Edificio de vivenda na Barceloneta | Aldo G. Facho Dede

Fotos en b/n, obra de F. Catalá Roca y Coderch, publicadas no libro “Coderch” de la editorial Gustavo Gili

Coñecín a Coderch con este edificio, estaba por finalizar a carreira e un arquitecto amigo presentoumo” nun libro que non puiden conseguir. Impactoume pola complejidad da planta que nunha primeira mirada se contrapone á claridade das fachadas.

O re-debuxei varias veces e intentei levala a algúns proxectos particulares, pero non me foi posible, é única, é do seu momento e contexto. Hoxe eliminaríanse tabiques e portas, agrandaríase a cociña e baños sacrificando vestíbulos e circulacións.

Logo de longas reflexións comprendín que o verdadeiro aporte de Coderch é o demostrarnos como levar luz e mar a tanto ambiente como sexa posible; controlar o potente sol mediterráneo no verán e atraer os seus raios no inverno. Como resolver unha obra magistral de arquitectura e á súa vez superar as expectativas comerciais do cliente.

Apaixóname a composición das súas frontes, o equilibrio entre os panos con antucas e os recubertos con cerámicas; a estudada proporción da base, corpo e remate. O vixente do edificio, o impecable da solución dos detalles, a elegancia da terminación das fachadas na marquesiña.

Faime recordar que a Modernidade é moito máis ampla que o que moitos pretenden encadrándoa en volumes cuadrangulares, brancos e vidrar. A Modernidade é saber facer un proxecto auténtico, coherente co seu tempo e lugar. Aproveitar a tecnoloxía dispoñible e explotar os materiais da zona; buscar o universal sen esquecer o local, ou dito doutra forma, tinguir de local formas que se deben a unha comprensión universal do home.

Aldo G. Facho Dede · Arquitecto Autor do Blogue Habitar: Ambiente+Arquitectura+Ciudad

Lima · outubro 2012

Notas:

As fotos en b/n son obra de F. Catalá Roca e Coderch, publicadas no libro “Coderch” da editorial Gustavo Gili.

As fotos en cor son de miña autoría.

Arquitecto-urbanista, docente-investigador, convencido de que nuestro país necesita desarrollar sus ciudades en base a modelos de planificación urbana estratégicos y adaptativos, que partan desde las personas y el ambiente, y que busquen la multiplicación del bienestar y su equitativa distribución.

Arquitecto-Urbanista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI-FAUA), título homologado en Argentina. Magister en Desarrollo Sustentable por la Universidad de Lanús (UNLA-FLACAM, Argentina). Estudios de Doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Experiencia profesional en Urbanismo, Planificación Urbana y Arquitectura, desarrollada en las ciudades de Lima-Perú, La Plata-Argentina y Barcelona-España. Ha participado en el desarrollo de proyectos y consultorías para Perú, Argentina, España, México y Brasil. Ha ganado concursos de arquitectura y diseño urbano en Perú y Argentina. Es docente del área de Urbanismo de la USAT y miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Arquitectura de la UDEP. Es socio de FDARQ Urbanismo + Arquitectura y editor del blog HABITAR

follow me

Arquivado en: Aldo G. Facho Dede, artigos

Tags: , , , , , , , , , , ,