Arquitectura de Brasil: Paulo Mendes da Rocha

A arquitectura de Paulo Mendes da Rocha conmociona xa a primeira vista: manifesta, con só observala, a súa condición de froito dunha acción creativa, pola oportunidade da súa emerxencia, pola consistencia da súa estrutura espacial e, en fin, pola solvencia da súa plasticidad. Ningún xesto do autor que delate desafogo ou impulso de expresión individual deixou pegada na estrita materialidad da obra. Pola contra, hai nela un halo de necesidade que fai difícil imaxinar o lugar sen o seu discreta pero intensa presenza. A consistencia formal é, nos seus proxectos, condición da corrección estilística, que xamais constitúe un obxectivo en si mesmo, senón unha consecuencia da identidade do artefacto: aí radica a diferenza entre a gran arquitectura e aquela que só é valorada pola súa discreta presenza e o seu aspecto aseado. A obra de Mendes dá Rocha é, sobre todo, arquitectura: isto é, produto dunha acción subxectiva que se orienta cara a valores universais, ata o punto de que cada unha das súas manifestacións alcanza entidade autónoma, mesmo con respecto a autor, como só ocorre nos actos de creación xenuína. O observador atento recoñece nesa arquitectura unha serie de valores esenciais que lle dan carácter, que identifican a súa condición de artefacto, aínda que non parecen involucrar a personalidade do seu creador. Concibir supón, en efecto, formar artefactos dotados dunha formalidade sintética, fundada nos vínculos dunha finalidade interna, específica de cada obxecto ou universo formal. Dita formalidade que o proxecto establece, determinada polo sistema de relacións que vinculan ás partes co todo e viceversa, é independente de calquera condición ou instancia exterior; é allea, mesmo, ás peculiaridades intelectuais ou psicolóxicas do suxeito que a aluma. Naturalmente, a situación que describo é un ideal ao que tende, en maior ou menor grao, quen proxecta co propósito de concibir un artefacto xenuíno, non quen se limita a exercitarse na práctica dun ou outro estilo, coma se dunha actividade deportiva tratásese.

Paulo Mendes da Rocha | otrootroblog

[…]

Helio Piñón

+ artigo publicado en MATERIALES DE ARQUITECTURA MODERNA/DOCUMENTOS

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: libros, publicacións

Tags: , , , , , , ,