I Xornadas Internacionais sobre a fronteira Hispano-Portuguesa e as suas Fortificacións

Provocar a concepción e percepción integral do conxunto de fortificaciones da fronteira como sistema unitario entre España e Portugal. Entre os intervinientes atópanse algúns que desenvolveron traxectorias ligadas ao conxunto da fronteira e outros con especializaciones territoriales ou puntuales na mesma. Neste segundo caso preténdese mostrar esas experiencias como elementos de interese ou extrapolables ao conxunto do territorio.

Estas Xornadas están dirixidas a todos os axentes que participan nos procesos de planificación, xestión, conservación, recuperación, estudo ou análise do patrimonio constituído pola arquitectura militar da fronteira hispano portuguesa, especialmente as súas fortificaciones, incluíndo Profesionais, Profesores así como Estudantes de diferentes ramas do coñecemento con interese nestes aspectos:

• Políticos e Técnicos municipais de enclaves da fronteira hispano portuguesa con responsabilidade na xestión, conservación, planificación de usos ou recuperación das fortificaciones.

• Geógrafos con interese en estudos territoriales, planificación do territorio, análise de usos do territorio ou conformación de estruturas sociais, especialmente na Raia hispano portuguesa.

• Historiadores con interese na análise de procesos de definición e construción da fronteira entre España e Portugal, en todas as súas vertentes.

• Expertos en Patrimonio con interese no coñecemento dos elementos que integran a arquitectura militar da fronteira entre España e Portugal, a xestión do mesmo e as intervencións para a súa conservación.

• Arquitectos e outros profesionais da arquitectura e urbanismo con interese no coñecemento de modelos de xestión e planificación urbanística do patrimonio fortificado da fronteira hispano portuguesa así como en tendencias e boas prácticas de intervencións.

• Especialistas en Turismo e na creación ou xestión de produtos culturais ligados ao patrimonio histórico con interese no desenvolvemento de iniciativas nas fortificaciones da fronteira hispano portuguesa.

• Outros profesionais, asociacións e particulares interesados no patrimonio fortificado da fronteira entre España e Portugal e na visión integral das accións da súa conservación, promoción e xestión.

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: conferencias, cursos-talleres, evento

Tags: , , , , , , , , , ,