Zumthor, entre o acougo e a sedución | Marcelo Gardinetti

museo-de-la-mina-de-almannajuvet-noruega-fotografia-arne-espeland-01
Museo da mina de Almannajuvet (Noruega) | Fotografía: Arne Espeland

Unha das principais motivacións de Peter Zumthor respecto da súa propia obra consiste en propoñer o entendemento inmediato do obxecto construído, para mergullar mediante un indicio primario a sensibilidade emocional dos seus espectadores. En busca dese obxectivo, Zumthor procura que as combinacións de formas, materiais, cores e texturas, se amalgamen no pensamento perceptivo, dando lugar á creación dunha atmosfera arquitectónica de identidade univoca.

A partir desta idea, manipula cada entidade de deseño perfilando a súa anatomía, deliberando onde e cando debe influír ou non nun contexto determinado, e como debe expresar a súa presenza material nese medio. A tensión que propón entre a contorna e o obxecto busca alcanzar unha sensación de lugar de maneira natural, sen que a imposición de masas altere o equilibrio existente. Para iso, harmoniza as posibilidades cinemáticas dos elementos da arquitectura mediante secuencias espaciais que estimulan a distensión e a sorpresa.

museo-de-la-mina-de-almannajuvet-noruega-fotografia-arne-espeland-04
Museo da mina de Almannajuvet (Noruega) | Fotografía: Arne Espeland

Os 4 volumes que forman parte do conxunto museográfico da mina de zinc respectan cabalmente estes canons. Cada obxecto parece levitar sobre a ladeira, seguindo a estratexia de percorrido que propón o plan do sitio. Desta forma, Zumthor evita un excesivo peso visual sobre a paisaxe, pero ademais revaloriza os depósitos arqueolóxicos da mina de Almannajuvet como o verdadeiro museo.

Cada un dos edificios responde a un fin específico e por tanto arrogan diferentes configuracións, pero a arte construtiva é común a todos e redúcese a un manexo lucido da madeira, empregada tanto a modo de elemento estrutural como para establecer os límites do espazo habitable.

Museo de la mina de Almannajuvet (Noruega) |Fotografía: Arne Espeland
Museo da mina de Almannajuvet (Noruega) | Fotografía: Arne Espeland

A estrutura de piñeiro, preservada polas calidades biocidas da creosota, se disemina sobre a ladeira como un bosque de delgados soportes. Nalgúns casos os tirantillos apoian directamente sobre o chan, cubrindo todo o perímetro da caixa que soportan. Noutros, suxéitanse ás paredes verticais do estrato rochoso, fundando un soporte estrutural en voladizo.

Por encima de cada estrutura repousan volumes de madeira tinguida de cor azul cobalto. Pesadas portas de aceiro cincado permiten acceder ao interior desas instalacións, que conteñen as áreas de información, as áreas administrativas e a cafetería. Unha cuberta liviá de chapa ondulada separada da caixa azul coroa o conxunto.

Museo de la mina de Almannajuvet (Noruega) |Fotografía: Arne Espeland
Museo da mina de Almannajuvet (Noruega) | Fotografía: Arne Espeland

Os catro edificios, estratexicamente situados, propoñen un espectáculo ambiguo e encantador. As súas formas estritas revélanse entre os compoñentes naturais do sitio, pero a complexión delicada da súa arquitectura e a característica das súas texturas e cores, permiten que se funda entre a paisaxe que forman os bidueiros, as pedras de granito e o brión que cobre o lugar.

Zumthor conduce o proceso construtivo con coherencia desde a xestación, consolidando o deseño mediante o desenvolvemento de maquetas escala un nun, que permiten puír os máis variados detalles mediante unha paciente procura da perfección construtiva.

Museo de la mina de Almannajuvet (Noruega) |Fotografía: Arne Espeland
Museo da mina de Almannajuvet (Noruega) | Fotografía: Arne Espeland

As estruturas incorporadas salpican a paisaxe coa cordialidade que pretende o artista. O entendemento compositivo é alcanzado de inmediato. As formas construídas se amalgaman na montaña, concertando unha atmosfera que cativa mediante o arrobamiento visual.

Zumthor mergulla ao visitante nun compendio de sensacións lúcidas e afables, mediante o estímulo dun espectáculo visual que prospera entre o clima de acougo e as delicias da sedución.

Museo de la mina de Almannajuvet (Noruega) |Fotografía: Atelier Peter Zumtor
Museo da mina de Almannajuvet (Noruega) | Fotografía: Atelier Peter Zumtor

Marcelo Gardinetti. Arquitecto
La Plata, Argentina. Outubro 2015

Marcelo Gardinetti

No voy a hablar de la penumbra, mejor voy a ver si puedo despertar.

follow me

Arquivado en: faro, Marcelo Gardinetti

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,