Vivenda unifamiliar en Sabugueira do Carballal | ARKB-Arrokabe arquitectos

A parcela atópase dentro dunha contorna rural caracterizado por edificación de vivenda unifamiliar dispersa, dentro dun chan planificado como de expansión do núcleo. A nova vivenda suscítase como unha edificación accesible adaptada resolta toda ela nunha única planta. As circunstancias persoais do usuario con movilidad reducida, implicaba un uso continuo ao longo de todo o día.

A forma da vivenda responde tanto ás reducidas dimensións como aos novos límites da parcela trala cesión de superficie do Concello como á procura da orientación adecuada para cada unha das diferentes estancias.

Constrúese na parte alta da parcela illándose das vías rodadas e creando un espazo ajardinado propio aberto a sueste. Aparece así un zócalo na fronte que, ao ser suplementado na súa altura por un antepecho-jardinera, permite protejerse da estrada sen perder as amplas vistas cara ao suroeste.

A escala, as características compositivas e a implantación da nova edificación relaciónanse coas das construcións auxiliares propias da arquitectura tradicional da zona e contrasta coas veciñas vivendas unifamiliares recentes.

A cuberta parte dun sinxelo esquema a dúas augas e adquire complejidad na súa perímetro ao adaptarse aos límites edificables presentando un perfil fragmentado cara á zona máis pública. Búscase a mesma naturalidade geométrica coa que se resolven moitas das construcións tradicionais.

Dita cuberta acolle dous espazos exteriores; o primeiro de lestes, con imaxe de edificación auxiliar – anexa, acolle o garaje e resolve o acceso a cuberto ao interior da vivenda. O segundo dota á vivenda dunha extensa zona protexida da choiva e da insolación directa.

O interior da vivenda organízase en torno á zona integrada polo estar – comedor, cociña e estudo, que se comunica cun espazo formado polos dormitorios que se desenvolven envorcando ao longo do espazo de porche e os aseos, con iluminación e ventilación natural mediante pequenos ocos practicados na fachada noroeste.

A posición dos lucernarios sobre o espazo exterior cuberto permite a entrada de luz controlada ao interior dos espazos da vivenda a través de portas e fiestras. Estas últimas orientadas para aproveitar as mellores vistas da parcela cara ao suroeste.

O sistema estructural vertical resolve tamén boa parte do cerramiento exterior. Proxéctase con muros de carga de termoarcilla sobre os que apoia a estrutura de cuberta constituída por un sistema de vigas e cabios de madeira laminada de eucalipto, sobre a que se dispón taboleiro de base e a cubrición.

O cerramiento tipo ten alta inercia térmica e apertura de ocos moi controlada na súa orientación norte. Cara ao sueste disponse un cerramiento lixeiro con maior superficie de ocos e adecuadamente protexido mediante a cuberta ou vegetación caduca.

A cuberta combina o illamento necesario coa formación dunha cámara de aire ventilada con corrente continua entre o beirado e a cumbrera. A cubrición resólvese con teza cerámica curva situada sobre placa ondulada continua. Os detalles de cuberta deséñanse para asegurar unha correcta evacuación do auga, a ventilación e a protección da estrutura principal de madeira utilizando pezas de sacrificio.

O cerramiento tipo é de dobre folla con cámara de aire ventilada. Ao interior sitúase revestido un muro de fábrica de termoarcilla con illamento de poliestireno extruído. A folla exterior é de ladrillo oco dobre revestido con revogo de mortero de cal e pintura ao silicato.

Disponse un cerramiento lixeiro orientado a sur, que se relaciona coa compartimentación interior, formado por un entramado de madeira con taboleiro hidrófugo de densidad media por ambas caras e la de roca no interior e un dobre rastrelado que recolle un segundo illamento, cámara de aire e lámina transpirable impermeabilizante. O acabado exterior realízase a base de táboa de madeira de iroko tratada con pintura a poro aberto e colocada en posición vertical.

A carpintería exterior é de madeira de iroko tratada exteriormente con pintura a poro aberto tipo lasur. O acristalamiento aislante está formado por vidro dobre, situando o vidro laminado ao exterior. Colócanse contraventanas de taboleiro contrachapado pintado incorporadas ás fiestras ou independentes, segundo o caso.

Obra: Vivenda unifamiliar en Sabugueira do Carballal

Autores: ARKB – arrokabe arquitectos [Óscar Andrés Quintela, Iván Andrés Quintela,Lourdes Pérez Castro]

Emplazamento: Sabugueira do Carballal, Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, España

Ano: Dicembre 2007 – Xulio 2010

Fotografía: Bernardo Diéguez Morán

+ www.arrokabe.com

+ Premio

Accesit nos Premios Juana de Vega 2011 (Mellor vivenda unifamiliar de Galicia)

+ Publicaciones

Exposición Metagénesix_Nova Arquitectura de Galicia. Lisboa 2011

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , ,