Espai Gut, centro terapéutico en Terrassa | estudi08014

Proxecto de transformación dun local de 26×10 m situado na planta baixa dunha ‘casa de cós’ do barrio de Ca n’Aurell de Terrassa, o ensanche máis antigo da cidade, moi próximo ao centro histórico.

O edificio é de 1.925 e destaca a súa estrutura de formigón armado, moi innovadora para a época, que salva luces de ata 10m. Con todo, as sucesivas transformacións do local ao longo dos anos foron ocultando a estrutura orixinal tras unha superposición caótica de tabiques, falsos teitos e revestimentos diversos.

Debemos segregar o espazo en dous locais con accesos independentes. O principal, duns 180m2, é un ‘ coworking’ de profesionais da psicoloxía que contén, por unha banda, un ámbito con consultas privadas e, polo outro, un espazo diáfano onde desenvolver actividades para grupos: talleres, conferencias, exposicións, etc. O segundo local, duns 50m2, é de aluguer.

Máis aló do programa, o proxecto está fundamentalmente condicionado pola escaseza de luz natural e un orzamento moi axustado, ao redor dos 500 €/m2.

Espai Gut, centro terapéutico en Terrassa estudi08014 o11 F1

A proposta estrutúrase en catro ámbitos que definen unha secuencia de espazos encadeados.

O primeiro é unha estancia exterior baixo teito. Un espazo sen un uso definido a través do cal se accede a ambos os locais. Concíbese como unha prolongación da rúa que permite unha transición gradual entre exterior e interior. Un ‘espazo intermedio’ característico da nosa contorna climática e cultural.

O segundo ámbito está formado por un único espazo diáfano de 35m2 cunha altura libre de 4.40 m onde se prevé o desenvolvemento de actividades para grupos. Pódese compartimentar cun sistema de cortinas para o desenvolvemento simultáneo de usos incompatibles a priori: comedor, talleres, charlas, circulacións, sala de espera, etc.

O terceiro ámbito é a zona de servizos: unha cociña- office, un aseo adaptado e un almacén articulados a través dun corredor de teito baixo e unha materialidad diferenciada do resto do proxecto para reforzar o seu carácter de transición.

O cuarto ámbito, situado ao fondo do local, é a zona de consultas: sete despachos de dimensións variables entre 7 e 13m2 organizados ao redor dun espazo central situado baixo un lucernario. Un esquema arquetípico de planta central formada por un conxunto de habitacións situadas ao redor dun baleiro que achega luz e ventilación e que pode ser interpretado como unha oitava habitación, de modo que as estancias encadéanse e desaparecen as zonas de circulación.

Espai Gut, centro terapéutico en Terrassa estudi08014 o22 F11

A estratexia material e construtiva baséase, por unha banda, en desvelar a estrutura orixinal; en segundo lugar, levar luz natural a todas as estancias; finalmente, mellorar o comportamento enerxético dun edificio cunha construción moi deficiente de orixe.

A primeira acción -case un exorcismo- é retirar todos aqueles elementos construtivos acumulados ao longo dos anos que non forman parte do edificio orixinal. Nos dous primeiros ámbitos -máis diáfanos- deixaranse os teitos e algunhas paredes orixinais vistas.

Os novos tabiques cerámicos, cunha altura de 2,20 m, píntanse de branco para potenciar a luminosidade. A partir desta cota, os cerramentos complétanse con bastidores de madeira de piñeiro pechados con vidro para que a luz circule entre as distintas estancias. Algúns recunchos onde se busca crear un ambiente máis cálido resólvense con taboleiros de OSB.

Exponse unha serie de estratexias pasivas para reducir a demanda enerxética. En primeiro lugar, debido ao seu uso descontinuo, óptase por non climatizar os espazos comúns, que pasan a funcionar como ‘espazos tampón’ dos ‘interiores puros’. En segundo lugar, se evacua o aire quente da zona de consultas por ‘efecto cheminea’ a través dunha extracción forzada situada na parte alta do lucernario. Finalmente, íllase a envolvente polo interior con 10cm de la de roca, eliminando as pontes térmicas.

Obra: Espai Gut, centro terapéutico en Terrassa
Emprazamento: Ca n’Aurell, Terrassa (BCN)
Superficie: 240m2
Presuposto: 120.000€
Data proxecto: Novembro 2016 – abril 2017
Data obra: abril 2017 – outubro 2017
Autores: estudi08014 (Adrià Guardiet, Sandra Torres)
Colaborador estructuras: Xavier Gimferrer
Colaborador instalacións: Silvia Ros
Constructor : Zenlet (Josep Font)
Promotor: Espai Gut
Fotografías: Pol Viladoms
+ estudi08014.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, equipamiento sanitario, obras, reforma interior

Tags: , , , , , , , , , , ,