Ventura Rodríguez. Arquitecto da Ilustración

A exposición “Ventura Rodríguez, arquitecto da Ilustración”, celebrada con motivo do 300 aniversario do seu nacemento, está organizada pola Consellería de Cultura, Turismo e Deportes da Comunidad de Madrid, a Secretaría de Estado de Cultura do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Real Academia de Belas Artes de San Fernando.

Ventura Rodríguez. Arquitecto de la Ilustración

En xaneiro de 1788, apenas dous anos e medio despois da morte de Ventura Rodríguez, a Real Sociedade Económica Matritense acollía o eloxio ao arquitecto lido por Jovellanos:

“Dotado dun entendemento exacto e profundo, dunha imaxinación fecunda e brillante, e dun carácter reflexivo e grandioso, nin podía ser incerta a súa vocación, nin tardíos os testemuños do seu aproveitamento”.

Figura fundamental na historia da arquitectura española do século XVIII, Ventura Rodríguez (Ciempozuelos, 1717 – Madrid, 1785) foi arquitecto cunha actividade desbordante, coñecéndose decenas de proxectos seus tanto para Madrid como para outras cidades de España (de Santiago de Compostela a Barcelona, de Valladolid a Málaga), uns construídos e outros que só quedaron como desexos ou ensaios, algúns frustrados e nos que puxera, ademais, un empeño persoal extraordinario.

Se Sabatini introduciu as correntes italianas e con elas unha nova dimensión do espazo público urbano, e Juan de Villanueva realizou a adaptación ao país dos modelos europeos que avogaban por unha instrumentalización neoclásica, Ventura Rodríguez axuntou a influencia romana e francesa coa herdanza xenuína da arquitectura española. A formación de Ventura Rodríguez como arquitecto percorreu todos os principios fundamentais da arte de construír e é xusto reivindicar o carácter renovador das súas propostas, entendendo a arquitectura como un proceso de transformación da cidade.

Debuxante magnífico, son numerosos os seus planos conservados, case sempre en proxección ortogonal, propia de arquitecto, aínda que tamén os hai en perspectiva, percorrendo así todas as posibilidades figurativas da expresión gráfica arquitectónica. A súa actividade, nese sentido, foi clave na cultura arquitectónica española e na Real Academia de Belas Artes de San Fernando, á que estivo unido desde as súas orixes en 1744, no momento da creación da súa Xunta Particular, vinculada estreitamente ás obras do Palacio Real Novo de Madrid, e, sobre todo, desde a súa fundación oficial en 1752, chegando a ocupar no seu seo cargos de relevancia, así como desenvolvendo unha actividade teórica que poucas veces foi tomada en consideración.

En efecto, foi estreita a relación de Ventura Rodríguez coa Real Academia desde que a corporación aceptáseo como substituto de Sacchetti, concorrendo e asistindo ás súas clases a partir de 1745. Tres anos máis tarde, Ventura Rodríguez, por entón primeiro delineador da fábrica do Palacio Real Novo de Madrid, remitiu un memorial á Academia para que se lle confiase o emprego de “arquitecto delineador maior de S.M.”. En Xunta Ordinaria da Academia do 22 de decembro de 1765 foi proposto como Director Xeneral pola Arquitectura, superando a Diego de Villanueva por vinte e tres votos fronte a doce, cargo do que tomou posesión en febreiro do ano seguinte.

Formado nas obras dos Sitios Reais e especialmente no proxecto de Juvarra para o Palacio Real Novo de Madrid, logo novamente proxectado e construído por Giovanni Battista Sacchetti, tivo sempre unha especial relación coa cultura arquitectónica italiana, especialmente a moderna, que coñecía a través de tratados e coleccións de estampas, como confirma a súa extraordinaria biblioteca. A súa habilidade no manexo da arquitectura e das linguaxes dos mestres italianos, especialmente os que mantiveron unha actividade de primeira orde na Roma barroca, chegarían a convertelo nun mestre da arquitectura barroca, lida con ollos académicos e absolutamente moderna na España de mediados do século XVIII. De feito, a Accademia dei San Luca dei Roma nomearíalle, antes mesmo de realizar ningunha obra propia, Académico de Mérito, para o que presentou en 1748 un proxecto de catedral que era unha síntese das súas conviccións barrocas e académicas.

É verdade que “nunca viaxou a Roma”, como expresivamente e no seu eloxio dixese Jovelllanos, pero a arquitectura romana viaxou, mediante estampas e debuxos, ao seu estudo de arquitecto, sen esquecer o seu entusiasmo pola arquitectura española, do Escorial ás catedrais góticas e do Renacemento, así como á tradición e modelos da arquitectura francesa, que tamén coñecía “viaxando entre estampas e libros”.

Ventura Rodríguez enfrontou todos os temas posibles que un arquitecto puidese soñar, de proxectos e construcións de igrexas, intervención en catedrais, conventos, altares e transparentes a obras públicas e unha especial dedicación á arquitectura civil, incluíndo arquitecturas efémeras, ornatos e fontes con especial significación urbana, como ocorre no Paseo do Prado de Madrid. Amigo de artistas como Goya, Felipe de Castro ou Mengs, de intelectuais como Campomanes ou Jovellanos, tivo unha especial e complexa relación coa corte e a coroa, de Felipe V e Fernando VI a Carlos III, incluído o infante don Luís de Borbón. Proxectou palacios, vilas, casas, sendo mestre maior do Concello de Madrid, e non descoidou a escritura, con textos sempre motivados por proxectos e polémicas nas que interveu, ademais de preocuparse polo carácter institucional da teoría da arquitectura e da figura do arquitecto.

Os seus debuxos, magníficos e numerosos, consérvanse en institucións como a Real Academia de Belas Artes de San Fernando, a Biblioteca Nacional de Madrid ou a xa lembrada Accademia dei San Luca de Roma, así como no Museo de Historia da Cidade de Madrid, no seu Arquivo Municipal ou no Arquivo Histórico Nacional, o do Palacio Real e outras coleccións públicas e privadas.

Con motivo do terceiro centenario do seu nacemento, en 1717, esta exposición reivindica unha figura de primeira importancia na historia da arquitectura española da Ilustración, especialmente en Madrid, pero non só na capital da monarquía, como a súa intensa actividade confirma. A complexidade e grandeza dos seus proxectos, as súas polémicas con outros arquitectos, as súas relacións co poder e con outros artistas e intelectuais, así como a afortunada conservación de debuxos, libros, pinturas e maquetas que tiveron que ver coa súa actividade, fixeron posible a revisión, mediante un extraordinario repertorio de obras, da súa achega e fortuna histórica e historiográfica en España e os seus vínculos coa arquitectura europea. Os numerosos debuxos, memoriales e textos teóricos, informes, polémicas, impresos e maquetas, así como retratos e vistas de cidades, edificios e arquitecturas efémeras ou os libros que reuniu durante a súa vida, chegando a formar unha extraordinaria biblioteca, permitiron configurar unha rica exposición que é case un relato da cultura arquitectónica española durante a Ilustración e os seus significados artísticos e institucionais nunha época de intensa renovación do gusto, seguindo modelos cosmopolitas, especialmente romanos e franceses.

Ventura Rodríguez. Arquitecto da Ilustración.

A mostra está estruturada en cinco grandes apartados cronolóxicos e, ao mesmo tempo temáticos, que ofrecen un percorrido vital desde o seu período de formación e os seus primeiros proxectos, o reinado de Fernando VI e as obras con influencia do barroco romano, os anos de traballo máis complexos e á vez afortunados baixo o reinado de Carlos III, ata a súa traxectoria final, reafirmada non só cos cargos que xa posuía senón, fundamentalmente, na súa relación co infante don Luís de Borbón e o seu círculo persoal integrado por artistas e intelectuais, desde Goya ata Luís Paret.

A exposición reúne máis de cento cincuenta magníficas pezas orixinais, algunhas delas inéditas ou nunca expostas, procedentes de institucións nacionais, internacionais, e coleccións particulares distribuídas en cinco módulos expositivos. Obras, entre as que poden destacarse, o lenzo O infante Don Luís Antonio de Borbón de Francisco de Goya; a planta e alzado da Santa Capela da Basílica do Pilar de Zaragoza, realizada por Ventura Rodríguez entre 1750 e 1753; o retrato do arquitecto executado en 1794 por Zacarías González Velázquez; ou o Ornato na Porta do Sol con motivo da entrada de Carlos III en Madrid, en 1760, atribuído a Lorenzo Quirós e datado ao redor de 1760-1763.

A exposición conta cun gran despregamento audiovisual, a través do cal se recrea por primeira vez parte da obra proxectada e non construída de Ventura Rodríguez, en concreto o proxecto presentado polo arquitecto en 1748 para entrar a Accademia dei San Luca Roca, ao redor dunha catedral que era unha síntese das súas conviccións barrocas e académicas. Outro dos vídeos profunda na vida do arquitecto.

Deste xeito, a exposición percorre a obra completa de Ventura que, ata os seus últimos días, foi un debuxante de gran destreza e sensibilidade, así como autor de numerosos deseños que abarcan unha gran variedade de tipoloxías arquitectónicas, tanto civís (palacios, cemiterios, prazas, fontes e pontes) como relixiosas (templos, conventos, altares e transparentes).

Esta exposición, que constitúe o esforzo máis completo e intenso levado a cabo ata agora sobre Ventura Rodríguez, saca á luz a apaixonante figura deste arquitecto e glosa a súa vida e a súa época a fin de profundar en todas as facetas da produción artística de Ventura e, como consecuencia, no coñecemento da personalidade do arquitecto e do complexo período histórico que protagonizou.

Delfín Rodríguez, catedrático da Universidade Complutense de Madrid é o comisario da mostra, cuxo deseño museográfico foi realizado polo arquitecto, Juan Pablo Rodríguez Frade.

A exposición vai acompañada dun amplo programa de visitas guiadas, destinado a achegar a figura de Ventura Rodríguez a todo tipo de públicos. Ofreceranse máis de 17.000 prazas que requirirán inscrición previa en visitasventurarodriguez.es

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: evento, exposiciones

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,