Edificio de oficinas e almacéns Quercus IP | Freire+Vincent

No polígono de Costa Vella, nas proximidades de Santiago de Compostela, déullenos a oportunidade de deseñar un edificio de oficinas e almacéns, con carácter representativo nunha parcela cuxas dimensións, limitacións urbanísticas e condicións topográficas debían salvarse para dar cavidad a un programa ambicioso.

A solución final suscitada busca a disminución do impacto visual do edificio, tendo en conta tanto a particularidade geométrica da parcela como a topografía da mesma, suscitando tres volumes sobre rasante, asentados sobre unha base que se vai adaptando á topografía existente, reproducindo as curvas de nivel. O conxunto complétase coa urbanización interior, onde escalonamiento de muros, plataformas, rampas e paisajismo minimiza o impacto visual que poderían adquirir os sótanos con tanto desnivel.

Por unha banda, a división en volumes responde á evolución do programa para o cal inicialmente suscitábase unha división clara de modalidades de aluguer con acceso único. Por outra banda, sen recorrer a sistemas con alto grado de acristalamiento, buscouse maximizar a superficie de fachada para mellorar o aprovechamiento da luz natural.

As plantas altas do edificio, con fachada tanto ao acceso como á circunvalación dedícanse a oficinas, así como parte do primeiro semisótano. Desde estas, tense unha vista privilexiada sobre a cidade e os seus accesos, e ao mesmo tempo, a súa posición dálles un grado de representatividad elevado. En canto ás plantas inferiores, dedícanse a espazo de almacenamiento representativo, e aparcamientos.

Na fase de deseño e construción, se ha ter especial coidado no confort dos futuros usuarios e o aforro energético. A envolvente reforzouse para diminuír ao máximo as perdidas, e a estrutura de hormigón mantense á vista nos teitos para permitir o provecho do seu inercia.

Pese a ser tan só un espazo contenedor, non se han minusvalorado os detalles das zonas comúns que se remataron, e sobre todo, deixáronse previstas as instalacións que permiten unha entrada inmediata dos usuarios. Para iso, deseñouse unha instalación de produción de ACS, calor e frío con captación geotérmica vertical. Con este sistema, favorécese o aforro energético e ao mesmo tempo contribúese a mellorar o ambiente xa saturado pola circulación e as industrias próximas.

Obra: Edificio de oficinas e almacéns Quercus IP

Autor: Antonio Freire + Emmanuel Vincent [Freire y Vincent Arquitectos S.L.P.]

Promotor: Inmobiliaria de Puentes y Calzadas S.L.

Ano: 2007-2010

Emplazamento: Polígono de Costa Vella [Santiago de Compostela], A Coruña, Galicia, España.

Fotografías: Freire y Vincent Arquitectos S.L.P.

+ www.fiv-arquitectos.com

 

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento industrial, equipamiento terciario, obras

Tags: , , , , , , , , ,