aínda en uso.

A principal intervención arquitectónica que propón o proxecto, é entón, por motivos de ampliación de dimensión do campo, a construción dun muro a naciente que debe solucionar a relación do plano de xogo coa ladera natural en acusada pendente do monte inmediato e de igual forma a ampliación de muro orixinal ao norte que debe ser demolido e reconstruído por ampliación do fondo de xogo. Tamén a reconstrución dunha proporción pequena do muro de acceso para permitir o acceso de ambulancias e outras maquinarias polo sur. A singular posición de fronteira do campo de fútbol entre ríaa e o mar ao oeste coa montaña ao leste fan que o deseño do muro de pechadura e contención sexa a principal reflexión arquitectónica do proxecto. A especial inestabilidade do citado monte levou á construción dunha complexa solución en muro tipo escollera con amplos drenajes no trasdós do muro de pechadura final cara ao campo.

Óptase en relación ao deseño do muro proxectado, nos tres laterales obxecto do traballo, pola construción e deseño dunha cinta sen fin de hormigón, que resolva en continuidade todos os accidentes topográficos e de uso. Esta cinta serpenteante resolve, desde as diferentes cotas de encontro e contención co muro escollera do terreo, á implantación específica dos usos de banquiño e asento, que se introducen excavando cara ao monte, ata chegar, o muro cinta, a subvertirse e en ocasións rubir en vertical facendo de alicerces ou postes de iluminación. Do mesmo xeito, tamén esta domesticación da cinta, serve para plegarse en horizontal, de forma similar ao resto das súas adaptacións, para ser visera dos banquiños ou soporte de publicidade e saída de urxencia e rede parabalones no lateral norte.

Optouse por un encofrado industrial cun interior en chapa tipo Pegaso coa intención de que as amplas lonxitudes dos panos quedasen marcadas por un rayado impreso de maneira que non se convertesen en superficies lisas con efecto espello debido ao reflexo do sol. Así a vibración continua das ondas do encofrado amortigua este posible contratiempo perceptivo visual. Con similar obxectivo de economía de medios e de continuidade do conxunto, os báculos das luminarias nacen e son parte elevada do mesmo muro, antes de rematar en crucetas de aceiro galvanizado que fan de soporte das luminarias. A súa lóxica compositiva e constructiva xeral non deixa de remitirse aos tradicionais cruceiros da contorna vernáculo inmediato.

O resto dos muros de pechadura orixinais e vestuarios por economía da intervención non son obxecto do traballo e simplemente pasan a ser pintados en gris para amortiguar o orixinal acabado salmón e a súa relación co plomizo paisaxe de ríaa e montes da contorna inmediata.

Obra: Reforma e ampliación do Campo de Futbol de As salinas
Autores: Luis Gil Pita- Cristina Nieto Peñamaría
Emprazamento: Esteiro. Concello de Muros. A Coruña. Galicia. España
Ano: 2011
Colaboradores: Nuno Costa, Márcia Nascimento, Iria Brandariz. Arquitectos. Carmen Diéguez, Aparejadora Directora de execución. Mónica balado, Aparelladora Proxecto
Fotografías: Estudio Luis Gil Pita- Cristina Nieto Peñamaría
+ gilpitanietopenamariaarquitectos.com

Premios:
Obra seleccionada nos Premios Enor 2014

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento deportivo, obras

Tags: , , , , , , , , , , ,