Inhabitat Study House 03 | nomarq estudi d’arquitectura

Inhabitat Study House 03 nomarq estudi d’arquitectura o13 exto1 ©Milena Villalba 2017
Inhabitat Study House 03 | nomarq estudi d’arquitectura © Milena Villalba 2017

Ningún ser nin ningún obxecto pódese entender de forma illada. Definímonos e cobramos significado por interaccións e friccións, por reaccións e relacións. A arquitectura, un obxecto para albergar a vida, posiciónase a medio camiño entre ente e artefacto, multiplicando os modos de fricción con aquilo que o rodea. Territorio e ser humano póñense en diálogo a través da paisaxe e arquitectura, polo que é necesario coñecer as súas particularidades e encontros entre eles.

O territorio é a expresión espacial dunha superficie continental, é o noso espazo vital. A paisaxe, con todo, é a nosa interpretación do territorio, é un concepto na nosa mente, antropocéntrico. A propia imaxe dunha paisaxe é resultado da acción e a interacción de factores tanto naturais como humanos. A arquitectura insérese no territorio, ocupa chan, e xera espazos. A arquitectura alimenta a paisaxe, á vez que nace del; dificilmente poderemos mostrar cara a el indiferenza, senón unha polaridad: atracción ou rexeitamento.

A proposta de nomarq | estudi d’arquitectura para a ISH03 materializa estes sentimentos nunha obra dunha arquitectura territorial, onde a paisaxe obsérvase como un obxecto de desexo. É sinxelo definir a arquitectura a través da relación coa súa contorna, por contraste con el ou por mímesis. Pero profundar nesa relación interdependiente, de maneira fonda, visceral, non o é tanto.

O proxecto para a Inhabitat Study House 03 non se ancora no chan mediterráneo, senón que parece formarse desde a súa propia topografía: unha contorna atalayado sobre o mar, cortado como niveis dunha maqueta en horizontais bancales, memoria do seu pasado agrícola. Desde este territorio cultural a mirada do home observa outra paisaxe; inalcanzable, inmoldeable, que non pode ser de ninguén porque só é de si mesmo: o mar.

A ISH03 confórmase como un elemento topográfico, definindo un novo chan, unha nova orografía, supeditada ao inevitable descenso ao mar. A vivenda configúrase en dous volumes principais, superpostos, de forte carácter tectónico: o superior, de formigón visto, que se dedica ao programa de usos relacionados coa noite, e o inferior, que garda entre muros de pedra local as estancias para uso máis diúrno.

Ambos os corpos atópanse soldados, fusionados, pola retroalimentación da paisaxe, abertos a el pero nunha relación de respecto. Grandes aperturas situadas para absorber visuais, ou percorridos, á vez que para optimizar as condicións de soleamiento e ventilación, marcan un modo de establecer contacto coa paisaxe. O nivel inferior é o do tanxible, utilizando o material do terreo para definir zonas de acceso, de paso e sutura cos bancales de ao redor; o nivel superior observa o intanxible, o anhelo, desde a distancia tímida dun namorado: o eterno azul. Os grandes voos do corpo de formigón reforzan a imaxe topográfica da construción, e expanden o espazo interior producindo lugares intermedios: terrazas asolladas, ou zonas ao refuxio da sombra.

O ámbito exterior complétase con outro plano que se extralimita, a propia auga, dunha alberca que desborda para diluír a liña do horizonte e achegar un pouco máis o desexo de mar. É difícil, nesta obra de nomarq, discernir de forma drástica que é paisaxe e que non é, posto que a paisaxe mesmo custodia alteracións realizadas polo ser humano, que este proxecto recolle e emprega na súa propia fisionomía. É difícil saber se a obra absorbe a paisaxe circundante, ou se é este o que trata de absorber a obra.

Este xogo de tensións entre arquitectura e territorio compréndese así mesmo no interior da vivenda, onde se van descubrindo estancias como recunchos de contemplación. A conexión entre elas é fluída e difusa, nun espazo diáfano pero controlado por esta apertura interpretativa a unha presenza exterior que ilumina, que insinúa. A vivenda no seu interior é un espazo primigenio, case kárstico, entre o levantamento da arquitectura e a intervención no propio chan. A materialidad, sobria, mínima, lembra a unha gran cavidade rochosa, e exerce unha atracción telúrica cara ao interior da construción. Nomarq, buscando a nobreza dos materiais e a elegancia na súa conformación traballando da tonalidade á textura, atopou espazos dun confort íntimo.

Vén á mente a imaxe máis eterna de Cásea Study nº 22, a Stahl House de Pierre Koenig, que Julius Shulman inmortalizó en branco e negro. Esta Case Study House logrou empregar materiais propios de espazos industriais de maneira singular e glamourosa nun espazo doméstico, lanzando a idea dunha forma de vida e materializando o soño americano. Nomarq emprega materiais pétreos, tanto naturais como a pedra, como artificiais como o formigón, tratados ambos ao mesmo nivel coidado, nunha reinterpretación do popular e a paisaxe. Na imaxe de Shulman, case voyeurista, a transparencia dos seus interiores iluminados, onde dúas mulleres conversaban nas cadeiras de brazos, relucía como unha lámpada sobre a cidade de Los Ángeles. O obxecto de desexo non era a cidade sobre a que flotaba a edificación, senón os propios interiores expostos. Na vivenda de nomarq invístense estas miradas, definindo así, do mesmo xeito que facían as CSH, un desexo de forma de vida, onde o soño é sempre o Mediterráneo.

Obra: Inhabitat Study House 03
Tipo: Vivenda unifamiliar aislada
Emprazamento: Benissa, Alicante, España
Ano: 2017
Autor: Estudio nomarq | estudi d’arquitectura
Promotor: INHABITAT BUILDING S.L.
Proxectista: Ramón Riera Cervera
Superficie: 510.75 m2
Director de obra: Ramón Riera Cervera
Director de execución de obra: Pascual Ortolá Mengual
Fotografía: Milena Villalba
Texto: Ana Asensio
Tradución: Elyse Lake
+ nomarq.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , , ,