Bauhaus, acordo minimalista | Marcelo Gardinetti

Lucia Moholy 1926-Bauhaus archivo Berlin, ©VG Bild Kunst Bonn
Lucia Moholy 1926. Bauhaus Arquivo. Berlin © VG Bild Kunst Bonn

A reconstrución do patrimonio arquitectónico demolido induce, afortunadamente, a interpretacións que exceden a representación da propia obra. Estas definicións erixen posicións paralelas ou antagónicas causantes de distintas controversias, que xeralmente acrecentan a idea de valor patrimonial.

A reconstrución das casas deseñadas por Walter Gropius para os mestres da Bauhaus afectadas por accións bélicas durante a segunda guerra ofreceu unha oportunidade para revalorar o patrimonio do Movemento Moderno. Ante ela, Bruno Fioretti Márquez adopto criterios diferentes de acordo ás características atopadas en cada obra.

O proxecto de restauración comezou en 1992 coa renovación das casas que mantiñan a súa estrutura orixinal. A posta en valor destas vivendas executouse en acordo ao deseño orixinal, utilizando os mesmos materiais, cores e texturas.

©Christoph Rokitta
© Christoph Rokitta

O carácter singular foi aplicado á reconstrución das dúas vivendas destruídas por completo, a casa do director e a vivenda de Moholy-Nagy. Nestes casos adoptouse un criterio escultural que recompón as formas xeométricas orixinais baixo parámetros de carácter neutro.

Este acordo minimalista mantén as proporcións das vivendas orixinais, pero reduce o deseño a unha mínima expresión, empregando métodos construtivos contemporáneos. O traballo foi realizado a partir de debuxos, maquetas e fotografías das dúas casas. Para a súa construción empregouse formigón vertido. As xanelas están montadas a niveis das fachadas e foron tratadas cun lavado opaco que acentúa a natureza plana das formas.

Os espazos interiores foron entregados ao artista alemán Olaf Nicolai que realizou unha instalación chamada A Cor da Luz, influenciada polas experimentacións de cor realizadas por Moholy- Nagy durante a súa estancia na Bauhaus. A obra divide o interior nunha serie de rectángulos e cadrados que se asemellan ás pinturas xeométricas do artista, pero evita o suo da cor. As paredes, os pisos e os teitos teñen un acabado monocromático con texturas que responden de maneira diferente para o efecto da luz do día segundo a forma das habitacións.

Trinkhalle ©Fritz Schreiber 1932, ©Bauhaus Dessau Foundation
Trinkhalle © Fritz Schreiber, 1932 © Bauhaus Dessau Foundation

A intervención incluíu a reconstrución dun quiosco de refrescos nunha esquina do sitio, A Trinkhalle, deseñado por Mies van der Rohe en 1932 e demolido en 1970 para ampliar a traza da autoestrada que bordea a Bauhaus.

A Trinkhalle foi construída no punto máis oriental da escola. Trátase dun pequeno cuarto encostado ao muro exterior do predio cunha cuberta plana que sobresae por encima do van exterior. Este pequeno edificio era o único deseño de Mies van der Rohe realizado en Dessau.

Trinkhalle © Lena Böhnlein
Trinkhalle © Lena Böhnlein

Marcelo Gardinetti . arquitecto
La Plata. Outubro 2018

Marcelo Gardinetti

No voy a hablar de la penumbra, mejor voy a ver si puedo despertar.

follow me

Arquivado en: artigos, Marcelo Gardinetti

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,