Arquitectura atemporal | Fernando Freire Forga

Profundando en temas relacionados ás investigacións do desenvolvemento da Arquitectura Moderna atopei que existe un talante suxestivo que diferencia e destaca a calidade arquitectónica das obras estudadas. A calidade á que me refiro é aquela que permite apreciar a vixencia na Arquitectura Moderna: “A Atemporalidade”.

Certo é que unha das características da Arquitectura Moderna é o atemporal do obxecto arquitectónico, pero certo é tamén, que non todas as obras modernas gozan dunha atemporalidad inminente e destacable. Ao meu parecer, unha das obras modernas “máis atemporales” -por así dicilo- é o Pavillón Alemán para a Exposición Universal de 1929 na cidade de Barcelona, do arquitecto Mies Van Der Rohe. Unha obra extraordinaria que foi recoñecida como un dos íconos máis destacados da Arquitectura Moderna, onde se observa un impecable manexo do espazo: os materiais, a luz, as circulacións, as relacións espaciais (interiores e exteriores) e un sinfín de atributos que expoñen as calidades desta “Forma” de abordar un encargo arquitectónico, unha Forma Moderna.

Pavillón Alemán da Exposición Universal de 1929 en Barcelona, Mies Van Der Rohe | Fotografía: Fernando Freire Forga

Unha das comparacións, que adoitaba facer, para demostrar esta atemporalidad aos meus alumnos é comparar o Pavillón de Mies cun vehículo do ano en que se construíu, por exemplo un Ford de 1929. Logo comparábao con outros vehículos de anos posteriores e finalmente comparábao co último modelo de diversas marcas de autos “tipo futurista”. E o que evidenciaba ditas comparacións era que o Pabellón víase “máis moderno” que os autos descontinuados e en relación ao último modelo víase vigente, sen notarse que hai unha diferenza de 83 anos.

O feito que me motivou a elaborar este artigo foi a publicación do modelo Giulietta da marca Alfa Romeo, no ano 2011, onde se mostra o vehículo sobre o espello de auga do Pabellón en Barcelona, evidenciando o atemporal do edificio e revelando unha evidente resposta ás miñas interrogantes: ¿Que é, específicamente, o que fai atemporal ao pabellón de Mies e á Arquitectura Moderna en xeral? A resposta estaba na evolución dos vehículos a través dos anos, correspondente ao avance tecnolóxico, permitindo así maiores beneficios para o usuario. Isto sucede porque a tecnoloxía para a fabricación de autos permitiu o uso de novos materiais, reducir o consumo de combustible e lograr maior potencia en relación ao consumo. A comodidade dos vehículos a través dos anos é cada vez maior e iso permítello os avances alcanzados pola industria automotriz, evidenciando que a evolución seguirá de acordo aos avances tecnolóxicos nos vindieros anos. Caso contrario sucede co Pabellón de Mies, o avance tecnolóxico non permite o mesmo na arquitectura. O avance tecnolóxico non desenvolveu un material ou sistema estructural que desprace aos materiais utilizados no Pavillón, así como tampouco se lograron relacións espaciais que superen a limpeza e perfección da espacialidad neste exemplo arquitectónico. A Arquitectura Moderna non ten moito espazo cara a onde evolucionar e é por iso que resulta evidentemente atemporal, xa que chegou ao tope en canto a solución espacial arquitectónica como consecuencia da utilización dos principios que rexen ao Movemento Moderno.

Imaxe atopada en internet coa publicidade dun vehículo

Fernando Freire Forga · Docutor Arquitecto

Lima · xuño 2013 · Autor do Blogue La Forma Moderna en Latinoamérica

Fernando Freire Forga

Fernando Freire Forga nace en Lima el 21 de marzo de 1977. Entre los años 1994 y 2000 realiza estudios de arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la misma ciudad. En 1999 obtiene el primer premio en el Concurso a nivel nacional organizado por PROCOBRE-PERÚ con la tesis: Edificio Automatizado de Oficinas: “Usos del Cobre en la Arquitectura”.

Ha realizado estudios de Doctorado sobre Arquitectura Moderna en la ETSAB, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Actualmente, se encuentra inmerso en el desarrollo de trabajos de recopilación e investigación de Arquitectura Moderna en el Perú. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se desenvuelve como proyectista de manera independiente.

follow me

Arquivado en: faro, Fernando Freire Forga

Tags: , , , , , , , ,