Casa PI | Enrique Jerez

Casa PI Gaztelu Jerez Arquitectos o12 exto2

P e I son os nosos clientes, os propietarios dunha vivenda con terreo nesta barriada da Obra Sindical do Fogar, inaugurada en 1946 e situada ao suroeste da cidade de Burgos. As vivendas orixinais son moi interesantes: modestas, racionais, constructivamente sinxelas e baseadas no que podería considerarse unha arquitectura vernácula ou popular. Lamentablemente, na actualidade a barriada atópase moi degradada, ao construírse algunhas casas novas sen ningún vínculo nin sensibilidade cara á preexistencia. Isto fai que, en ocasións, o conxunto sexa case irrecoñecible.

Máis aló de tratarse dunha resposta específica a un problema concreto, o proxecto exponse como unha posible solución para futuras intervencións neste barrio, tratando de compatibilizar a construción de nova planta co respecto pola arquitectura e o conxunto orixinais. O proxecto asume algúns principios da arquitectura tradicional para trasladalos e adaptalos ao presente.

Desta maneira, o vello e o novo establecen unha dialéctica baseada, fundamentalmente, na lóxica, a naturalidade e a tolerancia.

Dado o estado semi-ruinoso da vella casa de P e I, así como as súas reducidas dimensións (uns 50 m2 nunha planta), o encargo consistía na realización dunha vivenda nova que respondese as súas necesidades da mellor maneira posible. Unha das máis singulares era a presenza de 2 talleres, un de gravado e outro de carpintería. De maneira similar á antiga vivenda, que constaba de 2 pezas entre as que se xeraba un espazo aberto, a nova casa desenvólvese a partir dun patio central que articula e vincula os diferentes espazos ao seu ao redor.

Tentando aproveitar a estrita normativa urbanística, que esixía o adosamiento da nova vivenda coa súa pareada, a casa encóstase mediante o garaxe, permitindo liberar o volume principal, de 2 plantas, para abrir xanelas en todas as súas fachadas.

Devandito volume principal, cara á rúa ao norte, alberga o taller de gravado e a zona de noite, mentres que o volume secundario, cara ao xardín ao sur, aglutina as zonas de día nun único espazo. Ambas as pezas relaciónanse espacial e visualmente a través do patio, que dá a benvida na entrada peonil e actúa como un filtro entre o xardín e o taller de gravado, pasando pola sala de estar. Desde a segunda planta do volume principal, e por encima da cuberta do volume secundario, é posible gozar da ribeira arborizada do Arlanzón, que discorre ao sur da parcela.

Tivéronse especialmente en conta criterios ambientais, ao incorporar un alto illamento térmico en toda a envolvente (15-20cm), protección solar regulable nos ocos orientados ao sur (persianas, toldos, parras), ventilacións cruzadas ou calefacción mediante caldeira de biomasa e 2 chemineas de leña.

A estrutura metálica queda vista nas zonas estanciales grazas aos forxados de chapa colaborante pintados de branco. Simultaneamente, xérase un nivel inferior con falso teito que recolle as franxas de almacenamento (armarios e andeis) e os espazos húmidos, de instalacións e de circulación, tomando a altura dos dinteles de portas e xanelas. Lembrando as vivendas orixinais, a casa ten fachadas encaladas en branco, zócalos de pedra calcaria de Campaspero, carpinterías verdes e cubertas de tella cerámica avermellada. No interior, as zonas húmidas se singularizan mediante un revestimento cerámico tradicional de cor verde.

Por encima de todo, pretendeuse que P e I identifíquense coa súa casa, e que co uso e o paso do tempo convértana no seu fogar.

Obra: Casa PI
Emprazamento: Burgos, España (42.348816 N, -3.739859 O)
Ano: 2012-16
Cliente: Privado (P + I)
Superficie: 200 m2 construídos
Presuposto: 189.699 € (PEM Proxecto Execución)
Arquitecto: Enrique Jerez
Colaboradores: Jesús Alonso (arq. asociado), Koldo Fernández Gaztelu, Catarina Isabel Faustino Mota, Beatriz González Yagüe
Aparellador: Iván Poncelas Ramón
Construtora: Gesdesbur SL (jefa obra: Mª Paz de Quevedo)
Estrutura: Prodabis Enxeñería Estruturas (David Manso, Inx.)
Fotografía: Javier Bravo Jabato
+ gaztelujerez.com

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,