PLACE´TA | Juan Moya arquitectura

PLACE´TA Juan Moya arquitectura o5

A intervención é unha arquitectura reactiva á hostilidade das condicións urbanas do seu emprazamento e ao mecanicismo programado dunha forma de vida aínda hereditaria da modernidade urbana do século XX. Un cruzamento de rúas impersonales con alta afluencia de tráfico vén contrarrestarse mediante un interior biofílico para o encontro colectivo. Existir hoxe esixe o paso cara á metamodernidad, a presenza dun ser humano que se recoñece na convivencia e o encontro respectivo cos outros, do mesmo xeito que os xirasois en ausencia do sol recoñécense e míranse a si mesmos. A capacidade sanadora da natureza en conxunto co carácter socializante co que sempre gozaron este tipo de establecementos no sur de España resultan nun novo modo de hábitat ecolectivo onde as persoas recoñécense así mesmas a través do relacional e a biodiversidade.

A proposta explora a reciclaxe espacial e a beleza da nudez espontánea xurdida do proceso deconstructivo de elementos inadecuados e/ou discordantes en contraste coa incorporación doutros novos de orixe natural e cun ciclo de vida sustentable. Indágase na ambigüidade espacial diluíndo límites propios do espazo privativo e configurando transversalidades entre a gastronomía artesá, a cultura urbana, a biodiversidade e a construción psico-social.

A intervención permite poñer en evidencia os problemas urbanos e construír unha nova conciencia de respecto a través da observación. O interior-exterior vólvese transparente e bidireccional a través de grandes panos de vidro illantes. Desde a hostilidade exterior a fachada mostra o contraste dunha paisaxe interior seccionado que revela o funcionamento dos ciclos naturais e a serenidade dun bosque-refuxio naturalizado. Desde o interior a arquitectura constrúe unha relación contemplativa da paisaxe exterior axitada e en movemento que desde o silencio e a frescura pon en evidencia, por oposición, a agreste realidade urbana do tráfico, o ruído e a contaminación.

Proponse un ciclo ecolóxico regenerativo que parte dun viveiro de especies arborizadas que poden ir trasplantándose ás rúas adxacentes podendo ser substituídas por outras novas. Esta calidade converte a intervención nun dispositivo activo regenerador da contorna urbana inmediata e nun modelo perfectamente exportable a outras localizacións de espazos residuais na cidade.

Se desdibujan os límites do espazo entre traballadores-clientes e foméntase a comunicación entre grupos mediante a adecuada disposición, xeometría e altura dun continuo de mostradores orgánicos. Desde unha proxemia máis dinámica, liberada de regras e protocolos supérase o sistema convencional de mesas e cadeiras, que encerran círculos sociais e hermetizan a comunicación entre grupos, e o sistema de mostradores altos que crean barreiras psico-físicas entre traballadores e clientes. Os produtos dispóñense de forma democrática en todo o espazo, un lugar aberto e háptico onde os límites entre produto e cliente desaparecen pola súa estreita proximidade.

Obra: PLACE´TA
Autor: Juan Moya Romero
Equipo de proxecto: Sara Lobón Ruiz, Juan Moya Romero
Dirección de obra: Juan Moya Romero
Fotografía: Sara Lobón Ruiz, Jose Antonio Lobón Hernández, Juan Moya Romero
Maquetación e produción: Maria José Cazallas García
+ juanmoya.com

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento terciario, obras, reforma interior

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,