Maite Sainz de la Maza Benet – Macari de Torres Mestres · Fetdeterra | Proxectos e Produtos Innovadores de Terra

Hoxe desprazámonos ata Lleida (Cataluña, España) para charlar con Maite Sainz da Maza, arquitecta e Macari de Torres, enxeñeiro geólogo, fundadores de Fetdeterra | Proxectos e Produtos Innovadores de Terra. Son

“técnicos especialistas en arquitectura de terra e asesores acreditados en ecoinnovación, deseño de produto e desenvolvemento tecnolóxico.”

Traballaron con usuarios, técnicos e fabricantes desde as primeiras fases do proxecto para buscar a solución que máis se adapte ás súas necesidades e así obter os mellores resultados.

“Desde Fetdeterra, queremos potenciar o uso dos recursos materiais locais para a construción sustentable, ecolóxica e respectuosa co medio ambiente. Materiais 100% reciclables, de baixo custo económico e enerxético, que permiten a construción de hábitats saudables e eficientes.”

Traballan en diversas áreas de investigación e procura de novos produtos e sistemas construtivos con terra. Ademais estudan as propiedades dos materiais e a composición óptima para obter as máximas prestacións, á vez que tratan de abrir camiño para a súa normalización e adaptación á lexislación actual xa que son membros do Comité Técnico UNE- CTN 41/ SC 10.

Todo este importante traballo foi recoñecido con diferentes galardóns e distincións tanto en bienales como premios de prestixio.

Sen máis preámbulos, deixámosvos a charla que mantivemos hai unhas semanas.

Maite Sainz de la Maza Benet - Macari de Torres Mestres · Fetdeterra Proyectos y Productos Innovadores de Tierra
Maite Sainz de la Maza Benet – Macari de Torres Mestres · Fetdeterra Proxectos e Produtos Innovadores de Terra.

Como se definirían Maite Sainz da Maza e Macari de Torres?

Somos técnicos apaixonados polo mundo da construción con terra, cunha necesidade constante de investigar e innovar no campo da arquitectura sustentable de terra.

Cremos que non se pode innovar, se non se coñece e entende o material e o sistema construtivo, é por iso que estudamos, e seguimos estudándoo desde a base, a través de ensaios de laboratorio normalizados, para poder obter os datos obxectivos que utilizaremos para comparar e mellorar o proxecto e/ou produto.

Debemos dar unha resposta técnica ás necesidades actuais, adaptando o material para a construción, e aproveitar, ao mesmo tempo, as tecnoloxías desenvoltas nos últimos anos no mundo da construción e industrialización.

Como, cando e por que xorde Fetdeterra | Proxectos e Produtos Innovadores de Terra?

No 2017 creamos a empresa Fetdeterra SL, por unha cuestión de crecemento do propio negocio. Anos antes xa nos especializamos na construción con terra por varias razóns.

Por unha banda unimos os nosos coñecementos, Macari tiña moita experiencia en obra, e como enxeñeiro geólogo, coñecía moi ben o material, e Maite achegaba a parte máis funcional e estética, como arquitecta.

Doutra banda os beneficios ambientais e as propiedades da terra como a regulación da humidade, temperatura, transpirabilidad, inercia térmica… encaixaban coa nosa visión da arquitectura sustentable para un futuro próximo

Atopástesvos con moitas dificultades? Cales foron as máis problemáticas?

Os comezos sempre son duros, sobre todo o feito de ter que xustificar todo aquilo que sabiamos que xa funcionaba coa terra, pois temos como referencia, todo o patrimonio construído con terra que nos avala.

Nos últimos anos, grazas aos premios e mencións obtidos, conseguimos máis visibilidade e recoñecemento ao noso traballo, isto facilítanos o camiño e ábrenos novas portas para seguir investigando, desenvolvendo novos proxectos máis ambiciosos e dunha maior complexidade.

Como detectastes a necesidade deste servizo?

Percibimos un aumento crecente da demanda dunha arquitectura máis natural e sustentable, ao mesmo tempo que, a necesidade de rehabilitar o noso patrimonio existente de terra, paralelamente a estas necesidades, existe os problemas do descoñecemento da terra como material de construción, e a execución pouco competitiva do sistema construtivo tradicional, estes problemas xeran unha serie de dúbidas básicas como a dosificación da terra, o control de calidade, as prescricións técnicas, a xustificación do Código Técnico, entre outras…

Así pois, vimos a necesidade de especializarnos neste campo, para poder axudar a técnicos e construtores a desenvolver os seus proxectos.

Máis adiante como asesores acreditados en Eco-innovación, creamos o departamento de I+D+i, do que obtivemos produtos como o bloque prefabricado de terra crúa, Tapialblock, co que solucionamos o problema do descoñecemento do material, a xustificación de normativa e a execución custosa do sistema tradicional de construción con terra.

“Tapialblock é un produto ecoinnovador desde a súa formulación ata a fabricación e reutilización. Composto por materiais naturais 100% reciclables e fabricado co mínimo custo enerxético. Pensando na saúde e beneficio para o usuario, e na sustentabilidade para o medioambiente.”

Fetdeterra: proyecto I+D+I
Fetdeterra: proxecto I+D+I.

Como é o día a día en Fetdeterra | Proxectos e Produtos Innovadores de Terra?

Traballamos de maneira coordinada, e decidimos conxuntamente as accións e obxectivos xerais da empresa, aínda que cada un desenvolve diferentes tarefas, Macari supervisa o tema de laboratorio, materiais e execución de obra, e Maite encárgase da redacción dos proxectos, deseño e imaxe.

Como é o proceso de deseño, desenvolvemento e comercialización en Fetdeterra | Proxectos e Produtos Innovadores de Terra?

Basicamente centrámonos no estudo da vida útil do produto/proxecto para minimizar o impacto mediambiental, ao mesmo tempo que, tentamos crear un impacto positivo social e económico sobre o territorio. Seguimos os criterios de economía circular dos materiais e medios existentes para desenvolver proxéctoos/produtos.

Delegastes funcións e centrástesvos en partes concretas dentro de Fetdeterra | Proxectos e Produtos Innovadores de Terra?

Si, formamos un equipo externo de colaboradores expertos cada un nun campo en concreto. Nós filtramos todo o traballo e decidimos como se desenvolvesen os distintos proxectos segundo as súas necesidades.

Cal foi (ou será) o momento crítico unha vez comezado Fetdeterra | Proxectos e Produtos Innovadores de Terra?

Para nós os momentos críticos son aqueles en os que existe un antes e un despois, sempre desde o punto de vista positivo. Na actualidade estamos a desenvolver o DAU para poder normalizar o uso dos bloques prefabricados de terra, é un longo camiño, xa que non existe normativa española que teña en conta este tipo de material e produto, e isto implica unha certa complexidade no proxecto, é por iso que cremos que cando obteñamos o certificado, será de novo un punto de cambio positivo para nós.

Fetdeterra: proyecto de investigación
Fetdeterra: proxecto de investigación.

Cales son as vosas referencias? 

Temos distintos referentes que non son exclusivos do mundo da arquitectura, pero si que quizais, destacariamos o labor iniciado por Miguel Fisac, no campo da investigación e desenvolvemento de produtos, ese estudo e procura interminable nos límites do propio material.

Como funciona o servizo de Fetdeterra | Proxectos e Produtos Innovadores de Terra? A que segmento de clientes vos dirixides?

Temos dúas liñas de traballo dentro da empresa, por unha banda desenvolvemos proxectos de arquitectura, asesoramento e desenvolvemento de proxectos de I+D+i, e doutra banda xestionamos a normalización e comercialización dos produtos de terra Tapialblock.

Os nosos clientes son técnicos e empresas vinculados á arquitectura e a construción, con interese e sensibilidade cara á Innovación e a sustentabilidade.

Como e para que utilizades as “novas tecnoloxías”? A “rede” facilitou o voso labor?

As novas tecnoloxías son fundamentais no noso traballo, grazas ás redes sociais podemos chegar a moita xente que antes era inimaxinable.

Tamén nos facilita o traballo, coa sistematización de procesos e a posibilidade de crear un equipo externos de colaboradores, cos que podemos traballar conxuntamente de maneira remota.

Fetdeterra: producto de tierra tapialblock
Fetdeterra: produto de terra Tapialblock.

Compaxinas ou complementas esta actividade con outros labores ou noutros campos?

Temos dedicación exclusiva a Fetdeterra, todo o que facemos está vinculado ao mundo da arquitectura de terra.

Como vedes o futuro da arquitectura? E o da profesión?

Apreciamos un cambio na arquitectura e na visión dos propios arquitectos, vemos unha tendencia para simplificar e uniformizar a utilización de materiais para a construción, do mesmo xeito que o aumento da valoración daqueles materiais máis simples e naturais, sen revestimentos.

Que melloras creedes que son fundamentais e que deberían ser postas en marcha de forma inmediata?

No mundo da arquitectura, teríase que ter en conta a vida útil dos materiais que se utilizaron e estanse utilizando na actualidade, non só o custo enerxético da súa fabricación, senón tamén pensando no seu final, e as consecuencias para o medioambiente,

Como se xestionarán esta diversidade de materiais industrializados, para que non cause un impacto negativo sobre o medioambiente?

Fetdeterra: proyecto arquitectura de tierra.
Fetdeterra: proxecto arquitectura de terra.

Como “emprendedores” que opinades dos arquitectos que “abren e/ou recuperan” novos campos e/ou enfoques da profesión?

Cremos que a especialización é o futuro, é a maneira de coñecer en profundidade un campo/tema para poder diferenciarche e ser un referente.

Estades contentos coa traxectoria realizada ata agora? Que proxectos de futuro espéranvos?

Estamos encantados. Vemos que temos un futuro e un longo camiño aínda para explorar.

Esperamos seguir investigando e desenvolvendo novos proxectos máis ambiciosos e cun grao aínda maior de complexidade, é o que máis nos motiva, é a sensación de estar a evolucionar ao mesmo tempo que seguimos innovando na procura dunha arquitectura máis natural e sustentable.

Para acabar, que lles aconsellariades aos actuais estudantes e futuros profesionais de arquitectura?

Unha boa saída para estudantes e futuros arquitectos, é especializarse dentro do mundo da arquitectura. Especializarse naquilo que teñan o coñecemento e apaixónelles.

Fetdeterra: proyecto arquitectura y producto de tierra Tapialblock.
Fetdeterra: proxecto arquitectura e produto de terra Tapialblock.

Maite Sainz de la Maza Benet – Macari de Torres Mestres · Fetdeterra | Proxectos e Produtos Innovadores de Terra 
Xaneiro, 2019

Entrevista realizada por Ana Barreiro Branco e Alberto Alonso Oro. Agradecer a Maite e Macari tempo e predisposición con este pequeno espazo.

Alberto Alonso Oro

Arquitecto y editor en veredes, arquitectura y divulgación. Invernalia es un buen lugar. A veces escribo en Fundacion Arquia.

follow me

Arquivado en: Alberto Alonso Oro, Ana Barreiro Blanco, baliza

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,