Chair Farm (Cultivando sillas) | Xosé Suárez

Chair Farm | Fotografía: Nicolo Lanfranchi

É posible cultivar unha cadeira en lugar de fabricala, desmontando o paradigma da elaboración industrial?

A esta pregunta vai dar resposta Werner Aisslinger na feira deseño Ventura Lambratte de Milán, como parte dun proxecto colectivo denominado Instant Stories. O diseñador alemán, que xa traballou noutros proxectos experimentais como a Hemp Chair -unha cadeira moldeada nunha peza a base de fibras de cañamo prensado – presenta Chair Farm, que consiste en cultivar unha cadeira dentro dun invernadero.

Para iso, ademais de proporcionar as condicións idóneas de temperatura, humidade e luz artificial, válese dunha estrutura de aceiro que serve de guía para o crecemento e desenvolvemento das plantas e que será retirada unha vez alcanzada a consistencia necesaria.

Así de sinxelo, quen se atreve a probala?

Xosé Suárez, arquitecto
Santiago de Compostela, setembro 2012

P.S. Outro proxecto moi intesesante sobre o uso da biología aplicado ao deseño -neste caso gráfico- é Symbiosis de Jelte van Abbema, onde cultiva bacterias en caixas de Petri ou marquesinas de autobús, para a creación de tipografías vivas.

Published in Nº 313

Xosé Suárez

Arquitecto por la E.T.S.A.C. En el pasado he trabajado como barista, como dependiente en Adolfo Domínguez, he construido lámparas, mobiliario y otros objetos para la casa. Ahora estoy interesado en el diseño y construcción de mobiliario de madera y joyería para hombre. En paralelo, aprendo el oficio de silvicultor.

Tengo experiencia como profesor de dibujo técnico y programas de cad. También edito, cuando dispongo de tiempo libre, los siguientes blogs: #oxoguetedehoxeprefabricadonotirony y Nº313 [sillas…] Una guía para el fabricador de sillas.

a) Reivindicar el mueble como elemento con valor patrimonial colectivo, depositario de valores y testigo de la sociedad que lo concibe y/o usa.

b) Investigar y difundir el mueble único, singular, artesanal o de diseño; en particular la silla y los muebles y elementos complementarios relacionados con ella.

c) Promocionar y difundir los oficios y los profesionales comprometidos con el diseño, fabricación y conservación del mueble.

follow me

Arquivado en: capturas, diseño, Xosé Suárez - Elías Cueto

Tags: , , , , ,