Vivenda Shift | Miguel Plata Hierro

A emerxencia dunha nova sensibilidade.

Ao final da década dos 60, o mundo da arte sofre un cambio e ábrese a traballos contemporáneos como a performance, o land art e as instalacións site-specific. Os materiais, os procesos e as ferramentas convértense, desde ese momento, nas maiores preocupacións dos creadores.

O obxecto artístico deixa de ter importancia como elemento pasivo de contemplación, e en cambio as novas propostas céntranse na interacción co espectador, superando a obsesión anterior coa forma. O reto consiste en descubrir se unha nova relación entre obxecto e usuario pode ser establecida tamén na arquitectura e así influír na maneira de habitar.

A modo de exemplo, no ano 1970 o artista Richard Serra, realiza SHIFT, unha instalación incrustando elementos escultóricos na paisaxe, establecendo unha nova dialéctica entre a percepción do lugar e a relación dun mesmo con respecto á contorna mentres o explora.

No momento que o artista a través da súa intervención modifica estas condicións preexistentes forzando ao espectador para realizar cambios de sentido ou “shifts”, establece unha nova percepción do lugar e a consciencia de experimentalo dunha maneira diferente.

Vivienda Shift Miguel Plata Hierro o9 exto5

VIVINDA SHIFT.

Dunha maneira análoga o proxecto aquí exposto, denominado SHIFT, pretende establecer unha nova relación entre usuario, obxecto arquitectónico e contorna alterando así a maneira de habitar. Descartando a idea da arquitectura como un xogo compositivo de formas no espazo, a intención céntrase en aumentar a consciencia do espectador sobre a súa propia experiencia do lugar a través de estratexias e manipulacións espaciais, e á vez revelar e amplificar a importancia dos materiais e modos de construción e produción contemporáneos.

En SHIFT utilízase unha envolvente industrial de aceiro cortén como o elemento que modifica intencionadamente as relacións entre o usuario e a natureza que o rodea, sendo á súa vez un material óptimo polo seu uso preto do mar.

Situación.

A parcela do proxecto é moi estreita e alongada e está rodeada de varias edificacións adxacentes. Como consecuencia levántase a envolvente do chan, e renúnciase ao uso da planta baixa para as estancias principais, establecendo desta maneira unha relación coa contorna máis desafogada e interesante, xa que é posible gozar así de mellores vistas e unha maior intimidade. Á súa vez redondéanse as esquinas para dar máis fluidez ao espazo exterior, e converter a envolvente nun obxecto continuo.

A parte inferior (estancias secundarias e maquinaria) recúbrese con acabado espello para multiplicar visualmente o efecto da vexetación.

Accións.

As manipulacións sobre a envolvente como deformacións ou cortes permiten adecuala ás demandas do usuario e á vez establecer as diferentes relacións coa contorna.

A envolvente permanece hermética nos lindes coas parcelas laterais carentes de interese, realizándose pequenas incisiones unicamente para permitir a entrada de luz natural.

En cambio no extremos Sur e Norte realízanse xenerosas aperturas horizontais de formato panorámico para permitir esta relación con máis estimulante coa contorna. Na fachada Sur prodúcese outra deformación a modo de retranqueo para permitir a inclusión da piscina cun óptimo asoleamento a unha altura elevada.

Unicamente no extremo Noroeste a envolvente descende á planta baixa mediante unha escaleira que permite o acceso do usuario.

O interior da vivenda é unha extensión das estratexias exteriores. A madeira natural confire a este espazo un contrapunto cálido e acolledor en contraste co exterior de carácter industrial.

Ao entrar na vivenda a luz dun gran lucernario acóllenos e permítenos ver o ceo e ocultar as vistas das casas adxacentes. A escaleira, situada xusto fronte á entrada, atráenos coa súa amplitude e iluminación para ascender á zona de “estar”.

Distribución.

As estancias máis importantes concéntranse na planta superior (cociña-salóncomedor, habitación principal, piscina). A planta inferior, en consonancia coa estratexia de proxecto concentra as estancias secundarias (habitacións de invitados, tendedero, cuarto de instalacións e garaxe). A cuberta é unha gran terraza para gozar dunha visión de 360 graos da baía coruñesa e culminar a promenade architecturale.

Referencias arquitectónicas. Villa Savoia – Villa Dall’Ava.

Reflexionouse sobre dúas grandes obras: a Villa Savoia de Le Corbusier e a súa actualización contemporánea na Villa dall’Ava de OMA. A elevación sobre o terreo das estancias principais e á súa vez a liberación do terreo, a importancia do percorrido ou promenade architecturale, a terraza xardín ou a súa versión piscina-xardín de OMA, as vistas panorámicas desde as cubertas, a escaleira ou rampla como espazo procesional, a xanela corrida. Todas son referencias que achegaron inspiración ao proxecto.

Obra: Vivienda Shift
Emprazamento: Antonio J. Sucre nº9. Oleiros, A Coruña, España
Autor: Miguel Plata
Colaboradores:
Inxeñeria – Magaral
Cromatismo: Héctor Francesch
Cálculo luminico: Miguel Plata
Mobiliario: Roche Bobois
Calculo estructura: Galería Independiente
Cociña: Xey
Fotografía: Wifre Meléndrez
+ plataarquitectos.com

Publicacións e galardóns.
– Diario La Opinion, Martes 28 de Febreiro de 2017.
– Seleccionado XVII premios COAG (categoria vivenda).
– Seleccionado Primeiros Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, rehabilitación, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , , ,