Aprendendo das Cuencas

O proxecto de investigación Aprendiendo de las Cuencas ten como obxectivo ofrecer unha nova mirada da paisaxe cultural das Concas Mineiras Centrais de Asturias. Para iso, sitúase en correspondencia con algúns dos manifestos arquitectónicos máis importantes das últimas décadas, xurdidos como resultado de afortunadas análises vertidas sobre lugares antano menosprezadas. As interpretacións que Reyner Banham, Robert Venturi e Denise Scott Brown, Rem Koolhaas e o Atelier Bow-Wow realizaron sobre Los Ángeles, Las Vegas, Nova York e Tokyo, respectivamente, constitúen referentes indispensables para o seu desenvolvemento.

Ao igual que estas cidades, as Concas víronse sensiblemente alteradas nun breve período de tempo. Sometidas a un forte proceso de industrialización, pasaron, en poucas décadas, de ser uns vales naturais de estruturas económicas e sociais fundamentalmente rurais a incorporar no seu seo puxantes aglomeracións urbanas de inesperada densidade. Se ben non poden competir en renome cos anteriores exemplos, a súa herética configuración urbana tamén é consecuencia do impacto, nun espazo concreto e nun período de tempo relativamente breve, de intereses económicos. En consecuencia, a coexistencia das paisaxes natural, rural, industrial e urbana non se produce nelas dun modo regulado ou planificado. Os límites entre uns e outros están vagamente definidos, o que impide precisar as súas áreas de influencia. En conxunto, as Concas percíbense como un magma de identidades contrapostas pero mesturadas. Isto propiciou a aparición no seu seo de modelos edificatorios profundamente heterodoxos que levan inscrito no seu código xenético o conflito sobre o que se erguen. Trátase de arquitecturas híbridas, artefactos mutantes, que, a pesar da invisibilidade que lles outorga a súa inevitable condición marxinal, hoxe en día son capaces de ofrecer interesantes leccións arquitectónicas.

Co seu estudo preténdese ensaiar novas áreas de oportunidade no pensamento arquitectónico contemporáneo e reconverter a imaxe convencional que se ten das Concas, un lugar tradicionalmente deostado pero que, examinado dende unha mirada desprejuiciada, conforma un ámbito único na estrutura urbana europea.

Na Sala de Exposicións SabadellHerrero, Artefactos da memoria ofrecen unha mostra representativa do labor de documentación e catalogación realizada durante o proceso investigador. O seu contido desenvólvese a partir da análise de 40 dos artefactos máis singulares identificados neste territorio. En LABoral Centro de Arte e Creación Industrial a reflexión esténdese a xeito de especulación onírica a partir dos contidos elaborados na investigación a través de tres apartados: espectros, proxeccións e fantasías.

Aprendiendo de las Cuencas

29.09.13 – 23.02.14

Lugar: Sala de Exposicións SabadellHerrero, Oviedo e LABoral, Xixón

España

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: evento, exposiciones

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,