Proxecto Aura | Equipo hísCali

O Proxecto Aura trátase dun proxecto realizado por estudantes da Escola de Arquitectura da Universidade de Sevilla (ETSAS) e a Universidade Santiago de Cali que naceu como proposta ao concurso Solar Decathlon Latinoamérica e Caribe 2015 celebrado en Cali (Colombia) o pasado mes de decembro.

O proxecto nace da reconsideración da cultura latina arquitectónica, aplicada á vivenda colectiva social, desde un punto de vista ambiental e sustentable. Así, do estudo da tradición latino-mediterránea, xorde unha proposta que pretende enlazar os dous extremos da realidade edilicia latina: a americana e a europea do sur: dúas caras dunha mesma moeda, non só no arquitectónico senón no modo de vida, no habitar, dentro do que poderiamos denominar a “arquitectura de países cálidos”.

PA_Eh_06_Vista interior 01

Situación de partida.

A solución quería mirar máis aló das bases dun concurso de “casas sustentables”, e quixo profundar na investigación sobre a rehabilitación de estruturas obsoletas existentes en España tras a explosión da burbulla económica e os modos de ocupación do territorio existentes en Colombia por parte das clases máis desfavorecidas.

Desta forma xorde o concepto de “gaiola”, un elemento-malla, regulador do territorio e a escala, acumulador dos aspectos técnicos-instaladores-estruturais mínimos necesarios para o habitar, a cal voa desde o territorio á vivenda, pasando polo barrio e o edificio e será ocupada-habitada-rehabilitada progresivamente.

Arquitectura do lugar como resposta social e sostenible.

Disgregación da vivenda. Espazos de transición.

Co obxectivo de reducir de forma pasiva a humidade do lugar, o equipo márcase como obxectivo prioritario a procura da ventilación cruzada a través da vivenda. Para iso, se fragmenta o concepto de vivenda compacta tradicional. Desta forma aparecen ademais espazos de transición entre as pezas, que axudan a propiciar a flexibilidade no interior.

Autoconstrucción dirixida e modular.

Para a vivenda, exponse un sistema de construción moi arraigado e suficientemente probado na cultura latinoamericana: a autoconstrucción. Entendendo que é necesario certa orde de crecemento, proponse un sistema de autoconstrucción dirixida polos técnicos, de forma que se axude á familia para conseguir un crecemento e unha ocupación optimizada do lote dentro da gaiola edilicia.

Progresividad e perfectibilidad.

Entendendo, no contexto social no que nos atopamos, a dificultade da familia por ocupar un lote completo, se prevee un proceso de ocupación progresiva. Nun primeiro estadío, a familia poderá conectarse ao núcleo técnico da vivenda, desde onde emanan todas as instalacións necesarias para o habitar básico. Unha segunda etapa achega dous novos espazos vivideros e un espazo cuberto pero aberto. Unha vez completa a vivenda, é capaz de perfeccionarse coa incorporación de elementos que axudan a incrementar o confort térmico ou dar maior resposta aos problemas cos que se enfronta cada familia.

Configuración arquitectónica. Módulo vivenda mínima.

Núcleo técnico estructural.

A vivenda nace ao redor dun núcleo estrutural-instalador primigenio presente na gayola. Este corazón da vivenda, aúna todas as instalacións de luz e auga da mesma ademais de achegar rixidez estrutural. É o punto de enganche de cada familia á gayola colectiva, sobre o que empezará a construción de cada lote.

Mobiliario equipado.

O concepto de disgregación da vivenda leva ata o extremo, de forma que a vivenda configúrase ao redor dunha serie de mobles equipados que van prestando servizo ás distintas estancias. O mobiliario exponse desde a idea de mellora e crecemento, é dicir, cada moble dá servizo a un uso e en conxunto con outros forman a fronte completa.

Introdúcese tamén na vivenda colectiva, no núcleo técnico, un último “moble bioclimático”, a cheminea solar. Dá soporte á zona de estancia principal da vivenda, cociña e baño, funcionando como un “shunt” pasivo axudando a evacuar o aire quente residual do interior da vivenda.

Módulo zaguán-antexardín bioclimático.

O Proxecto Aura introduce un novo elemento á vivenda social capaz de achegar valores adicionais ao módulo de vivenda mínima. É unha forma de dotar-cualificar os espazos vivideros da vivenda en altura a través dun elemento que introduce-regula aspectos como:

Aire.

O módulo zaguán funciona como elemento de colchón bioclimático entre vivendas de forma que garante a ventilación cruzada tanto a nivel individual-vivenda como colectivo-bloque. Ao ser un espazo libre de construción, a vivenda asegura o paso do aire da cara fría á quente do bloque. Este movemento continuo de aire e brisa, axuda a mellorar a sensación de confort térmico da familia.

Luz.

Funciona como espazo de transición-limiar entre o exterior e o interior da vivenda, conseguindo unha regulación-gradación lumínica desde a galería de acceso colectiva e o interior da vivenda. O módulo zaguán, provisto de ocos e celosías, permite tamizar e regular a luz en función das necesidades requiridas polos habitantes.

Son.

Este novo espazo funciona como elemento “separador” entre vivendas. Debido á súa configuración, o zaguán permite que cada vivenda posúa catro fachadas liberadas de construción, mellorando o seu comportamento acústico.

Terra.

O zaguán é capaz de enmarcar a paisaxe exterior, conseguindo diluír os límites entre dentro e fóra; interior e exterior. Desta forma, leva o horto da cidade, a extensión da terra, a relación co chan, ao interior da nova vivenda social en altura.

Obra: Proxecto Aura, Pavillón colombo-español para Solar Decathlon Latin America & Caribbean 2015
Autor: Equipo hísCali
Ano: 2015
Emprazamento: Cali, Colombia
Xerentes de proxecto: Gustavo Recio Iturralde, Isabel Gómez García
Arquitecto encargado: Javier Serrano Fajardo
Director de construcción: Sebastián Cordero González
Coordinador de operacións: Elena López Ariza
Capitán equipo de competición: Clara Jiménez Carmona
Contacto de instrumentación: Cristina de Talavera Gawronska
Coordinador de seguridade e saúde: Juan Copado Bocero
Inxeñeiro eléctrico: Manuel Felipe Zapata Balanta
Inxeñeiro de proxecto: Álvaro López Escamilla
Responsable de seguridade: Alberto Cardero Romero
Coordinador de comunicacións: Iris Martínez Romero
Decathletas: María Albarreal Machío, Yaiza Sánchez Liria, Mercedes López Cepero, Gloria Rivero Lamela, Carlota Sánchez Rodríguez, Damián Gil Muñoz, Álvaro Enrique Quecano Gómez, Andrea León Domínguez, Camilo Tapasco Montoya, Daniel Cobo Ossorio, Gloria Lorena Perdomo, Jackeline Paredes Prieto, Juan Enrique Realpe, Juan Pablo Arismendi, Kevin Arévalo Eraso, Yesica Katerine Ordóñez.
Conselleiro de facultade: Rafael Herrera Limones
Co-conselleiros de facultade: Félix de la Iglesia Salgado, Milagrosa Borrallo, Miguel Ángel Gil Martí, Raúl Emilio Melo Sevilla, Javier García López, Jorge Enrique León Ardila, Nayibe Bonilla Mosquera, Javier Rojas Montes, Gerardo Motoa, Teresa Arana, Mª Fernanda Díaz
Xestión de obra: César González González
Relacións externas: Vladimir Luna Zuluaga
Colaboradores: Yumiko Ashanti Chiba, Julia Molina Virués, Lázuli Fernández Lobato, Juan Manuel Ortiz Cabeza, Juan Carlos Pérez Juidías, María Castro, Gonzalo Cantos Mateos, Ángela Arbeláez Molina, Brenda Brito Hernández, Gined Vannesa Bedoya, Jhon Alexander Torres Rendón, Carlos Antonio Domínguez Torres, Juan Carlos Domínguez Molina, Ángel Satué Fernández, Sergio Ruz Sánchez, Camilo Hidalgo Platero, Roger Ayuso Faber, Natalia Bennekers Vallejo, Anupama Mohanlal, Swastika Singh, Vicente Pérez Hernández, Lola Ramos Ruíz, Alicia Alonso Carrillo, Miguel Ángel Campano Laborda, Juan Expósito.
Profesores colaboradores: Narciso Vázquez Carretero, Álvaro Iván Jiménez Alzate, Waldo Bustamante Gómez, Mónica Granados Cabrera, Salvador Cejudo Ramos, Miguel Hernández Valencia, Jorge Roa Fernández, Antonio Domínguez Delgado, Francisco Duarte Jiménez, María Pilar García Fernández, Tomás García García, Antonio Ángel Haro Greppi, José Antonio López Martínez, Andrés Martín Pastor, Antonio Millán Jiménez, Antonio García Martínez, José Pérez de Lama, Paloma Pineda Palomo, Francisco Sánchez Quintana, Javier Velasco Acebal, Ignacio Quijano Losada, Ángel Luis León Rodríguez, David Moreno Rangel, Juan Emilio Ballesteros, Benito Sánchez-Montañés Macías.
Fotografía: Juan Copado Bocero

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, concursos, intervención urbana, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,