Crematorio de Igualada | Estudio Carme Pinós

Crematorio de Igualada Estudio Carme Pinós o10 exto4

O proxecto responde á vontade de integrarnos no cemiterio sen distorsionar a gran poética que emana del. Situámonos na parte superior dun outeiro que cobre a capela e os servizos, de maneira que desde o cemiterio non se percibe a nova edificación pero, en cambio, desde ela si que percibimos a atmosfera e a beleza do cemiterio.

A idea principal do proxecto foi a de entender con delicadeza a situación que implica o programa. O noso posicionamento foi o de relacionarnos coa natureza xerando un diálogo entre os visitantes e a paisaxe afastada que se entrevé desde as ventás do edificio.

Tamén responde a esta vontade a localización lixeiramente elevada do crematorio, situado xusto por encima dun conxunto de plantas aromáticas. Pretendemos dar a sensación de estar nun plano diferente a aquel onde transcorre a cotidianidad e que nos relaciona coa vida.

A pesar de que se podería considerar un edificio meramente técnico, quixemos dotalo de toda a poética que o estado de ánimo daqueles que acoden a este espazo require.

Utilizáronse os materiais que relacionan o edificio co cemiterio. Por unha banda, o formigón, material predominante no cemiterio, confire ao crematorio un carácter máis escultórico e, en cambio, o cerramento cerámico dálle unha dimensión menos monolítica e máis acolledora.

Obra: Crematorio de Igualada
Localización: Rúa dos Países Bajos Nº23, Parque do Ceminterio Novo, Igualada, Barcelona
Promotor: Funeraria Anoia, S.L.
Datas:
Anteproxecto: Maio de 2014
Proxecto Básico-Executivo: Febreiro 2015
Inicio de Obra: Setembre 2015
Finalización Obra: Xuño 2016
Superficie: Construida: 252 m2
Urbanización: 1248 m2
Presuposto edificio: 372.000 €
Presuposto urbanización: 136.765 €
Colaboradores:
Arquitecto: Carme Pinós Desplat
Arquitecto responsable de proxecto ECP: Samuel Arriola
Arquitectos colaboradores ECP: Elsa Marti, Jeanne de Bussac
Colaboradores externos:
Estructuras: Manuel Arquijo i Associats
Instalacións: INDUS Inxeñeria e Arquitectura SA
Medicións e presuposto: INDUS Inxeñeria e  Arquitectura SA
Infografía: Estudio Carme Pinós
Maquetas: Estudio Carme Pinós
Dirección de execución: Jordi Mari
Constructora: Costructora Calaf SA
Fotografías: Jesús Arena
+ cpinos.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, equipamiento religioso, obras

Tags: , , , , , , , , , ,