Programa de formación “ENC_17024” de Arquitasa en Bizkaia. Nivel I

cursobilbao-arquitasa01

ARQUITASA é unha Sociedade de Tasación HOMOLOGADA polo BANCO DE ESPAÑA, con 30 anos de existencia e implantación en todo o territorio español e en varios países latinoamericanos.

ARQUITASA está integrada no grupo empresarial AGIFI, (GIA, en Latinoamérica) xunto ás empresas GINPROSA, INZAMAC, FUCTURA e ION, desenvolvendo, ademais dos seus traballos de valoración, tasación e avalúos, un labor de CAPACITACIÓN E CERTIFICACIÓN de profesionais, asesoramiento a Administracións Públicas e empresas privadas, elaboración de Informes Sectoriales, etc… ARQUITASA edita varias publicacións periódicas, organiza Foros, Congresos e ten unha con considerable presenza e influencia no mundo digital, co seu web, blog e actividade nas redes sociais.

cursobilbao-arquitasa02

Dentro do seu proceso de expansión, ARQUITASA precisa incorporar ao seu equipo profesional, tanto colaboradores externos, como colaboradores internos estables. Estes colaboradores deben ter experiencia xeral e específica en polo menos dous campos concretos dos trece existentes no ámbito das valoracións e coñecer a nova lexislación. Ademais deberán estar certificados cos criterios da NORMA ISO 17024, para o que deberán cursar e superar o PROGRAMA DE FORMACIÓN que ARQUITASA desenvolveu para ese efecto.

ARQUITASA deseñou e desenvolvido o PROGRAMA DE FORMACIÓN “ENc_17024” para FORMAR, CAPACITAR E CERTIFICAR profesionais, tanto, arquitectos, arquitectos técnicos, como enxeñeiros, economistas ou avogados, ademais da outros profesionais de sectores máis específicos, como ?expertos en arte? ou outros. Todo iso coas novas esixencias do sector.

cursobilbao-arquitasa03

Os cursos de BILBAO van dirixidos, principalmente a ARQUITECTOS E ARQUITECTOS TÉCNICOS, por tratarse, principalmente de formación en VALORACIÓNS INMOBILIARIAS, aínda que poden cursarlos outros profesionais.

ARQUITASA seleccionará TRES PROFESIONAIS, por provincia, territorio ou por cada millón de habitantes, entre os alumnos que tras cursar os TRES NIVELES do PROGRAMA DE FORMACIÓN, superen a “PROBA EVALUADORA FINAL” e obteñan a preceptiva CERTIFICACIÓN.

É dicir, SELECCIONARÁ A TRES PROFESIONAIS EN BIZKAIA.

cursobilbao-arquitasa04

Estes TRES PROFESIONAIS pasarán a integrarse no “EQUIPO PROFESIONAL ESTABLE” de ARQUITASA. Co resto de profesionais que logren a CERTIFICACIÓN, ARQUITASA establecerá unha RELACIÓN DE COLABORACIÓN, tanto con ela, como co resto das empresas do GRUPO AGIFI, no que está integrada ARQUITASA, no ámbito das valoracións, pero tamén nos demais campos profesionais, relacionados coa ARQUITECTURA e a EDIFICACIÓN, nos que traballan as empresas do grupo.

ARQUITASA impartirá o PROGRAMA DE FORMACIÓN “ENc_17024 na cidade de BILBAO coa colaboración da Demarcación de Bizkaia do Colexio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, COAVN.

O primeiro dos cursos do PROGRAMA DE FORMACIÓN ou NIVEL I, CURSO DE INICIACIÓN A LA VALORACIÓN INMOBILIARIA. PRINCIPIOS, MÉTODOS Y CRITERIOS  impartirase no salón de actos da Demarcación de Bizkaia do COAVN, os próximos 10 e 11 de decembro, cunha carga lectiva de 15 horas.

Esperamos a túa asistencia e a túa colaboración futura.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: cursos-talleres, evento

Tags: , , , , , , , , , ,