Populismo (I) | Óscar Tenreiro Degwitz

Veño ocupándome desde fai certo tempo do tema do populismo. Outras veces toqueino, aclarando que non me refiro só ao populismo político senón ao populismo en xeral. Aos arquitectos o tema nos concierne porque si hai algo que dana a visión xeral que se ten da arquitectura é o populismo.

Isto non parece tan á man para un europeo porque nese medio cultural a arquitectura está ben establecida, pero entre nós serve de apoio moi activo ao argumento de que o importante é a mínima eficacia do edificio e non os valores arquitectónicos. Faise esencial satisfacer a necesidade inmediata das maiorías aínda que con iso sacrifíquense valores importantes e entre eles os contidos culturais da arquitectura.

Populismo (I) | oscartenreiro.com

Pero o populismo ten múltiples caras. E así como reduce en nome dunha suposta eficacia tamén amplifica e distorsiona en nome da sempre desexada popularidade. Que varía entre sitios disímiles do mundo. De tal modo que en sociedades opulentas o populismo expresarase de modo aparentemente contrario ao que asume en sociedades empobrecidas. No Primeiro Mundo pode facerse entón sustento da arquitectura do espectáculo, carnada para o gusto maioritario, ávido de novidades brillantes e efectistas. Desdeña, tamén alí, os contidos culturais.

[…]

Óscar Tenreiro

+ artigo publicado en entre lo cierto y verdadero

Óscar Tenreiro Degwitz

Es un arquitecto venezolano, nacido en 1939, Premio Nacional de Arquitectura de su país en 2002-2003, profesor de Diseño Arquitectónico por más de treinta años en la Universidad Central de Venezuela, quien paralelamente con su ejercicio ha mantenido ya por años presencia en la prensa de su país en un esfuerzo de comunicación hacia la gente en general de los puntos de vista del arquitecto acerca de los más diversos temas, entre los cuales figuran los agudos problemas políticos de una sociedad como la venezolana. Tenreiro practica así lo que el llama el “pensamiento desde y hacia la arquitectura”, insistiendo en que lo hace como arquitecto en ejercicio, para escapar de los estereotipos y cautelas propios de la “crítica arquitectónica”. Respecto a la cual no oculta su desconfianza, que explica recurriendo al aforismo de Nietzsche sobre el crítico de arte “que ve el arte desde cerca sin llegar a tocarlo nunca”.

Arquivado en: faro, Óscar Tenreiro Degwitz

Tags: , , , , , , , , , , ,