Escola infantil en Oza-Cesuras | bals arquitectos

Escuela infantil en Oza-Cesures bals arquitectos o1 ext01

Proxectar unha escola infantil nunha parcela complexa, polos seus accesos, a súa topografía e dimensións pero emprazada nunha contorna cun potencial tan elevado, ha de facernos pensar en como debemos situarnos no territorio.

Como aprehender o lugar a partir da aproximación á nova arquitectura e de maneira recíproca, como han de impregnarse os espazos do carácter do lugar.

Como en tantos outros casos atopámonos ante unha localización situada ao límite dun viario rodado, de tráfico intenso e que constituirá o acceso.

Parcela de pendente elevada, que se sitúa inmediatamente baixo esa liña de comunicación rodada e á súa vez na parte alta dunha vaguada cuxo horizonte se prolonga ata a visión afastada da Coruña.

Trátase dunha localización próxima a unha  pequena aldea, que pola súa proximidade ao centro urbano do municipio, comeza a mostrar síntomas da confluencia rural-urbana e onde entendemos que a nosa actuación debe interpretar a velocidade e escalas de aproximación ao novo equipamento, así como o diálogo coa realidade construída existente.

O edificio nace pois como resposta a unha dobre aproximación. A primeira, rodada e rápida a través do coche; e a segunda, afastada e progresiva, desde a cota baixa, que permite entender a súa posición ao amparo da horizontal estrada de acceso.

O edificio implantar na diagonal da parcela proposta. Permite conservar os dous castiñeiros existentes e provocar, ata a súa chegada, a percepción dun edificio de planta baixa, cubertas crebadas en continuidade cos paramentos e de escala reducida. Na súa aproximación a edificación revela a súa directriz lonxitudinal e a comprensión completa da súa implantación.

Emprazarse nunha contorna rural permite traballar estes aspectos en profundidade, de modo que a resolución funcional do programa do edificio pasa a un segundo plano ante outras cuestións máis vinculadas ao territorio e á paisaxe.

En canto á funcionalidade da escola, buscamos provocar unha comunicación transversal entre fases de aprendizaxe; o descubrimento do espazo e o volume, a través das distintas etapas do crecemento; e a interacción temporal a través da incidencia da luz natural.

Dado que o centro educativo está pensado para satisfacer aos seus habitantes, non só na escala senón na percepción da súa contorna, tratouse de achegar densidade ao traballo das envolventes como filtro e límite dos espazos.

Os espazos públicos asociados ao novo equipamento enténdense como extensións de actividade lúdico-educativa e propóñense espazos disfrutables tanto para pequenos como para adultos.

A urbanización debuxa con claridade a pavimentación e a xardinería, reflectindo un tapiz aberto aos espazos circundantes que ordena os itinerarios de acceso e dá identidade á contorna, facendo aprehensible co seu percorrido a totalidade da paisaxe a través do itinerario de chegada.

Obra: Escola infantil en Oza-Cesures
Autores: bals arquitectos (Belén Salgado + Antonio López)
Ano: 2016
Emprazamento: Concello de Oza-Cesuras, A Coruña, España.
Fotografía: Héctor Santos-Díez | BISimages
+ bals.es

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamento docente, equipamiento dotacional, obras

Tags: , , , , , , , , , , , ,