Restaurante AKARI | Estudio Peña Ganchegui

Restaurante AKARI Estudio Peña Ganchegui 16

Catorce anos despois de abrir o primeiro restaurante vasco-xaponés de Donostia, o cociñeiro Hitoshi Karube trasladouse a un novo local expresamente acondicionado para acoller o seu novo proxecto, que adopta o nome da súa socia e compañeira, Akari Yoshida. A intervención arquitectónica ha pretendido trasladar ao novo espazo o espírito que caracterizou o vello Txubillo, buscando a complicidade entre as culturas vasca e xaponesa.

A composición do local en planta, de xeometría rectangular lixeiramente trapezoidal e situado nun extremo do edificio, unida ao desexo dos promotores de abrir a cociña ao comedor, suxeriron unha disposición dos espazos de produción (almacén-lavado-cociña-bar) encostados ao único cerramento opaco. Esta secuencia lineal vai desde a fachada traseira (que dá a unha rúa secundaria), na que se sitúa o acceso privado, ata a fachada principal (en contacto cunha praza), na que se sitúa o acceso público a través da zona de bar. En leste mesmo extremo sitúanse os aseos enfrontados á barra do bar, articulando ambos os elementos os dous espazos servidos: a terraza exterior e o comedor que ocupa o resto do local.

Os revestimentos, de madeira nuns casos e cerámica noutros, buscaron sinalar os diferentes espazos que conforman o local, ofrecendo unha lectura diferenciada dos distintos ámbitos a pesar de atoparse espacialmente conectados. Así, tanto o bar como a cociña móstranse funcionais e fríos, forrados mediante azulexo negro e aceiro inoxidable, mentres que o comedor vese cálido e acolledor, envolvido cunha celosía fabricada mediante listóns de contrachapado de bidueiro que non distingue a presenza dos ocos das xanelas. Entre ambos, unha franxa de azulexo branco e madeira establece unha fronteira que separa e conecta os dous mundos: o da produción gastronómica e o do goce da experiencia culinaria.

Obra: Restaurante AKARI
Emprazamento: Donostia (España)
Oficina: Estudio Peña Ganchegui
Arquitectos: Rocío Peña, Mario Sangalli
Colaboradores: Oscar Sangalli, Amaia Uranga, Unai Urrutikoetxea.
Asesores Laecor (acústica), Difusiona (iluminación), Girolan (climatización).
Ano finalización: 2019
Fotografías: Pablo Axpe
+ ganchegui.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras

Tags: , , , , , , , , , ,