Edificio de oficinas de Granitos Ibéricos | Muiños+Carballo

O presente Proxecto, consiste na construción dun edificio de oficinas, desenvolvido en planta soto, baixa e alta. As bases de partida para a realización do proxecto son, principalmente, as de crear un elemento de referencia dentro do polígono industrial, un espazo de traballo cómodo e de calidade ambiental, ao tempo que debe ser unha mostra do produto que a fábrica promove.

A rocha aberta e a montaña fracturada que se mostra nas canteiras de granito do Porriño, son o punto de partida e a referencia do proxecto. O edificio consolídase como dous grandes sólidos graníticos brancos, que sobresaes do terreo e en que as longas vetas negras configuran as entradas de luz, cosidos e relacionados a través dun gran núcleo central onde o granito vermello rubí e a veta negra mestúranse e confunden.

O granito consolídase como elemento principal e a fachada trasventilada como o sistema construtivo para as fachadas. O corpo central, concentrador das comunicacións, convértese no elemento expresivo do conxunto. As grandes superficies acristaladas con vidro escurecido de protección solar e aplacádalas con granito negro Zimbabwe conforman a pel exterior, que se cobre parcialmente con lamas de granito vermello rubí. Preténdese conseguir a tamización da luz que penetra no conxunto, evitar o efecto invernadoiro e configurar o corpo representativo do conxunto.

Nos corpos laterais de granito branco ibérico distribúese o resto do programa, dividindose segundo as necesidades programáticas e configurando volumes rotundos que se mesturan e solapan. Destacan especialmente a zona de exposición na zona de acceso principal en planta baixa e o volume de dirección e reunións, que voa de maneira maciza e opaca cara á fachada de entrada para abrirse á terraza que mostra a fábrica. Realizáronse tamén os deseños dos elementos de urbanización, peche e control da parcela.

A parcela que hai que edificar é de uso industrial dentro do polígono industrial da Granxa. A parcela ten forma cadrada, e sen pendentes apreciables. Os accesos á mesma realízanse mediante as vías de servizo do propio polígono. Esta mesma parcela ten un fronte a un viario de servizo interior do polígono e outro a un viario de servizo interno.

O obxecto do presente proxecto é a construción dun edificio de oficinas. Tendo en conta o emprazamento, as características do terreo e as necesidades expostas pola propiedade, proxectouse unha edificación de Planta Soto, Baixa e Alta, coa seguinte distribución:

Planta Soto: un almacén, un arquivo xeral de servizo para o edificio, unha sala de caldeiras, un aparcadoiro para uso privado cunha rampla de acceso exterior, e unha escaleira de acceso a planta baixa.

Planta Baixa: unha sala de exposicións a xeito de escaparate para mostrario do produto, unha aula para conferencias, un almacén, unha sala de telecomunicacións e ofimática, unha oficina técnica, uns aseos, cun office anexo, un mostrador de expedicións, un staff, unha oficina do director de fábrica, unhas salas de reunións e comerciais, unha recepción e unha escaleira de acceso a planta primeira.

Planta Primeira: é de uso administrativo e conta cunhas oficinas de persoal, tesouraría, comerciais, para director administrativo e comercial, un staff de administración e comercial, dúas salas de estancia, un office, a secretaría de dirección, a oficina do director xeral, un aseo, unha sala de mostras, unha sala para o consello, unha sala de espera e unha terraza.

Obra: Edificio de oficinas de Granitos Ibericos

Autores: Muiños+Carballo arquitectos

Ano: 2002-2003

Emplazamento: Polígono de “A Granxa”. O Porriño.

Memoria: Pablo Muiños – Maria Jesus Carballo

Fotografias: Pablo Muiños – Maria Jesus Carballo

+ www.mcarquitectos.es

+ premios

· Premio Gran de Area a aportación a arquitectura do COAG de Vigo

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento terciario, obras

Tags: , , , , , , , , , , , ,