Konstantín Mélnikov: Cidade como máquina para dormir | Jelena Prokopljević

Dormitorio bloque, maqueta
Dormitorio bloque, maqueta

En 1929, en plena explosión propagandística ao redor do primeiro plan quinquenal foi convocado o concurso para a Cidade Verde, un barrio de descanso situado na zona verde nos arredores de Moscova. O primeiro plan quinquenal soviético (1928-1932) tivo como tema central a industrialización a gran escala e a mecanización de todas as ramas de produción, colectivización da agricultura e da terra, formación dos koljoses (cooperativas agrícolas). O plan sentou as bases para a planificación económica en toda Europa Oriental, acabando nunha gran celebración por adiantar nun ano a produción prevista. A construción de complexos de industria pesada en toda a xeografía cos asentamentos para os obreiros, suscitaron o segundo debate urbanístico sobre as características e a organización da cidade socialista, tras un primeiro debate relacionado coa electrificación masiva e os supostos económicos definidos pola NEP.

En poucos anos foi convocada unha multitude de concursos para planificar as novas cidades industriais: Kuznetsk, Avtostroi en Nizni Novgorod, Magnitogorsk, Stalingrado, Jarkov, Kominternovsk, entre outros. Os grandes nomes de constructivismo ruso participaron no debate entre os principios de urbanismo e desurbanismo e houbo moito intercambio coa vangarda europea; varios nomes importantes sobre todo ao redor de Ernst May e ao seu “Brigada May” que traballaba sobre Magnitogorsk, participaron na planificación e construción das novas cidades soviéticas.

A Cidade Verde, con todo, era outra cousa. Tratábase dunha cidade satélite preto de Moscova para 100.000 habitantes (ou usuarios) que non se vinculaba directamente aos centros de traballo. De feito, todo o contrario: a súa razón de ser era o descanso intensivo dos traballadores e por tanto, interesaba o seu máis extremo afastamento da industria. Prevíase un tipo de aloxamento temporal, unha especie de segunda residencia intercambiable, unida polos centros de cultura e educación e grandes masas verdes.

A proposta de Mélnikov foi posiblemente o seu proxecto máis radical: a idea principal era asegurar a máxima calidade de soño, expondo a cidade como a máquina para durmir. O seu elemento basee eran as unidades residenciais de dormitorios colectivos, cada unha para 4000 persoas, organizadas de tal maneira que permitían un soño profundo e ininterrompido e cuxo deseño tería que unir os coñecementos de médicos, músicos, arquitectos e outros técnicos. O problema da clase obreira era o descanso. As 8 horas de traballo alongábanse sistematicamente para cumprir ou superar as cotas de produtividade establecidas polo plan. Había ademais o traballo voluntario para a comunidade, horas de educación continua, reunións interminables das células políticas e sesións de autocrítica que facían desaparecer ás 8 horas libres ademais dalgunha hora do soño que tamén se reducía pola perda de tempo en desprazamentos ou abastecemento. Na memoria do proxecto Mélnikov escribía:

“E agora cando oio que a nosa saúde necesita de alimentación, eu digo que non, que o que necesita é soño. Todos din que para descansar necesítase de aire, e eu digo novamente que non: sen soño o aire é incapaz de restablecer as nosas forzas…”

Dormitorio bloque, planta y sección
Dormitorio bloque, planta e sección

O bloque -de tipo cuartel- consistía de dúas ás unidas polo núcleo de comunicacións e servizos mentres que os extremos de cada unha son reservados para as áreas de control ambiental. Para facer agradable e sobre todo funcional o soño individual nun dormitorio colectivo, o máis importante era o illamento ou o control acústico. Mélnikov expuxo un traballo interdisciplinar para contrarrestar os ruídos de xente entrando, falando ou roncando mentres os outros proletarios dormen. Podíanse reproducir sons da natureza, de follas de árbores, choiva fina ou de ondas do mar. Tamén se reproducían pezas de música ou lectura de libros se os sons naturais non daban resultado. Controlábase a temperatura, a humidade e a presión do aire, impulsábanse aromas de bosques ou prados, pero se aínda custaba conciliar o soño, as camas, completamente mecanizadas podíanse balancear suavemente. Desta maneira o edificio actuaba en todos os niveis sensoriais: físico, psíquico, químico, térmico ou mecánico. Tamén as ás dos bloques tiñan os forxados inclinados para optimizar a posición dos corpos que descansan. O absoluto control ambiental no interior, como tamén o control do mecanismo do soño permitía que os acabados sexan totalmente transparentes e restablecer coa luz o ciclo natural do soño.

Mélnikov calculou que a cidade tería 12 destes bloques situados ao longo do anel perimetral, mentres que o interior dividíase en sectores de bosque, xardíns e hortos, cidade infantil, zoológico, sector público. O centro xeométrico do círculo destinábase ao Instituto da Persoa, marcado no plano cunha estrela, onde os traballadores recibían a educación ideolóxica. A Cidade Verde tiña outras edificacións con contidos afíns á función xeral de descanso: estación de trens que aproveitaba a gran cuberta das plataformas para converterse puntualmente en sala de concertos, hotel con pavillóns turísticos e bloques de vivendas para os empregados do centro. Estes bloques pensáronse como galerías públicas -ou domésticas como as chamaba Mélnikov- de 200m de lonxitude onde na planta baixa situábanse as vivendas e na planta primeira os contidos públicos: biblioteca, gardería, cafetería, etc. O hotel municipal, tamén de dúas longas ás de habitacións, propoñía escalar en tres niveles o interior de cada habitación para permitir un asoleamiento total e unha ventilación óptima do espazo interior. Chegouse a construír unha habitación a escala 1:1. Mentres que as galerías públicas e o hotel tiñan un deseño similar e racionalista, os pavillóns turísticos ? un cónico e outro en forma de pirámide investida- lembraban ás formas do seu pavillón de París de 1925 ou do proxecto para o faro dedicado a Cristóbal Colón, tamén de 1929.

A Cidade Verde de Mélnikov toca o límite da distopía no punto onde expón que unha estrutura superior -o estado- poida chegar a colectivizar e controlar o soño, o último reduto da individualidade que quedaba tras a total ocupación e organización do tempo libre. O uso da mecánica e a tecnoloxía para dar forma á vida diaria, ata para impoñela á natureza e á humanidade foi a obsesión das primeiras décadas da URSS, que acompañaba á ilusión dun desenvolvemento industrial explosivo. A arquitectura do constructivismo formaba parte importante do imaxinario mecanicista, sobre todo os traballos adscritos ao grupo OSA. Melnikov é o constructivista máis coñecido no occidente precisamente porque non o era do todo. O seu pensamento, nun tempo próximo ao grupo ASNOVA de Ladovsky e Golosov, exploraba as implicacións psicolóxicas e perceptivas da arquitectura. O seu funcionalismo baseábase na expresividade da forma -dos volumes en movemento- e na gradación das apreciacións tanto da arquitectura nova como da histórica. Por parte dos seus opoñentes contemporáneos, Mélnikov a miúdo era tachado de formalista, a maior descualificación na arquitectura (e cultura en xeral) soviética. A posición a medio camiño entre o constructivismo e o acadecismo marxinouno, primeiro do ensino en Vjutemás e despois da práctica profesional, nun momento histórico no que os matices non tiñan suficiente forza de persuasión.

Ciudad verde. Plano general.
Cidade verde. Plano xeral.

Máis que unha solución para un barrio de descanso, a Cidade Verde de Mélnikov puxo de relevo as carencias da calidade de vida individual das cidades proxectadas desde a funcionalidade e a eficiencia. A máquina para durmir foi unha maneira de dicir que o benestar psicolóxico tiña a mesma importancia para o individuo (ou para o proletario) que o benestar físico. Por encima da abundancia do aire limpo, das árbores e da luz natural, había que facer un esforzo profesional para engadir as calidades: cheiros, temperatura ou humidade, cores e intensidade, sons e silencio.

Jelena Prokopljevic. Doutora Arquitecta
Barcelona. abril 2014

Fotografías: S.O. Khan Magomedov “Las 100 Mejores Obras Maestras del Vanguardismo Arquitectónico Soviético”. Editorial URSS, Moscú 2004.

Jelena Prokopljević

Arquitecta e investigadora serbia, titulada por la Universidad de Belgrado, y residente en Barcelona, miembro del Comité de Expertos del Premio Europeo del Espacio Público Urbano desde la edición del 2014. Se doctoró en 2006 en la ETSAB, ciudad en la que reside y trabaja. Ha colaborado con la plataforma Eurasian Hub en proyectos de transformación urbana y ha sido responsable del área de arquitectura y urbanismo en la Casa del Este, organización radicada en Barcelona y dedicada a promover la cooperación con la Europa Central y Oriental. Entre sus publicaciones más destacadas, consta el libro Corea del Norte: Utopía de hormigón; arquitectura y urbanismo al servicio de una ideología (escrito con Roger Mateos, 2012) y el artículo «Espacio público en la ciudad socialista: entre la abundancia y la indefinición», publicado en URBS, revista de estudios urbanos y ciencias sociales. Además, suele impartir conferencias y participar en coloquios en lugares como la ETSAB, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la fundación Amigos de la UNESCO de Barcelona o la Universidad Ion Mincu de Bucarest. Prokopljević es miembro del Comité de expertos del Premio Europeo del Espacio Público Urbano desde su edición de 2014.

follow me

Arquivado en: artigos, Jelena Prokopljević

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,