A góndola | Sergio de Miguel

1. Friedrichstrasse de Berlín, 1921, Mies van der Rohe. 2. Lever House, New York City (1950-51), SOM: Gordon Bunshaft

O soño da “torre de cristal”, cuxo orixe se atopa vinculado á figura e obra de Mies Van der Rohe desde que en 1919 debuxase o visionario rañaceos da Friedrichstrasse, ía ter na súa resolución un inconveniente tan prosaico como inesperado.

En 1950, cando Gordon Bunshaft (SOM) e a Lever House de Charles Luckman erguíanse na Park Avenue de Nova York, e a súa nunca antes vista fachada acristalada demandaba unha estanqueidad non resolta até entón, xurdiu a ineludible necesidade de idear un modo de posibilitar a limpeza exterior.

A eficiente oficina dos SOM dedicou seis meses de esforzo continuado para atopar o modo de resolver o problema en semellante escala. Foi en balde. Tiveron que recorrer finalmente aos enxeñeiros de Jaros, Baum & Bolles, encargados das instalacións do edificio, en colaboracón coa Otis Elevator Company para inventar a solución.

Un enxeñoso aparello móbil sobre raíles conseguiu suspender no perímetro exterior unha plataforma de limpeza cos operarios dentro.

Góndola para limpeza muro cortina

É probable que se acertase a bautizala “góndola” tempo despois polas súas esveltas proporcións e os seus suaves movementos oscilantes.

A prensa e os curiosos transeúntes da cidade daqueles anos non deixaron de facerse eco de semellante espectáculo. Tan sorprendente como único.

Iniciábase entón a arquitectura denominada de “skin and bones”, unha linguaxe de matices e fina dialéctica entre etéreos cerramentos e novas solucións volumétricas e estruturais. As grandes superficies de vidro ían impoñerse en todo o mundo occidental como referente cultural e económico.

A solución naquel tempo ideada, por sinxela e eficaz, hoxe pasa desapercibida. Pero non puido ser mellorada.

Algunhas máquinas si contan.

Góndola para limpeza muro cortina

Sergio de Miguel, arquitecto
Madrid, maio 2010

Sergio de Miguel García

Ph.D. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) 2016.
M.A. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) 1990.
Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) desde 1995.

follow me

Arquivado en: faro, Sergio de Miguel

Tags: , , , , , , , , , , ,