Des-cubrir | Sergio de Miguel

Billy Wilder sobre una escalera durante el rodaje de El espíritu de San Luis, 1957. Imagen de Charles Eames
Billy Wilder sobre unha escaleira durante a rodaxe do espírito de San Luís, 1957. Imaxe de Charles Eames

Como buscadores de sorpresas eficaces nosa capacidade creativa pode quedar minguada pola existencia de demasiadas capas de información. Dificultada por unha densa cobertura de hipóteses inconscientes, conceptos herdados e ideas non expresadas.

Só conseguimos liberarnos de maneira efectiva cando, desde a práctica dun pensamento lateral, somos capaces de impedir as valoracións preconcibidas, as ríxidas polarizacións, e procedemos a desfacernos dos patróns do pensamento inflexible. O feliz descubrimento só xorde cando somos capaces de desenvolver novas alternativas, deixamos de aceptar as suposicións automáticas e dubidamos do anticipado.

Pero para recoñecer as suposicións ocultas, aquelas que se encobren tras as posicións inmediatas da formulación, é necesario clarificar con nitidez a idea principal, actuar descompoñendo e reordenando o problema. É práctico proceder mediante o investimento perceptiva, transformando as cousas nos seus contrarios.

Tamén resulta eficaz incorrer en asociacións de ideas fóra do afeito, facer acertadas analogías que permitan distanciarnos do problema para resolver. Cambiando o punto de partida, aquilo que se considera en primeiro lugar, somos tamén proclives a transformar o campo de atención facéndose posible unha nova restructuración. Habilitando un descoñecido campo de entendemento.

Ao afastarnos estratexicamente do problema, ao valorar de forma intensa e libre os achados, e experimentar mediante unha actitude preferentemente lúdica, seremos capaces de saber atopar novas solucións cando conscientemente buscamos outras.

Todos quedamos seducidos pola maxia da serendipia, aquel poder instantáneo polo que se atopan determinadas solucións sen propoñerllo, aparentemente por accidente. E é que a brillante arte de descubrir non só depende da fortuna, nin da sagacidade.

Provén dunha curiosidade insaciable, dunha educada percepción, de estar disposto a non desprezar ningún resultado posible, da nosa atenta capacidade de sorpresa e aprendizaxe, e de convencerse de que pensar de modo diferente, eludindo os medos e indo o suficientemente lonxe, en definitiva procurando conectar ideas que aparentemente non tiñan conexión ningunha, é o único camiño posible para achandar o misterio da solución.

A nosa intuición, factor crave e esencial, esa facultade comunmente adormentada, fainos percibir as diferentes ideas como unidades de indagación e son sempre as aptitudes de fluidez, flexibilidade e orixinalidade as que fan a diferenza. Do noso adestramento e disposición depende saber ver a luz.

Sergio de Miguel, Ductor arquitecto
Madrid, abril 2016
Publicado en Grupo docente e de investigación para a arquitectura Grupo 4! da ETSAM.

Sergio de Miguel García

Ph.D. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) 2016.
M.A. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) 1990.
Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) desde 1995.

follow me

Arquivado en: faro, Sergio de Miguel

Tags: , , , , , , , , , , , , ,