Tradición contemporánea | Íñigo García Odiaga

Museo e Centro de Investigación GC Prostho, 2012 | Kengo Kuma and Associates | Fotografía: Daici Ano

Dúas cousas destacan profundamente ao achegarse á obra do arquitectos xaponés Kengo Kuma. Por un lado a gran cantidade de proxectos que construíu nos últimos 10 anos, todos eles dun alto nivel, por outro lado o uso tan radical dos materiais, ou se se prefire da materia, como un elemento de continuidade entre o pasado, o presente e o futuro da arquitectura.

Non é unha casualidade que a Kengo Kuma, moitos textos e investigadores lle colocasen o sobrenome do arquitecto da materia. Moitos dos traballos do estudo de Kuma fan un esforzo por levar o material a un chanzo no que adquira todo o protagonismo, tanto formal coma expresivo, pero sempre loitando por sumarse ao contexto no que se asenta o edificio.

Museo e Centro de Investigación GC Prostho, 2012 | Kengo Kuma and Associates | Fotografía: Daici Ano

É unha constante no seu traballo o uso dos materiais típicos dunha determinada rexión ou das técnicas construtivas tradicionais dun pobo para a construción dun edificio contemporáneo nesa rexión.

Un bo exemplo desa obsesión pola materia do lugar é o Museo en Yusuhara. O proxecto pode resumirse como a construción dun edificio ponte, que unirá dous edificios públicos antigos que durante moito tempo estiveron separados por unha estrada.

Deste xeito, os museos existentes comunicaranse e fusionaranse nun único grande edificio que multiplicará as súas funcións e a súa oferta cultural.

Yusuhara, Museo e Ponte de Madeira, 2011 | Kengo Kuma and Associates | Fotografía: Takumi Ota Photography

Dado que esta conexión en ponte era necesaria, Kuma optou por dotala de contido, deste modo a ponte non funciona sólamente como unha pasaxe entre as dúas instalacións existentes, senón que tamén alberga aloxamentos e un taller, en definitiva un lugar de residencia temporal para artistas. En lugar dun dispendio estrutural de aceiro e vidro, propúxose unha estrutura que con pequenos avances en beiril fose gañando pouco a pouco a distancia que separa os dous antigos edificios. O sistema estrutural, que se compón de centos de pequenas pezas, fai unha clara alusión ás estruturas de beiriles desenvolvidas a miúdo na arquitectura tradicional de China e Xapón.

Dalgún xeito esta estrutura reivindica un deseño sostible, nun lugar de montaña no que os transportes son moi caros, resolve a cuestión de como se pode lograr unha gran ponte a través da suma e encaixe de pequenas unidades de madeira, evitando o uso e traslado de grandes elementos de construción.

Este proxecto da ponte recorda en boa medida ao Museo e Centro de Investigación GC Prostho construído pola oficina de Kuma 5 anos antes. Todo o proxecto se orixina no sistema Cidori, un xogo de construción tradicional xaponés. O Cidori é un conxunto de paus de madeira articulados que ten unha forma única, que lles permite unirse e formar agrupacións espaciais unicamente xirándoos, sen necesidade de usar cravos ou elementos metálicos. O tradicional xoguete chegou ás novas xeracións grazas ao traballo de centos de artesáns que na actualidade o seguen fabricando. Mediante unha colaboración co enxeñeiro estrutural do proxecto, Xuño Sato, que levou a cabo probas de compresión e flexión para comprobar a capacidade do sistema, se comprobou que o mesmo dispositivo do xoguete infantil podía ser adaptado aos grandes edificios contemporáneos. Multiplicando o tamaño das pezas do xogo construíuse a totalidade do edificio, creando unha arquitectura cuxo universo xorde mediante a combinación de unidades pequenas e a súa repetición. Este proxecto defende ademais unha postura ideolóxica, aquela na que o enxeño tradicional pode competir na era da tecnoloxía en igualdade de condicións e demostra coa construción do edificio que tecnoloxía e tradición non están enfrontadas ás necesidades da modernidade.

Yusuhara Marche, 2012, Kengo Kuma & Associates | Fotografía: Takumi Ota Photography

O Yusuhara Marche é un dos últimos proxectos de Kuma. O edificio alberga un mercado de produtos locais, e un pequeno hotel de 15 cuartos, que quedan comunicados a través dun adro. A rúa principal do municipio na que se sitúa o edificio, é un destino turístico moi importante na rexión, e precisamente a este feito se debe a existencia de gran cantidade de “Chad Domingo” tradicionais, uns locais con cuberta de palla que ofrecen servizos aos viaxeiros, tales como aloxamento, comida ou eventos culturais e nos que se serve té de forma gratuíta. Como un intento de respectar a historia do lugar, os arquitectos usaron a palla tradicional como material; xa que o seu uso está moi arraigado nas cubertas dos edificios existentes na rúa e o seu uso podía ser un bo medio para conectar o pasado co presente. A cuberta de palla tradicional reinvéntase no edificio para propoñer unha fachada que mellora as condicións do muro cortina de vidro, tamizando a luz e que xunto ao cedro local nos testeiros produce unha imaxe que fala de modernidade mentres dialoga co contexto.

Interrogado en ocasións pola autoimposición do uso estrito dun determinado tipo de madeira para unha obra concreta, Kuma explica que os carpinteiros xaponeses sempre usaron nas súas obras a madeira local, a que crece nese mesmo clima. Dende a súa visión é o máis razoable e o máis lóxico, a humidade e a temperatura alteran a madeira, que tamén se estraga no transporte. Dende esta óptica, a madeira dun lugar dura máis nese lugar e ademais é máis económica. Podería polo tanto acusarse esta metodoloxía de sostible, equilibrada e lóxica. Estas obras de Kengo Kuma, máis alá dos seus efectos volumétricos ou dos seus riscos formais, sérvennos para reflexionar sobre unha tendencia que parece terse implantado na sociedade de consumo actual e que parece priorizar o afastado e sofisticado fronte ao local e o sinxelo, defendendo en ocasións o absurdo fronte ao axustado e o razoable.

Yusuhara Marche, 2012, Kengo Kuma & Associates | Fotografía: Takumi Ota Photography

íñigo garcía odiaga . arquitecto

san sebastián. xaneiro 2014

Íñigo García Odiaga

Doctor Arquitecto y profesor asociado de Proyectos Arquitectónicos, ETSASS. Editor de NOMU. 1/5 del estudio de arquitectura VAUMM. Vivo en Donosti.

follow me

Arquivado en: faro, Íñigo García Odiaga

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,