Casa C en Costa da Morte | CREUSeCARRASCO

CASA C en Costa da Morte CREUSeCARRASCO o17 exto3

A vivenda sitúase nun terreo elevado 3,5 metros sobre a estrada. Trátase dunha zona de crecemento do núcleo urbano principal onde, ao longo dos anos, foron aparecendo bloques de vivenda de 4 e 5 plantas. O plan establece unha aliñación que supón a derriba do muro de contención da leira e a construción de todo a fronte da parcela mirando ao leste. A decisión de non consumir a edificabilidade permitida e construír unha vivenda unifamiliar está relacionada co interese pola propiedade familiar e o mantemento do seu carácter ligado ao xardín e os froiteiros. Pola parte posterior, oeste, linda co alto noiro dun monte plantado de eucaliptos.

A presenza do salto de cota entre a planta baixa (a nivel de rúa) e a superior (a nivel de leira), supón a substitución do muro de contención pola propia casa, o que se converte nun argumento moi influente na súa materialización. Así, cara á estrada, a planta baixa mantén a idea de muro pintado, e a superior, separada del por unha xanela rasgada, relaciónase e envorca cara á leira. Dous volumes independentes superpostos, con sistemas construtivos de fachada e acabados diferentes. Abaixo, as portas de entrada e garaxe, almacéns e instalacións, todo iso pintado de branco. Arriba, o programa principal da vivenda, un volume de pedra e formigón. Entre os dous, a escaleira, xogando coa materialidad de ambos e a entrada de luz.

A distribución da planta principal responde tamén as relacións que establecen as estancias coas “caras” da casa, expondo a súa posición ao redor dunha peza central de servizo co bloque de baños e armarios. Nun dos lados longos, as habitacións dos nenos, cara á estrada e orientadas ao leste, onde se experimentou coa flexibilidade de uso, facendo os tabiques móbiles para, xuntándoas de diferentes maneiras, variar facilmente o seu número e superficie. Ao outro, o salón, cara á leira, orientado ao oeste. Compartindo ambas as orientacións, nun dos extremos, a cociña co tendal na esquina de fachada furada. No oposto, a habitación principal dando ao xardín e o baño- vestidor con luz cenital e fachada cega á estrada.

En contacto co xardín, unha parte do salón faise a dobre altura e a escaleira aparece de novo como elemento que resolve un cambio do volume interior, dando acceso a unha pequena planta superior de estudo e habitación de invitados.

O formigón abujardado da estrutura exterior, aparece tamén en partes do interior para a creación de petos e pequenos volumes graduados que serven de apoio a escaleiras e pavimentos de carballo.

Fronte á fachada á estrada e lindes, pétrea e de escasos ocos, a maior parte da fachada ao xardín faise acristalada pois, nesta planta, a relación co terreo e a boa orientación de tarde, convérteno nun espazo moi agradable para estar.

Obra: CASA C en Costa da Morte
Data de Proxecto/Terminación: Abril 2015 / Maio 2017
Colaboradores: Bárbara Mesquita, Celsa Pesqueira, Iago Otero, Mónica Rodríguez, Sara Escudero, Alicia Balbás, Elena Junquera
Construtora: José Manuel Rodríguez Garrido
Aparellador: Ana Leo Fernández
Estrutura: Féliz Suárez Riestra
Instalacións: Isabel Francos Anllo
Fotografía: Luís Díaz Díaz / Héctor Santos-Díez
+ creusecarrasco.es

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , ,