Centro de día e Fogar de anciáns de Blancafort | Guillem Carrera

Centro de dia y Hogar de ancianos de Blancafort Guillem Carrera o1

Un edificio social necesario para a xente maior do pobo de Blancafort e os seus municipios veciños.

A observación inicial do solar e da súa contorna levou a considerar, que o futuro edificio non tiña que resolver só un programa e unhas necesidades dun edificio illado, senón que tiña que axudar a consolidar o tecido urbano máis próximo, á vez que crear unha entrada ao municipio con personalidade e carácter público propios.

A implantación volumétrica do edificio propón os seguintes conceptos:

· Dar acceso ao edificio desde a rúa Raval de Montblanc, abrindo parte do muro de contención preexistente.

· Converter o muro de contención preexistente no zócalo do edificio.

· Implantar o edificio sobre este zócalo, abrindo ás tres cales que rodean o emprazamento e tamén abríndoo á parte do solar que é unha praza / zona verde pública.

· Crear un núcleo de acceso e de comunicacións común que sirva para os dous equipamentos que forman parte do edificio: o Centro de día e o Fogar de Anciáns.

· Encher o espazo do solar cun edificio que achegue un patio interior para cada un dos dous equipamentos públicos.

· Ser un edificio que sexa identificado polos usuarios como a silueta que dá carácter á entrada do municipio; coa vontade de que se perciba que a súa implantación fíxose de maneira respectuosa co resto de edificacións que forman parte do núcleo urbano e coa historia e personalidade do municipio.

A planta do edificio responde a dúas ideas principais:

· O Fogar de Anciáns dirixe o seu espazo principal cara á paisaxe próxima e afastada que o rodea, coa vontade de que as persoas maiores que aínda non precisan asistencia no seu día a día utilicen os espazos deste equipamento de forma activa .

· O Centro de día dirixe o seu espazo principal a un patio interior de maior dimensión. Coa vontade de que as persoas que precisan dunha asistencia diaria, dispoñan duns espazos de carácter máis privado, non tan abertos ao exterior e máis pensados para o recollemento e para un día a día de actividade máis pausada.

Os materiais de construción utilizados no exterior responden á vontade de que non precisen un mantemento continuado. A posible percepción do formigón visto como un material frío, equilíbrase cos acabados cálidos que achegan a madeira, o aceiro corten e a pedra que reviste o zócalo do muro (utilizada en varios lugares do mesmo municipio e propia da zona) e coas áreas de vexetación proxectadas.

En canto aos acabados interiores, estes pretenden achegar aos usuarios a calidez necesaria para que gocen dun edificio concibido para facer máis confortable a última etapa da súa vida.

O edificio foi construído segundo os criterios de arquitectura solar pasiva. Cada un dos espazos do edificio ten a posibilidade de ventilar de maneira cruzada, xa que todos os espazos teñen apertura tanto en fachada exterior como nos patios interiores.

En canto á minimización da demanda enerxética, tratouse desde un primeiro punto de vista mediante a creación dun envolvente (pel do edificio) cun espesor térmico composto por un mínimo de cinco capas e 40 -45 centímetros de espesor, establecendo unha inercia térmica en concordancia co clima onde se sitúa o edificio. Desde un segundo punto de vista tratouse mediante un sistema de climatización integrado e global no edificio que aproveita a enerxía solar para a redución do consumo eléctrico. Así mesmo, a extracción e entrada de aire novo levan a cabo mediante un sistema de dobre fluxo que asegura a extracción do aire viciado das cociñas e aseos, e simultaneamente, recolle aire novo do exterior (controlando a humidade ambiental) e a insufla os espazos polivalentes e administrativos, sendo estes aires filtrados.

En canto aos materiais utilizados na construción deste edificio, utilizáronse materiais sinxelos, de procedencia natural e de proximidade, coa vontade que o impacto ambiental e paisaxístico do edificio sexa o menor posible.

Obra: Centro de dia y Hogar de ancianos de Blancafort
Autor: Guillem Carrera
Ubicación: Blancafort, Tarragona, España
Año: 2014
Superfície construïda: 650 m2
Fotografía: Adrià Goula
Colaboradores: Eva Crespo, Andreu Ibañez, Meritxell Anglès, Albert Pons, Xavier Foraste
Constructora: Betaconkret S.A.
+ guillemcarrera.com

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, equipamiento sanitario, equipamiento terciario, obras

Tags: , , , , , ,