Restauración da Fonte da Burga en Caldas de Reis | Luis Gil+Cristina Nieto

Traballar no tempo e nos bens e arquitecturas que outros pensaron e construíron antes que nós, ten un deixe a colaborar con eses outros arquitectos que xa non están. Se Viollec Lle Duc di que restaurar é devolver o sangue orixinal ao edificio, o que el chama o estilo, tamén o é devolver en certa maneira a quen proxectou en primeiro lugar, o dereito para ver a súa obra tal como pensouna ou como a executou.

Nese sentido restaurar é redescubrir os sentimentos, os trazos do pensamento doutro a través dunha colaboración no tempo con alguén que xa non está. Moi parecido, pero sen a súa presenza, a colaborar co mestre que lle ensina o oficio aos seus asistentes, ou a cando se suman forzas con compañeiros para levar a bo porto un proxecto complexo ou un concurso inabarcable por nós mesmos, sempre co máximo respecto polo outro, para poder aprender, sempre.

Esta vez ter a posibilidade de ser colaboradores de D. Alejandro Rodríguez Sesmero arquitecto insigne da renovación urbana da Pontevedra de finais do s. XIX, talvez o mellor arquitecto da cidade naquel século, antes de que á mesma praza chegase no século seguinte outro mestre e outro D. Alejandro…

Unha sorte reconstituir a verdade, o sangue orixinal da súa arquitectura, co rumoreo das técnicas construtivas do bo facer tradicional mediante a atenta lectura das extraordinarias proporcións e motivos ornamentais escollidos por el para esta arquitectura do mellor espazo público do s. XIX en Caldas de Reis.

Restauración de Fonte da Burga. Caldas de Reis. Pontevedra Luis Gil+Cristina Nieto o1 historia
Fonte da Burga. Caldas de Reis.

As obras de Fonte dá Burga enmárcanse nun programa municipal de posta en valor das fontes do Camiño de Santiago, denominado Fontes non Camiño. A Fonte dá Burga, situada na confluencia das rúas Laureano Salgado e Real, é un dos elementos máis significativos do dominio público municipal e do patrimonio histórico da vila termal. A Fonte da Burga foi construída en 1881 polo Concello de Caldas sendo alcalde Antonio Román López, procedéndose naquel momento ao cubrimiento do que era un espazo de baño público con augas termais, que era coñecido como Fonte do Baño, sen formalización algunha.

Tras 135 anos de vida e historia, reverter a progresiva deterioración construtiva dos materiais orixinais (granito, forxa, fundición e bronces) e tamén mellorar a contorna do manancial para devolverlle o estado funcional, ambiental e urbano adecuado á calidade deste ben, foron o dobre obxectivo que se perseguía cos traballos de restauración da Fonte da Burga. A rehabilitación contou co ditame favorable do Comité Asesor do Camiño de Santiago e a aprobación da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta.

Vasos ornamentales de la fundición francesa de Vall d`Osne
Vasos ornamentais de fundición francesa de Vall d`Osne.

Durante o proceso de redacción do proxecto de restauración de “A Fonte da Burga”, xurdiu a sospeita, debido á claridade da organización, modulación e riqueza ornamental da fonte -dun carácter máis culto do común, por exemplo na elección dos vasos ornamentais da fundición francesa de Vall d`Osne-, de que a súa orixe e deseño debía responder a unha man específica e non tan anónima como puidese parecer.

Esta sospeita unida ao coñecemento de que moi pouco despois de que se inaugurase esta construción termal D. Alejandro Rodríguez Sesmero traballou en anos sucesivos nas Escolas e asilo de Anciáns de Caldas de Reis levou á investigación nos arquivos municipais, que concretou o pago a D. Rodriguez Sesmero pola realización dos traballos de adecuación desta área urbana da rúa Real e tamén outros pagos ao responsable da cantería e fundición da fonte, para que resolvesen co arquitecto responsable da dirección da mesma, o cal afianzou e terminou de confirmar a teoría da súa intervención como arquitecto orixinal deste emblemático elemento da vila de Caldas de Reis.

A restauración do elemento de 1881 terminou en xullo de 2017.

Obra: Restauración da Fonte da Burga.
Promotor: Concello de Caldas de Reis,
Localización: Caldas de Reis. Pontevedra, Galicia, España
Autores: Luis Gil Pita – Cristina Nieto Peñamaria. ARQUITECTOS, Aparelladora Mónica Balado, Colaboradores: Beatriz Asorey deseñadora, Alberto Alonso Arquitecto.
Constructor: Ramón Suárez – Obradoiro Compostela constructora/ Renovatio Restauración –Forxa Chago herrero-
Fotografía estado inicial e proceso: Luis Gil Pita
Fotografía de obra: Roi Alonso- Roi Alonso fotografía de arquitectura.
Año: 2016-17
+ gilpitanietopenamariaarquitectos.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, intervención urbana, obras, rehabilitación

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,