Rehabilitación e ampliación dos Obradoiros Gon-Gar | NUA Arquitectures

Rehabilitación y ampliación de los Talleres Gon-Gar NUA Arquitectures o1

O proxecto de ampliación e rehabilitación de Obradoiros Gon-Gar reorganiza un clúster industrial de crecemento orgánico formado por dúas naves industriais e a vivenda da propiedade, que configuran esta empresa de reparación de maquinaria agrícola. O conxunto está inserido deas de hai case 50 anos no centro da trama urbana compacta de Benissanet, unha pequena poboación de escasamente 1.200 habitantes de esencia rural e agrícola, situada na marxe dereita do curso baixo do río Ebro.

O proxecto componse da transformación dunha nave preexistente abandonada en edificio de oficinas (Nave B2), e a construción dunha nova nave industrial diáfana encostada á anterior que se utilizará como taller mecánico e zona de exposición produtos (Nave B3). A recolocación das oficinas no centro do clúster e a construción do novo taller permitiu multiplicar a conectividade interna do conxunto e mellorar a calidade de vida laboral dos seus traballadores, aumentando a superficie útil en 938 m², definindo un total de 2.610 m².

Urbanisticamente a recuperación da nave preexistente e a construción do novo taller industrial interrelacionan o conxunto coa contorna, composto fundamentalmente por vivendas unifamiliares entre medianeiras de PB+2 con cuberta a dúas augas dispostas rítmicamente cada 5m. O proxecto configura a nova fronte urbana do clúster coa definición dun novo perímetro de fachada en esquina orientado ao sur e ao leste que responde as necesidades e características do seu espazo interior e, simultaneamente, á súa inserción e adaptación á paisaxe urbana.

Dúas estratexias, un só proxecto.

O proxecto concíbese pois como unha dobre intervención de características moi distintas.

A transformación da nave antiga materialízase a través de distintas accións puntuais que dialogan coas preexistencias como a formalización dun novo dobre espazo, a apertura de novas xanelas e de novos lucernarios que melloran as condicións lumínicas e espaciais da nave, e a construción dalgunhas estruturas lixeiras de madeira para definir os despachos privados e o mobiliario. Baleirar, recortar e inserir tentando conservar a esencia da construción orixinal.

Doutra banda, o novo taller concíbese como unha nave diáfana de 625 m² de nova construción que se adapta aos límites da súa parcela trapezoidal mediante unha estrutura lixeira triangulada de celosías e vigas de aceiro soportada por alicerces perimetrais. O armazón estrutural que sostén a cuberta integra unha serie de lucernarios triangulares orientados ao norte que permiten iluminar o espazo interior de maneira natural. A sensación de lixeireza do espazo interior da nave contrasta cun exterior máis rotundo e contextualizado que pretende adaptarse ao lugar.

A pesar de tratarse de dúas pezas moi distintas con carácter propio, unha das claves do proxecto foi a procura da continuidade, o diálogo e a coherencia entre as dúas construcións e a súa relación cos elementos preexistentes e coa paisaxe urbana.

En primeiro lugar, concibiuse a estrutura principal do novo taller seguindo os eixos principais da estrutura da nave existente. A conservación da dirección e o módulo da estrutura da nave antiga ordena e vincula os dous edificios e á vez permite resolver da mesma forma o lado oblicuo do trapecio, absorbendo a deformación xeométrica no tramo estrutural da fachada principal.

Doutra banda, funcionalmente os dous edificios quedan comunicados polo interior en planta baixa grazas á apertura de novas conexións en lugares estratéxicos que permiten a circulación de maquinaria e produtos entre as distintas naves do conxunto. Á vez, a nivel de planta primeira, o novo taller incorpora un altillo materializado con madeira contralaminada que alberga a nova sala de reunións da empresa. Esta sala, que se contrapón ao baleirado do dobre espazo da nave existente desde onde é accesible en planta primeira, funde os dous edificios e maniféstase na exterior a través dun gran lucernario que ilumina un dos espazos máis representativos do conxunto e pretende vincular volumétricamente as dúas edificacións.

Finalmente, a reinterpretación das regras xeométricas e compositivas tradicionais do tecido urbano residencial de Benissanet permite integrar e establecer a continuidade urbana necesaria entre o novo taller, a nave existente e a contorna. As dimensións das crujías estruturais, o ritmo das vertentes da cuberta e do perfil da fachada lateral, a dimensión, situación, e proporción dos ocos, e o tratamento téxtil dos muros de termoarcilla revestidos parcialmente con morteiro de cal especificamente texturizado pretenden modular, desfragmentar, e integrar o novo volume de aproximadamente 20×30 m de lado na morfoloxía urbana existente.

Obra: Rehabilitación e ampliación dos Obradoiros Gon-Gar.
Autor: NUA arquitectures (Ferran Tiñena, Arnau Tiñena, Maria Rius).
Arquitecta técnica: Teresa Arnal.
Cálculo estructural: Windmill Structural Consultants SLP.
Empresa constructora: Germans Llarch SL.
Estructura: Maifersa SL.
Ano: 2017.
Situación: Benissanet, Tarragona.
Superfície: 938m²
Presuposto: 454€/m²
Fotografías: Adrià Goula
+ nuaarquitectures.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento industrial, obras, rehabilitación

Tags: , , , , , , , , , , , , ,