Decrecer para crecer. Caminando hacia o Decrecemento

¿Que lle está pasando ao sistema actual? ¿Que é o Decrecimiento? ¿Cales son as súas orixes? ¿Que relación establece con outros movementos? ¿Que suscita?

Estas son algunhas das preguntas que intenta responder este libro, intenta dar a coñecer algunhas das motivaciones e relacións máis ou menos directas que establece o movemento chamado decrecimiento con outras expresións de descontento co sistema actual. Á vez que pon de manifesto a crise e problemas xerados polo modelo existente, suscita a posibilidade dunha alternativa, aínda por construír e por aplicar nos distintos aspectos que compón a nosa sociedade.

Este libro non pretende máis que ser esa introdución a un movemento que aínda está construíndo o seu discurso en moitos campos. Precisamente por esa necesidade de aplicar a cada campo o que o decrecimiento propugna, libros como este fanse imprescindibles para dar o primeiro paso no coñecemento e comprensión da esencia do movemento.

Realizouse unha investigación sobre os lazos e vinculaciones con movementos máis antigos, ademais ponse en relación a aparición destes movementos con momentos de crises sociais ou económicas, con aspectos demográficos, socioeconómicos ou culturais. Faise ademais un percorrido por libros, películas, encontros internacionais e toda clase de elementos que se poidan relacionar para dotar a esta amalgama de iniciativas dun sentido común. Analízase a orixe concreta do movemento nas teses de Georgescu Roegen, e no chamado “Informe Meadows” para o Club de Roma.

Para rematar recóllese o que están expoñendo hoxe en día potentes representantes desta alternativa ao sistema como Carlos Taibo ou Serge Latouche, ou as propias aplicacións e construcións sociais que distintos colectivos en distintos lugares están aportando en pos da posta en marcha de alternativas factibles ao modelo actual.

O lector que se achegue a este libro poderá ser partícipe da reflexión, a investigación e a síntese levada a cabo polo autor sobre estes temas.

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: libros, publicacións

Tags: , , , , , , , , , , , ,