Antonio Bustamante | Elías Cueto

Antonio-Bustamante--Elías-Cueto

Antonio Bustamante é un experto, consultor e profesor de ergonomía. A través da súa páxina web pode accederse a algunhas das súas interesantes investigacións e traballos. Este arquitecto español reflexiona sobre a forma de sentar e faio desde o punto de vista da saúde, compatibilizando o tradicional enfoque postural cunha visión social, histórica e psicolóxica.

De feito resulta de gran interese atender á súa narración ao redor da influencia do clima na orixe da cadeira ou o impacto que a reforma cultural protestante na transformación do mobiliario.

Bustamante desenvolveu unha investigación prolongada contorna á “postura do astronauta”. Trátase dunha posición de máxima relaxación muscular establecida pola doutora Corinne Lelong como forma óptima de sentar.

O profesor español ha contribuído a precisar a xeometría desta postura así como a cuantificar a capacidade dun asento para inducir esta posición en quen o ocupa. Especialmente interesante neste sentido é o traballo desenvolvido por Antonio Bustamante en relación co pupitre escolar, unha lectura recomendable á que pode accederse a través do libro “Mobiliario escolar san“.

Mobiliario escolar sano

Elías Cueto, arquitecto
Santiago de Compostela, agosto 2011
Publicado en Nº 313 [sillas…]

Elías Cueto

Es arquitecto técnico superior de urbanismo por la EGAP, doctor en historia de la arquitectura por la ETSAC y especialista en diseño de mobiliario por THK (Alemania. En 2015 recibió el V Premio Domingo Fontán de investigación histórica y es autor de dos monografías sobre historia moderna y diseño. Ha trabajado como diseñador para diferentes firmas y ha colaborados con dos Premios Nacionales de Arquitectura. Actualmente colabora con la industria de la madera en el ámbito del desarrollo de productos y la mejora e industrialización de procesos.

Arquivado en: capturas, diseño, Xosé Suárez - Elías Cueto

Tags: , , , , , , , , , ,