Arquitectos e, nembargantes, investigadores | Stepienybarno

Revistas indexadas de primeiro nivel en arquitectura | stepienybarno.es

O mundo da investigación e a arquitectura nunca foron demasiado da man. De feito, seguramente, vestíronse como investigación cousas que non o eran e outras moitas investigacións nunca chegaron ao ámbito académico. Desta forma, e pola importancia que ten a investigación dentro de mundo académico, cremos que é un tema máis que interesante para poñer enriba da mesa.

Por iso, se queredes saber máis sobre cuestión, non tedes que pasar máis, ler e se vos animades a comentar mellor que mellor. Mil grazas para os nosos xenerosos colaboradores que fixeron posible este post: Miguel Villegas de Arquitextonica, Juanjo López de la Cruz de Sol 89 e Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos.

Nós empezamos os cursos de doutorado hai cinco anos, sen saber moi ben onde nos metiamos, posteriormente fixemos os DEUSA ou memorias, obtendo a suficiencia investigadora, aínda sen ter moi claro que era iso de ser investigadores. Actualmente, estamos liados coas nosas teses doutorais e, por fin, vemos que percorremos un camiño que, polo menos, nos permite situar o tema e ser conscientes de que vai a historia.

Así, o post de hoxe é unha consecuencia dun estupendo debate que se desatou hai uns días no noso muro de facebook (consultar aquí) e que non queriamos que se perdese nas profundidades desa rede social. Por iso, convocamos tres dos protagonistas desa conversación para que respondan a 10 preguntas que preparamos sobre o mundo da investigación no terreo da arquitectura.

Aí vai a entrevista. Esperamos que sexa do voso interese.

¿Cal é a vosa situación dentro do ámbito docente? ¿Poderiades contarnos como foi a vosa experiencia dentro do mundo da investigación?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ SSoy profesor asociado da Escola de Arquitectura de Sevilla dende 2005. Volvín á Escola a través dun concurso no que se valoraba máis a traxectoria profesional que a investigadora, ao contrario que outros onde é o percorrido académico o máis apreciado. Non me gustaría perder a sensación de que veño do espazo exterior. O retorno á Escola permitiume confirmar que investigar, proxectar e impartir clases é o mesmo con distinta forma; creo no proxecto como investigación, na investigación como afondamento das inquietudes que permite descubrir outras e na docencia como unha volta a empezar, un cuestionamento propio que se traslada ao conxunto dos estudantes para que se fagan as súas propias preguntas.

Miguel Villegas de Arquitextonica _ Desde hai sete anos son profesor na Escola de Deseño CEADE-Leonardo, dende o ano pasado nas ensinanzas artísticas superiores de deseño.
A miña experiencia como investigador foi bastante errática. Na miña etapa de estudante, estiven máis vinculado á teoría da arquitectura, cunha bolsa do MEC. Cando rematei a carreira e empecei a producir arquitectura, comprendín que o que me interesaba era aplicar a teoría á práctica do proxecto arquitectónico.

En 2005 realicei os cursos de doutorado na ETSA de Sevilla, pero por motivos profesionais deixei en pausa a produción da memoria e a tese. Retomeinas en 2010, para o que cambiei o modelo máster en busca de certa disciplina investigadora. Conseguín o título de máster, o que se supón que certifica as miñas aptitudes investigadoras para comezar a miña tese doutoral.

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ Actualmente teño un contrato a tempo parcial de profesor asociado, á espera de poder ser axudante doutor unha vez recoñecida a miña acreditación como doutor.

A nivel colectivo a experiencia como investigador é insignificante, pois se non contas coa titulación de doutor as túas achegas a un grupo de investigación son consideradas de menor valía, aínda que ás veces te implicas máis que a maioría dos que presumen de figurar nese “equipo”. A nivel individual, xa dende estudante foi bolseiro do Dpto. Proxectos e engancheime con este labor, aínda que a verdade é que o suposto traballo de investigación que te comprometes a realizar durante a bolsa non adoita importalo a ninguén e sempre queda inédito, morto por inanición.

¿Por que credes que a arquitectura e os arquitectos non tiveron habitualmente unha estreita relación coa investigación académica?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ Porque non o necesitaron. Sempre existiu a investigación na arquitectura, en todos os seus ámbitos, técnicos ou culturais, prácticos ou teóricos, pero a súa forma de expresión non foi necesariamente académica. A proliferación actual de investigadores, másters e tese, coas súas vantaxes e inconvenientes, débese a unha profesionalización do investigador obrigada en moitos casos polos sucesivos pasos normativos que hai que dar para poder satisfacer unha vocación docente. Nesa multiplicación da actividade investigadora seguen xurdindo grandes estudosos da arquitectura como Anxo Martínez García-Posada, Santiago de Molina, Jacobo García-Germán, Jaime Ferrer ou Mayka García-Hípola, por falar dalgúns novos doutores cunha brillante carreira dedicada ao pensamento arquitectónico.

Miguel Villegas de Arquitextonica _ Durante os anos que discorreron entre a finalización dos cursos de doutorado e o meu paso a máster pasei por moitas etapas de dúbidas e dilemas arredor do enfoque da miña investigación. Custoume moito aceptar que o que eu entendía por investigación, non era investigación científica e menos de nivel universitario. Grazas á miña titora de investigación, Luz Fernández-Valderrama, conseguín, malia estar en profundo desacordo, entrar en razón e aprender a traballar dentro da ortodoxia académica.

Quizais o problema que eu tiven sexa extrapolable ao resto de compañeiros. Confundimos ensaio illado con experimento iterativo, creatividade con ciencia, densidade de traballo con rigor, expresión con documentación. Por se non queda claro, o ensaio, creativo, con gran cantidade de traballo e unha rica expresividade é ao que estamos afeitos en arquitectura. A ciencia, creo, está máis preto do experimento iterativo, con ciencia aplicada, rigoroso e documentado ao máximo.
Moitos compañeiros opinarán, igual que facíao eu, que a súa arquitectura é como describín a ciencia, ao meu custoume anos e desgustos aceptar que me estaba a equivocar.

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ É sinxelo de entender. Converterse en “doutor” non aumenta as atribucións profesionais do arquitecto en España, así que salvo que teñas intereses na túa promoción como profesor dentro dunha ETSA non paga a pena. Noutros países supón un rango moi considerado, dá prestixio, pero no noso e na nosa querida profesión é ás veces mesmo desprezado polo mercado, onde predomina a anti-meritocracia. Nos últimos anos isto cambiou, pero máis por necesidade que por auténtica vocación de investigador. Como agora non hai traballo, os recén licenciados son convencidos para prolongar os seus estudos en cursos de doutorado, e ás veces mesmo a facer a tese, a pesar de que non haxa ocos para novos profesores. Pero como o Departamento en cuestión apúntase o tanto…

¿Sobre que temáticas estivestes a investigar nestes anos e como foi o proceso que seguistes?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ Paréceme que un arquitecto avanza con múltiples investigacións á vez, algunhas nunca se desvelan e outras se fan públicas con aparencia de libros, tese, clases, proxectos ou construcións. Pola miña banda, as cuestións que investiguei sempre tiveron unha forte vinculación persoal, xa fóra a partir dunha viaxe, dun proxecto realizado ou un encontro casual, creo que se non é así todo é máis difícil. Non descarto ningún ámbito de investigación, non existe a especialización en arquitectura máis que nela mesma, polo que cando intento afondar nunha cuestión, o cultural, o construtivo e tamén o que non é propiamente arquitectónico adoitan converxer na miña mesa, é a mirada propia a que amalgama todo este complexo. Reunín investigacións sobre a reutilización como feito cultural, sobre a ocupación de lugares abandonados, sobre o cuarto na posguerra americana, sobre algún arquitecto nórdico que andou por Marrocos, Italia e Francia á busca da luz perdida ou sobre a xénese dos procesos creativos no ámbito do proxecto. En coherencia, direi que con cada proxecto, xunto a María González, inauguro ou continúo unha nova carpeta onde acumulamos converxencias que van dando forma a futuras pescudas, así investigamos sobre a formación das cidades como unha acumulación, sobre a xénese urbana non planificada, sobre a construción do baleiro, sobre a recuperación de espazos perdidos ou sobre o proxecto como unha encadeamento de accións. Quero pensar que aínda son un investigador afeccionado, no sentido primeiro do termo, sempre coleccionei asuntos que me chamaban a atención e nalgunha ocasión os puxen en orde en forma de artigos, clases, algún libro e investigación de máster, agora ando intentando ordenar a miña tese doutoral.

Miguel Villegas de Arquitextonica_ Aquí o proceso tamén aparentemente errático, pero só aparentemente, e levoume a conseguir unha liña que creo que ten certa coherencia.

Empecei en 2003 dende arquitextonica.net, investigando e escribindo sobre arquitectura e sociedade rede. Seguín traballando sobre deseño computacional, unha rama moi instrumental da produción de arquitectura e que, malia a súa potencia, leva moito sufrindo o desdén ignorante de moitos. Tratei de vencer as reticencias que me encontrei, propoñendo unha investigación na que se producise unha aplicación directa do deseño computacional ao proxecto de arquitectura. Ao ver o enorme descreimiento que había, non só sobre as posibilidades da súa aplicación, se non sobre o informacional, para a miña a base do computacional, en si mesmo, decidín que tiña que ser o obxecto da primeira parte da miña investigación, e así apareceu o obxecto da miña memoria “Ferramentas Conceptuais para unha Comprensión Operativa da Sociedade da Información”.

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ A maior parte do tempo estiven investigando sobre a interpretación das claves da paisaxe como material para o proxecto de arquitectura, especialmente no ámbito nórdico e a propósito da obra exemplar do danés Arne Jacobsen. Finalmente cristalizou en forma de tese doutoral (“Arne Jacobsen: a paisaxe codificada”), o cal foi unha enorme alegría persoal, pois o proceso arrancou primeiro nunha viaxe, logo con varios artigos en libros e algún relatorio, e tería sido unha pena non rematar o proceso de máis dunha década de traballo.

*** Por se alguén lle pode interesar, colgei un resumo da miña tese no meu [r-blog] para descargalo en PDF

¿Como vedes a actual estrutura do mundo docente?¿Qué parécenvos os másters de arquitectura en xeral e aqueles que dan acceso á tese doutoral en particular?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ Síntome incapaz de opinar sobre a xeneralidade do mundo docente e investigador. Se me limito á miña curta experiencia, dou clase no primeiro curso de proxectos da carreira e sigo asistindo encantado ao momento no que un estudante abre os ollos como pratos porque viu máis alá do que cría, hai que crer para ver. Son testemuña dende os meus anos de estudante dunha progresiva perda de horas de docencia da carreira e da materia de proxectos (perdoade que me refira só a ela pero é a que me compete), actualmente a metade respecto a cando eu estudei, o que non creo que sexa bo, parece complicado que unha materia onde o tempo é tan importante se dea con tantas urxencias. En calquera caso, penso que a formación universitaria non é senón un preludio, apenas un convite a comezar a camiñar e a descubrir as túas propias senllas. En arquitectura, imaxino que noutras disciplinas igual, é necesario continuar formándote para poder construír un pensamento propio. A vantaxe dos actuais másters respecto aos antigos procedementos que habilitaban para facer a tese, é que os tempos están máis pautados e hai un maior seguimento do teu traballo investigador, fronte a aquel francotirador solitario das antigas normativas que podía pasar anos apostado sen disparar nin un só tiro. O lado máis negativo é unha sorte de automatización da carreira investigadora, na que o protagonista cede en ocasións excesiva autonomía ao máster, levando a cabo investigacións que ás veces non lle interesan nin a el mesmo. A solución, como tantas outras veces, a busca persoal e o interese polas cousas máis alá dos réditos inmediatos que provean.

Miguel Villegas de Arquitextonica _ A estrutura do mundo docente paréceme excesivamente burocratizada. Dende a miña etapa como estudante realizáronse reformas legais que pretendían acabar co nepotismo e o clientelismo na universidade.

Parece que se conseguiu bastante, pero a universidade pública que agora percibo non me gusta. Todo se reduce a acumulación de publicacións, acreditacións, informes, plans docentes, a carga burocrática do sistema paréceme excesiva. E témome que o sistema de regulamentos, concursos, estanzas, bolsas, colaboracións, interinidades e ese longo etcétera, en tanto que sistema, pode perverterse. Non creo que sexa infalible.
A universidade privada dáme outras garantías respecto á miña responsabilidade e a dos meus compañeiros. É certo que o noso acceso á docencia é máis discreccional, pero unha vez dentro, os profesores estamos constantemente sometidos a escrutinio. Se non rendemos, traballamos. Non hai “prazas”.

Respecto dos másters, a miña experiencia na universidade pública non foi boa, pero non podo dicir que fose decepcionante, e quizais isto sexa peor aínda, porque ma esperaba. Ía buscando unha formación especializada e de nivel profesional e encontreime cun curso de extensión da carreira. Non había diferenza na metodoloxía docente, os contidos eran, a maioría das veces, excesivamente elementais e a implicación demasiado baixa.

Creo que os másters deberían ter un nivel de esixencia moito maior. Estamos a falar de docencia impartida non a universitarios se non a licenciados universitarios, algúns xa profesionais en exercicio. E o nivel, polo menos o que eu percibín, deixaba moito que desexar. Creo que, unha das vías de solución deste problema sería establecer unha distancia temporal mínima entre a licenciatura e o máster, e outra entre o máster e o doutorado. En España un estudante pode cursar un grao, un máster e a súa tese e ser doutor con menos de 30 anos. Paréceme unha barbaridade. E creo que o sistema de investigación e acreditación actual é o que está a fomentar. Estase a apostar por unha investigación universitaria profesionalizar, algo aparentemente moi positivo, se non fose porque pode provocar unha forte desconexión dos investigadores respecto da realidade do seu sector.

Estas experiencias, entre outras, son as que me moven como docente a ser moi esixente comigo e cos meus alumnos. Creo que debe existir unha maior consciencia da responsabilidade duns e outros e facer que o nivel de esixencia, e o de excelencia consecuente, sexa acorde a esta.

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ A estrutura departamental da universidade española, tal e como eu o vexo, é excesivamente xerárquica, o cal impide progresar por liñas que non sexan propostas dende a cúpula. Foi fórmula válida para un tempo pretérito, pero que necesita ser revisado para poder ampliar os miras e dar cabida a novas experiencias docentes e investigadoras, e para volver encaixar coa sociedade á que (supostamente) serve.

Os másters deberían achegar unha cualificación profesional de “especialista”, e a miúdo iso é moi difícil de ofrecer dende universidades de tamaño mediano ou pequeno como a que eu coñezo. Reunir unha serie de verdadeiros expertos nunha materia é moi complicado, pero só dende criterios de calidade máxima teñen sentido, se non… é perder o tempo. Os cursos de postgrao para doutorandos son, en xeral, moito peores, porque non contan cunha idea común e non te adoitan preparar para unha materia sobre a que investigar, e a miúdo nin sequera para saber investigar de xeito científico. E menos nos novos ámbitos de coñecemento 2.0., onde iso da “curación de contidos” lle soa a chinés a (case) todos os profesores dese tipo de cursos, desgraciadamente.

¿Como definiriades unha tese Doutoral? ¿En que se diferencia unha tese doutoral dunha investigación (se é que hai diferenza)? ¿Ten algunha particularidade unha tese de arquitectura?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ De novo non son o máis apropiado para responder posto que non fixen ningunha tese doutoral. Como lector de tese podería responder que me parece que, ben entendida, unha tese é unha escusa privilexiada para poder dedicar o teu tempo a indagar nunha inquietude que acabará descubríndote algo de ti mesmo, as teses que máis me interesan desvélanme tanto do obxecto investigado coma do investigador. En canto ás particularidades dunha tese, en principio, esta debe ser un instrumento para compartir coñecemento, de aí que deba responder a unha forma que garanta a transferencia do que nela se di, aínda que non creo que isto signifique que haxa unha única fórmula para facer unha tese como defenden algúns. Paréceme fermoso que unha tese atenda ao que outros dixeron sobre o asunto investigado, hai algo humilde en asumir que un non fai senón avanzar nun traballo colectivo, universal; a dúbida xorde ao preguntarnos canto ten unha tese de arquitectura de achega persoal afastada dos rigores científicos, ao facernos esta pregunta é inevitable divisar cousas a esquerda e a dereita, sen lentes…

Miguel Villegas de Arquitextonica _ Para o meu aínda é un tema pendente; pouco podo achegar máis alá de impresións. Pero algo se que teño que dicir. Paréceme, e isto é só unha opinión, que un dos problemas da produción de teses doutorais na área que me interesa, a de proxectos arquitectónicos, é a falta de traballo científico. Vexo constantemente tese de proxectos, e non esquezamos que proxectar significa lanzar cara a adiante, cuxo obxecto de traballo é arquitectura pasada. Non vexo unha liña sólida e coherente sobre o proxecto de arquitectura cara ao futuro.

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ Unha tese é un empeño por encontrar as preguntas máis importantes acerca dunha cuestión de relevancia, polo menos no persoal. Eu describina como unha “viaxe”, no que a anhelada Ítaca é o de menos, o interesante está no camiño. Se non te entusiasma o tema é mellor abandonalo urxentemente, pois é seguro que non rematarás a viaxe, é demasiado duro como para non estar ultra-motivado. É aí onde reside a principal particularidade dunha tese de arquitectura: que o camiño o andamos sós, cada un por libre, sen que sexan parte dunha liña de investigación máis ampla e compartido por outros membros dun departamento. Iso que si acontece cunha tese científico-técnica, na que unha tese pon en orde unha serie de resultados obtidos tras un “experimento” e que ademais ha de ser publicado para que non quede obsoleto, para que non o divulgue outro antes ca ti. Por iso o seu tamaño e dedicación non pode ser infinita, como si adoita acontecer coas de humanidades en cambio.

¿En que consiste un artigo de investigación? ¿Cal credes que é a súa importancia? ¿Que vos parece o sistema de avaliación da Aneca?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ Como sabedes, un artigo de investigación debe ser un texto que ilumine un coñecemento ou unha mirada novidosa sobre un asunto concreto, debe tamén cumprir cunha serie de normas académicas que permitan dar continuidade a ese texto co pasado (a través das fontes citadas) e co futuro (a través da bibliografía que permita continuar investigando). Intenta afastarse da simple divulgación (a través do afondamento) e da mera opinión (argumentando o dito con fontes contrastadas). A súa importancia depende da calidade do artigo, como un post dun blog, unha edición encadernada ou unha mensaxe nunha botella, os hai bos e malos. As avaliacións como as da ANECA intentan controlar que a actividade docente e investigadora dun profesor que quere avanzar na súa carreira académica se mantén viva, a través dunha categorización curricular que garanta un mínimo de produción de calidade. O problema é que neste intento quizais se produzan inxustizas porque as estandarizacións se levan mal coas singularidades e na súa tentativa de garantir que os valores achegados son de suficiente calidade se menosprecen outros, menos regulados, que poden ser interesantes pero de improbable comprobación. Ademais existe unha reclamación duradeira dende o ámbito da arquitectura por que se atenda ás particularidades desta disciplina, onde non existen canles de investigación tan consolidadas como noutras e na que a actividade profesional pode estar tamén ligada á investigación. Outra posible perversión sucede cando a carreira académica se converte nunha carreira por conseguir acumular os méritos que máis puntúan, máis alá do seu interese específico, aínda que imaxino que isto sempre foi así. Tampouco sei moito do asunto, a ANECA avalioume positivamente para profesor colaborador pero nunca me serviu para nada.

Miguel Villegas de Arquitextonica _

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ A consideración dun artigo é alleo ao propio texto, depende de axentes externos (axencias como a ANECA, comités científicos das revistas, institutos de investigación, etc.), dependendo do caso. No relativo á Arquitectura é difícil sinalar en que medida esa consideración de rango superior outorgada, por exemplo, ao ser publicada nunha revista indexada é verdadeiramente oportuna en termos de “impacto”, valor preponderante (e principal “vara de medir”) de calquera clasificación deste tipo. En Arquitectura iso é moi difícil de establecer: podes ler textos moi interesantes e con alto grao na súa achega a un determinado discurso teórico e carecer dun rigor metodolóxico, do que consideramos como labor científico perfectamente documentado (precedentes na investigación, erudición nas fontes, orixinalidade, corrección, etc.); e viceversa, pois hai artigos marabillosamente elaborados na forma pero cuxo contido non é relevante, ou polo menos só éo no 10% do seu discurso, pois trátase de reelaboracións ou actualizacións sobre un tema (isto mesmo acontece coas teses, especialmente as historiográficas, que son “documentalistas” pero nada propositivas, o cal non incide nunha vivificación deses arquivos históricos).

Do sistema de avaliación da ANECA só comentarei as estrañas incongruencias observadas por todas as partes, pois unhas veces ves a como se outorgan acreditacións a catedrático sen apenas ter escrito nin un só libro de forma individual, e outras veces resulta que acontece o contrario. Non o sufrín aínda pero parece moi inxusto, sospeito que máis inducido dende as necesidades de dotación de prazas de determinadas ETSAs que por outros motivos. Pero é o que hai…

¿Que particularidades teñen as revistas que publican artigos de investigación? ¿Cal é a vosa relación coas revistas científicas que temos dentro do noso terreo da arquitectura?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ A maior singularidade é que os artigos se publican segundo un criterio de avaliación anónimo externo ao propio consello editor da revista, onde o autor avaliado que envía un texto non coñece os seus avaliadores e viceversa. É o denominado sistema dobre cego, polo que dous avaliadores coñecedores da materia do artigo a valorar opinan independentemente sobre se este debe ser publicado. Ademais unha revista científica debe garantir unha periodicidade de publicación que garanta un esforzo continuado pola difusión do coñecemento, unha baixa endogamia, isto é, que os articulistas sexan na súa maioría alleos á institución ou grupo que promove a revista, e contar cun comité científico integrado por investigadores recoñecidos. No meu caso, son membro do consello editor da revista científica Proxecto Progreso Arquitectura, o meu labor, xunto ao do resto do consello, é o de propoñer a temáticas dos números a publicar, comprobar se os artigos remitidos nas correspondentes convocatorias atenden á temática proposta e teñen forma científica e, finalmente, confirmar que o autor se atén ás consideracións levadas a cabo polos avaliadores externos e anónimos en caso de que as haxa.

Miguel Villegas de Arquitextonica _

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ As condicións legais que se lles impoñen a estas revistas indexadas son moi rigorosas en xeral, e no ámbito da Arquitectura non se adaptaron ben ás peculiaridades da nosa disciplina. Tal é así que, afortunadamente, dende 2011 a Conferencia de Directores das Escolas de Arquitectura de España leva traballando niso, e acaba de presentar fai pouco máis dun mes unha proposta alternativa que se axusta en maior medida á nosa realidade investigadora. Veremos se se acepta e como se implementar.

No meu caso a relación con este tipo de revistas é case nula ata a data, pois son tan poucas o número das indexadas e tanta a demanda dos profesores ou investigadores en Arquitectura que non todo pode ser publicado aínda que reúna criterios de calidade científica máis que recoñecidos. É unha pena perder tanto traballo por falta de plataformas de divulgación recoñecidas.

¿Como é unha revista indexada? ¿Que consecuencias ten publicar nunha revista indexada de primeiro nivel? ¿Como se mide o impacto desas revistas?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ A característica común ás publicacións indexadas é que forman parte dun ámbito documental que permite o seu rastrexo e localización para a súa consulta. Canto máis prestixiosa é a institución que incorpora a revista ao seu índice, en principio, maior número de investigadores accederán a ela e maior impacto terán os artigos que conteña. En España é a Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora a que define os criterios establecidos para que unha publicación sexa recoñecida como “de impacto”. De todos os xeitos, existe unha razón primeira para participar neste tipo de publicacións, xa sexa dende a súa organización ou como articulista, que debería prevalecer por enriba de calquera outra, é a satisfacción que proporciona a investigación paciente e a especulación imaxinativa, a excitación de compartir cos demais nosa mirada sobre o mundo, creo que non deberiamos perder isto de vista.

Miguel Villegas de Arquitextonica _

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ O da medición do “impacto” é moi subxectivo no ámbito da Arquitectura. Un é capaz de entender como a divulgación pública de determinado descubrimento científico permite alentar esperanzas dunha mellora das condicións da vida humana, por poñer o caso. Pero iso non funciona así en Arquitectura, nin sequera naqueles ámbitos nos que a experimentalidad pode ser alta, como nos procesos de fabricación dos materiais ou nos do comportamento de certas solucións construtivas medidas en laboratorios por probas homologadas.

O “impacto” dun artigo a miúdo débese máis á plataforma dende onde sexa divulgado que ao mérito en si do traballo. Iso todos o entendemos nas clásicas revistas de arquitectura, cuxos articulistas (xeralmente de indubidable valía, xusto é dicilo) alcanzan maior impacto en función do número de exemplares vendidos da revista onde se publica o seu artigo que polo comité científico que avala a súa publicación, pois en moitas das revistas máis internacionalmente coñecidas nin sequera existe, e todo o decide o consello editorial.

¿Que papel credes que xoga internet, as novas tecnoloxías e a sociedade da información dentro de mundo da investigación na arquitectura?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ As vantaxes da difusión e a conexión son evidentes, Internet é a metáfora da universalización do coñecemento á que aspira a comunidade universitaria, é sabido que xurdiu como un asunto de vínculos entre universidades. Non me parece que o problema ou a virtude da investigación sexa de soporte senón de criterio, do investigador, do editor e do lector, se algún dos tres fraquea non importa que leamos en papel, nunha pantalla ou nunha pintada vagabunda, non pagará a pena telo escrito.

Miguel Villegas de Arquitextonica _ Voume permitir unir todas as preguntas, porque de novo dende a miña posición periférica, creo que algo falla no sistema de investigación científica universitaria cando depende a tal nivel das publicacións.

Se a estrutura fose:
Investigo>escribo>publico>otros investigadores investigan>escriben>publican>…

Estariamos nun proceso perfecto de expansión do coñecemento, algo estupendo e necesario para o avance da humanidade.

Pero velaquí un problema. No paso entre publicar e investigar, as revistas indexadas establecen un canon, xeralmente alto, polo acceso aos contidos que publican (contidos polos que rara vez, por non dicir nunca, pagan). Un axente da cadea decide colocarse nunha posición de forza e facer negocio, co que a posibilidade de expansión do coñecemento se ve trabada por condicionantes económicos.

Outro tema é o establecemento da valía e a reputación académica destas. Non vou discutilo, pero non me parece suficiente.

As publicacións científicas son un ben de consumo, e isto paréceme terrible. A sociedade da información é un feito e creo que temos nas nosas mans as ferramentas e capacidades para desmontar este sistema e que a ciencia e o coñecemento que esta xera, en calquera campo, se fagan accesibles á humanidade. O Open Journal Systems é un exemplo de iniciativas nesta dirección, pero non creo que sexa a única vía.

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ Sinceramente, non creo que poidamos nin sospeitar como vai incidir a evolución do mundo 2.0. na investigación de Arquitectura. A miña opinión é a de que non nos podemos “descolgar” desas novas ferramentas á hora de crear e compartir coñecemento, ¡¡iso é marabilloso!! Ademais, se noutros sectores ou disciplinas xa superaron ese cambio de mentalidade da clásica divulgación académica como único referente, ¿por que imos ser menos nós? Non podemos renunciar a iso, ábrese un mundo de oportunidades, como é esta ao compartir convosco (Stepien e Barnó) as miñas opinións en ámbitos 2.0.

Seguramente rematará por producirse unha forte reestruturación do mundo editorial, e as universidades empezarán a entrar nestas novas dinámicas, máis obrigadas que convencidas. Aínda que, como antes, non sempre os criterios de calidade primarán na repercusión do texto, pero si que polo menos estarán máis abertas as posibilidades de facelo sen obstáculos académicos por medio.

Por último, ¿que consello darías a un mozo (¡¡ou non tan novo!!) arquitecto que está a pensar internarse no mundo da investigación?

Juanjo López de la Cruz de Sol 89 _ Máis que un consello é un recordatorio que me fago a min mesmo. Deberiamos ter presente que se trata de vivir para contalo e non ao revés, que é máis importante ler que escribir e que ao investigar indagamos ademais sobre nós mesmos, polo que o motivo da investigación debe xurdir das nosas inquietudes e curiosidades.

Miguel Villegas de Arquitextonica _ Creo que debemos transformar a sociedade da información na sociedade do coñecemento. A rede está aí, hai moito lixo dixital, pero tamén hai moita información marabillosa. Todo o coñecemento humano debería estar na rede, pero agora só hai moita información. ¿Como transformamos información en coñecemento? Doado. Enlazando, establecendo conexións, atribucións, lóxicas, referencias, facendo evidentes os nosos procesos de pensamento e investigación, e facéndoos evidentes para que outros póidanos coller, facelos seus e facelos crecer.
Para min, a información, e por extensión o coñecemento, debe ser, grazas sobre todo á hermenéutica e o dixital, o único no universo que contradí o principio de conservación da enerxía. Se transmitimos (compartimos) información, non só non a perdemos, se non que a multiplicamos e facémola crecer converténdoa en algo diferente e máis rico.
Enlazando co tema das publicacións, debo entoar un mea culpa. O perverso do sistema, e a busca de rendibilidade académica, levoume a non publicar nada do meu traballo fin de máster.

Para ser coherente cos meus argumentos debería telos publicado en acceso libre hai tempo, pero se quero seguir unha carreira como investigado universitario, o meu obxectivo deben ser as publicacións científicas. Para o meu este é o problema sen resolver.

Rodrigo Almonacid C. de r-arquitectos _ Paixón, paixón, e paixón. Investigar é “pasear ás apalpadelas”, pensar nas mellores preguntas e responder só cando se teñan certezas. E iso é moi duro, non cabe aventurarse sen máis, pois entón raiamos coa literatura e nos saímos do ámbito científico, claro.

Primeiro hai que ser un ávido lector, un amante dos libros. Quizais así, só así, un poida empezar a establecer relacións entre datos aparentemente inconexos, de onde pode xurdir a idea central dun texto. Logo hai que ser metódico e moi rigoroso, para non querer forzar o discurso e poñer unha orde en toda esa maraña de ideas deslavazadas. E finalmente, co tempo, pódense converter en palabras escritas con certa precisión, e ata con habilidade formal. Aínda que o digamos claro, hai moi poucos arquitectos que escriban ben, é verdade, ¡¡o cal non significa que non se sexa un bo investigador, por suposto!!

Eu animaría a investigar, pero faríao dende a época de estudante, onde o prurito non ha de preocuparlle a ninguén. Pero se un encontra entón o gusto por ler e logo escribir… ¡¡pois adiante!!

Stepienybarno_Agnieszka Stepien e Lorenzo Barnó, arquitectos
Estella, xullo 2013

Stepienybarno

Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó, ambos arquitectos y formados en temas de Identidad Digital y Comunicación online. Desde el 2004 tenemos nuestro propio estudio de arquitectura, ubicado en un pequeño pueblo de Navarra, Estella, y ambos estamos embarcados en nuestras tesis doctorales. A su vez, colaboramos con otros profesionales tanto del ámbito de la arquitectura, sostenibilidad y comunicación online. Vivir en Estella nos da la tranquilidad necesaria para poder encarar el día a día con energía y la red nos posibilita contactar con un mundo maravilloso que de otra forma hubiera sido imposible.

follow me

Arquivado en: faro, stepienybarno

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,