Casal Morales | Bonsai Arquitectos

No contexto da zona de cultivos ao oeste de Torrenueva el Casal Morales é unha propiedade modesta, pero singular pola súa antigüidade e pola súa rara autenticidade. O terreo navega nunha paisaxe trufada de invernadoiros, de viveiros, de leiras abandonadas.

Cortijo Morales Bonsai Arquitectos o1

O reto da intervención consistía en manter os invariantes tipolóxicos do conxunto, preservando a imaxe da edificación rural que mantén certo carácter ambiental, cada vez máis escaso na Veiga de Motril, e de indubidable valor Patrimonial malia a escasa protección normativa.

Formulamos unha rehabilitación rigorosa do edificio principal, consolidando e revestindo muros con morteiros de cal, e utilizando madeira serrada de piñeiro tratada ao baleiro e tintada para os elementos estruturais de forxados e cuberta.

Para recuperar os volumes orixinais reconstruíronse o palleiro e a corte, e construíuse un pequeno pavillón medianeiro que albergaba currais e cuartos de apeiros. Estrutura metálica sobre pequenas lousas de formigón armado. Madeira como leit motiv condutor de todo o proxecto, en chans e teitos -na obra nova como revestimento non estrutural.

Sorpresas: xunto ás cortes encontramos que o volume dunha pequena torre grande albergaba unha antiga prensa de aceite, coa súa viga, o seu regaifa, e a súa tella enterrada. Restaurouse o conxunto, que queda incorporado nun dos apartamentos resultantes, substituíndo a tella orixinal que quedou exposta á entrada do casal.

Outras decisións de interese: cubertas de cinc avermellado, buscando mínimo mantemento e integración con edificio veciño; alto nivel de illamento térmico en toda a envolvente; reciclaxe de augas grises para rego; pavimentos exteriores filtrantes con vexetación; cerramentos de gabións.

Obra: Casal Morales
EMprazamento: Motril, Granada, España
Arquitecto: Luis Llopis (Bonsai Arquitectos)
Arquitecto técnico: Cristina Llopis
Equipo de deseño: Carlos García e Dámaso Rodríguez (arquitectos)
Cálculo de estructura: Manuel Gª Navas (arquitecto técnico)
Consultoría de instalacións: Graeling Ingenieros
Constructor: DVS, S.L.
Fotógrafo: Javier Callejas
Superficie: 358,98 m2c
Ano: 2011
+ Bonsai Arquitectos

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, reforma interior, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,