Program of formation “ENC_17024” of Arquitasa in Vigo. Level I

Puente Las Corrientes Pontevedra. Galicia. España
Puente Las Corrientes Pontevedra. Galicia. España

ARQUITASA ha diseñado y organizado el PROGRAMA DE FORMACIÓN “ENC_17024” para FORMAR, CAPACITAR y CERTIFICAR profesionales, principalmente arquitectos, según las nuevas exigencias normativas que entrarán en vigor.

ARQUITASA seleccionará TRES PROFESIONALES, por provincia o por cada millón de habitantes, entre los alumnos que tras cursar los tres niveles del PROGRAMA DE FORMACIÓN, superen la“Prueba Evaluadora Final” y obtengan la CERTIFICACIÓN. Estos TRES PROFESIONALES pasarán a integrarse en el “Equipo Profesional Estable” de ARQUITASA. Con el resto de profesionales que logren la CERTIFICACIÓN, ARQUITASA establecerá una serie relaciones de colaboración, tanto con ella, como con el resto de las empresas del GRUPO AGIFI, en el que está integrada ARQUITASA.

Aulario Miralles en CUVI en Vigo, Galicia, España.
Aulario Miralles en CUVI en Vigo, Galicia, Spain | Enric Miralles and Benedetta Tagliabue

1. CURSO DE INICIACIÓN A LAS VALORACIONES INMOBILIARIAS. PRINCIPIOS, MÉTODOS Y CRITERIOS. (NIVEL I).

ARQUITASA va a impartir el PROGRAMA DE FORMACIÓN “ENC_17024” en la ciudad de VIGO en colaboración con el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE PONTEVEDRA y con el resto de las empresas del GRUPO AGIFI.

El primero de los cursos o NIVEL I, “CURSO DE INICIACIÓN A LA VALORACIÓN INMOBILIARIA. PRINCIPIOS, MÉTODOS Y CRITERIOS” se impartirá en AULA DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE VIGO del COAATIEPO, Plaza de Portugal, 2 bajo, con una carga lectiva de 15 horas.

Consultar en web de ARQUITASA todo lo relativo a inscripción, programa, resto de cursos del Programa, etc…. ( )

2. QUE É ARQUITASA?

ARQUITASA SOCIEDADE DE TASACIÓN SA é unha Sociedade de Tasación, con 30 anos de existencia, HOMOLOGADA polo Banco de España, desde o ano 1.992, con implantación en todo o territorio español e en varios países latinoamericanos.

ARQUITASA está integrada no GRUPO AGIFI, grupo empresarial que engloba, entre outras empresas a INZAMAC, GINPROSA, ION INVESTIMENTOS E FUCTURA (C@r).

ARQUITASA foi fundada polos Colexios Oficiais de Arquitectos de España. Na actualidade algúns dos referidos Colexios, como é o caso do Colexio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU), permanecen no accionariado.

ARQUITASA realizou máis de 50.000 tasaciones, estando especializada en “valoracións singularese de “especial complejidad”. ARQUITASA colabora con diferentes Organismos Públicos e con grandes empresas, elaborando informes sobre o sector.

Centro_Deportivo_do_Pontillón_do_Castro,_Pontevedra
Complexo Lúdico deportivo A Florida, Vigo, Galicia, España | Estudio Naos Arquitectura

3. ARQUITASA CAPACITADORA E CERTIFICADORA DE PROFESIONAIS

ARQUITASA ademais da súa actividade tasadora e valoradora, exerce, desde fai máis de 30 anos, un intenso labor de FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E CERTIFICACIÓN de profesionais, con especial atención aos arquitectos. Recientemente foi contratada en COLOMBIA para preparar e acreditar, no ámbito das valoracións, aos profesionais colombianos. En España ha impartido máis de 500 cursos, ademais de capacitar e dado traballo a máis de 1.000 arquitectos.

Recientemente ARQUITASA foi ACREDITADA ante o ENAC español e ante o Organismo Nacional de Acreditación Colombiano (ONAC) como CERTIFICADORA “de persoas físicas ou xurídicas no ámbito das tasaciones, valoracións e avalúos, segundo a norma ISO 17024”.

No mercado hipotecario e pronto nos procesos expropiatorios e en xeral en calquera proceso no que interveñan as Administracións Públicas, só poderán exercer a actividade valoradora ou tasadora as “Sociedades de Tasación Homologadas polo Banco de España”. Á súa vez, dentro das Sociedades de Tasación, só poderán taxar os profesionais que estean debidamente “CERTIFICADOS” polas Sociedades acreditadas ante o ENAC, segundo as determinaciones da referida ISO 17024, como é o caso de ARQUITASA..

Centro Deportivo do Pontillón do Castro en Pontevedra, Galicia, España
Centro Deportivo do Pontillón do Castro en Pontevedra, Galicia, España | José Ramón Garitaonaindía de Vera

4. PROGRAMA DE FORMACIÓN “ENC_17024”.

No referido contexto, ARQUITASA deseñou e organizado o PROGRAMA DE FORMACIÓN “ENC_17024” con tres cursos consecutivos de nivel e dificultade crecente, para capacitar e homologar ou certificar a novos profesionais, principalmente arquitectos, aínda que tamén enxeñeiros, economistas, avogados, etc….

Os profesionais que cursen os tres niveles do “Programa” e superen satisfactoriamente a “Proba Final Evaluadora”, poderán ser CERTIFICADOS por ARQUITASA e comezar a exercer a actividade valoradora, sen ningún tipo de restricciones.

O referido PROGRAMA DE FORMACIÓN “ENC_17024” consta dos tres cursos seguintes:

1. CURSO DE INICIACIÓN Á VALORACIÓN INMOBILIARIA. PRINCIPIOS, MÉTODOS E CRITERIOS.

2. NIVEL II VALORACIÓN INMOBILIARIA. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS. FERRAMIENTAS INFORMÁTICAS. VALORACIONES HIPOTECARIAS. OUTRAS…

3. NIVEL III VALORACIÓN INMOBILIARIA. CURSO EXPERTO EN VALORACIÓNS DE CHAN E VALORACIÓNS SINGULARES E DE ESPECIAL COMPLEXIDADE.

Vigo. Registro Propiedad
Registro Propiedad en Vigo. Galicia. España | Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera

5. SELECCIÓN DE PROFESIONAIS PARA INCORPORARSE A ARQUITASA

ARQUITASA seleccionará a un mínimo de TRES PROFESIONAIS por provincia ou por cada millón de habitantes, entre os alumnos que tras cursar os tres niveles do Programa e superar a “Proba Final Evaluadora”, sexan CERTIFICADOS por ARQUITASA. Estes tres profesionais seleccionados serán incorporados aos “Equipos Estables de Traballo” de ARQUITASA.

Con independencia dos tres profesionais seleccionados por provincia, ou millón de habitantes, ARQUITASA buscará outras formas de colaboración e de encargos de traballos para o resto de profesionais que obteñan a CERTIFICACIÓN.

ARQUITASA tamén buscará a colaboración dos PROFESIONAIS CERTIFICADOS coas outras empresas do GRUPO AGIFI, noutros tipos de traballos relacionados co ámbito da edificación (certificaciones energéticas, auditorías energéticas, ITEs, control de calidade, etc…).

Programa de formación “ENC_17024” de Arquitasa en Vigo Nivel 1
19-20 Novembro. Vigo. Galicia. España
“CURSO DE INICIACIÓN A VALORACIÓN INMOBILIARIA. PRINCIPIOS, MÉTODOS E CRITERIOS”
AULA DA SEDE DA DELEGACIÓN DE VIGO do COAATIEPO, Praza de Portugal, 2 bajo.
Carga lectiva de 15 horas.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Filed under: cursos-talleres, evento

Tags: , , , , , , , , ,