Populismo (I) | Óscar Tenreiro Degwitz

Veño ocupándome desde fai certo tempo do tema do populismo. Outras veces toqueino, aclarando que non me refiro só ao populismo político senón ao populismo en xeral. Aos arquitectos o tema nos concierne porque si hai algo que dana a visión xeral que se ten da arquitectura é o populismo.

Isto non parece tan á man para un europeo porque nese medio cultural a arquitectura está ben establecida, pero entre nós serve de apoio moi activo ao argumento de que o importante é a mínima eficacia do edificio e non os valores arquitectónicos. Faise esencial satisfacer a necesidade inmediata das maiorías aínda que con iso sacrifíquense valores importantes e entre eles os contidos culturais da arquitectura.

Populismo (I) | oscartenreiro.com

Pero o populismo ten múltiples caras. E así como reduce en nome dunha suposta eficacia tamén amplifica e distorsiona en nome da sempre desexada popularidade. Que varía entre sitios disímiles do mundo. De tal modo que en sociedades opulentas o populismo expresarase de modo aparentemente contrario ao que asume en sociedades empobrecidas. No Primeiro Mundo pode facerse entón sustento da arquitectura do espectáculo, carnada para o gusto maioritario, ávido de novidades brillantes e efectistas. Desdeña, tamén alí, os contidos culturais.

[…]

Óscar Tenreiro

+ artigo publicado en entre lo cierto y verdadero

Arquivado en: faro, Óscar Tenreiro Degwitz

Tags: , , , , , , , , , , ,