Casa Guitián | Villacé y Cominges

A parcela ten forma trapezoidal e unha superficie de 230.475 m², está situada no extremo norte dunha fileira doutras dez parcelas. Linda polo sur coa parcela contigua, ao norte e ao leste cunha zona verde e ao oeste coa Rúa Tomada, de tráfico rodado. A rasante natural do terreo descende sensiblemente cara ao oeste.

Trátase dunha vivenda en ringleira nunha parcela de reducidas dimensións. A disposición de espazos e usos suscitada no proxecto pretende dar resposta ás condicións particulares de orientación e topografía da parcela así como ás súas limitadas dimensións, que penalizan o posible aprovechamiento dos espazos exteriores.

A presenza da edificación encostada na orientación sur condiciona o soleamiento dos espazos vivideros e exteriores e suxiren unha implantación singular no terreo.

A vivenda establece unha relación esencial coa parcela, a través do contacto directo desde as plantas a cota do acceso rodado e peatonal, salvando o desnivel entre ambas coa pendente do terreo. O edificio sepárase en gran medida do chan, permitindo por unha banda o seu maior aprovechamiento e goce para esparcimiento e levando ás plantas superiores as estancias principais da vivenda, con mellores vistas e soleamiento.

Óptase por apoiar puntualmente o volume edificado para liberar o máximo espazo posible a cota do terreo, conseguindo unha zona máis aprovechable para garaje así como para espazos de servizo baixo o corpo construído.

A planta principal queda a nivel coa zona de máxima cota da parcela e nela distribúese de forma diáfana a zona de día que asoma a unha ampla terraza con boa orientación oeste. A planta primeira alberga a zona de noite, cos dormitorios e núcleos húmidos de servizo.

A fachada proxéctase pensando nunha disposición de ocos que permita unha boa iluminación dos espazos interiores e formalmente confiren unha imaxe unitaria ao conxunto da vivenda. Os materiais, hormigón e policarbonato, reforzan o xogo compositivo establecido entre ocos e macizos así como a relación entre os volumes do núcleo de escaleiras e o prisma cúbico en que se desenvolve a vivenda, dotando ao conxunto dunha forte presenza.

Obra: Casa Guitián

Autores: Villacé y Cominges (José Villacé e Martín de Cominges Carvallo)

Estructura: Antonio Reboreda Martínez

Colaboradores estudio: María del Carmen Pintos Pavón, Mónica Costas Armada, Alfonso Leyaristy Martínez de la Escalera, Ramón Ojea Martínez de la Escalera.

Aparellador: Jordán Romero Sobral

Promotores: Pablo Guitián Iglesias

Constructor: ATCON SL

Data: 2010 – 12

Situación: Rúa Tomada n. 9, San Pelayo de Navia, Vigo, Galicia, España

Fotografías: Villacé y Cominges

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , ,