O universo fantástico de Chernikhov | Marcelo Gardinetti

Architectural Fantasies 1925 -1933
Architectural Fantasies 1925 -1933

“A fantasía arquitectónica estimula a actividade do arquitecto. Esperta o pensamento creativo, pero non só para o artista. Tamén educa e estimula a todos aqueles que entran en contacto con el; produce novas direccións, novas misións, e abre novos horizontes.”

Yakov Georgievich Chernikhov, 1927

A obra de Yakov Georgievich Chernikhov caracterízase pola súa permanente indagación sobre a forma arquitectónica. O seu traballo asume o desafío de graficar a arte arquitectónica que proclamaban as teorías do suprematismo e o constructivismo, mediante a manipulación de estritas figuras xeométricas ensambladas con rigoroso ímpeto formal.

Para Chernikhov, o arquitecto debe atender os requisitos do programa cunha actitude valente, que permita actuar a súa propia imaxinación para evitar caer en imitacións formais. Sostén que todo aquel que non ten en conta a súa propia fantasía está a pensar de maneira falsa e incorrecta.

Graduado na Academia de Belas Artes, Chernikhov creo o seu “Laboratorio Piloto de Ciencia e Investigación para Formas Arquitectónicas e Estudos Gráficos” onde traballou na investigación do deseño experimental. Dedicado á escritura e o ensino, instaba os seus discípulos a compoñer sen imitar, apelando a unha alfabetización gráfica que permitiu o desenvolvemento dun activo ensaio sobre a forma arquitectónica e a representación gráfica.

Construction of Architectural and Machine Forms 1925 -1931
Construction of Architectural and Machine Forms 1925 -1931

A preocupación principal de Chernikov era o desenvolvemento de novos métodos de ensino para que os traballos representen fielmente a teoría do constructivismo e o suprematismo e así resolver os desafíos que enfronta a arquitectura moderna, fundamentalmente na construción de edificios industriais. Unha numerosa cantidade de proxectos con solucións formais moi audaces son o resultado desa experiencia. Corpos xeométricos aplicados de maneira dinámica que deixan ver os soportes estruturais para reflectir a ética da revolución.

A figura de Chernikov transcende no campo académico durante a década de 1920. Neses anos tamén participou de varios concursos de arquitectura, dos que gañou varios, aínda que a súa obra construída é escasa

Escribiu numerosos libros nos que expuxo as súas ideas revolucionarias: “A arte da representación gráfica” de 1927, “Fundamentos da arquitectura moderna” en 1929, “A construción de formas arquitectónicas e de máquina” en 1931 e “101 fantasías arquitectónicas” en 1933, con ilustracións que anticiparon o rumbo da disciplina.

Fundamentals of Modern Architecture, 1925 -1938
Fundamentals of Modern Architecture, 1925 -1938

A metade dos anos 30 a arquitectura soviética cambia o seu enfoque ideolóxico, decretando o fin do constructivismo. Neses anos, a obra de Chernikov foi sometida a severos cuestionamientos e os seus libros foron quitados das bibliotecas públicas. Con todo proseguiu a súa actividade profesional organizando ciclos de conferencias, escribindo artigos e desenvolvendo algúns novos proxectos ata a súa morte en 1951.

Yakov Georgievich Chernikhov deixou un impoñente legado gráfico. A súa extensa obra resume un pensamento arquitectónico que enlaza o suprematismo e o constructivismo coa aplicación inflexible dos seus conceptos teóricos. As súas exploracións transcenden a súa época e son elementos de referencia de varias xeracións. A súa obra foi exhibida en numerosas exposicións e incidiu de maneira transcendente nos movementos arquitectónicos de vangarda desde as últimas décadas do século xx.

Marcelo Gardinetti . arquitecto
La Plata. Febreiro 2018

Marcelo Gardinetti

No voy a hablar de la penumbra, mejor voy a ver si puedo despertar.

follow me

Arquivado en: faro, Marcelo Gardinetti

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,