A favor da modernidade | Íñigo García Odiaga

Rehabilitación como hotel dunha antigua villa de campo de 1826, Pied de la Plagne, Francia [ JKA y FUGA]

A miúdo téndese a pensar que a modernidad, que a vanguardia está enfrontada á tradición ou ao vernacular. Este razonamiento válido para case calquera disciplina da vida cotiá vese amplificado no campo da arquitectura. Nas contornas rurales da nosa paisaxe pode comprobarse con claridade esta mentalidad, en aras da cal, levantáronse edificios ou neo-caseríos que imitan en cartón pedra os trazos estilísticos dos edificios tradicionais, pero que non son máis que un mero falsete da tipología orixinal. Polo xeral a súa adaptación ao terreo é pésima, cando esta é precisamente una das claves do caserio tradicional. As laderas dos vales aproveitábanse para dar acceso ás cargas cara á ganbara, mentres as persoas ou os animais accedían pola planta baixa, mentres na actualidade a modificación radical da topografía é o punto de arranque de calquera proxecto deste tipo.

É digno de comentar ademais, como as distribucións destes edificios con forma e decoración de caserio presentan espazos interiores que reproducen os apartamentos urbanos de calquera cidade, demostrando polo tanto, que a falta de imaxinación que xa se podía intuír nas súas fachadas se recrudece no seu interior.

Unha falta de imaxinación da que nunca adoeceu o modelo orixinal, xa que este, visto desde o noso tempo como unha xoia do pasado, foi un grito de modernidad e de vanguardia no seu tempo. Ningunha familia do século XVII aceptase vivir nunha casa obsoleta ou si prefírese, non optimizada ao seu modo de vida. ¿Por que entón na actualidade se dá esta paradoxa?

Por algún estraño mecanismo, téndese a confundir o respecto á paisaxe, á tradición ou aos nosos pobos, coa copia adulterada e deslavazada do orixinal, sen pararse a pensar que dende a actualidade poden propoñerse novas fórmulas, novos modelos ou tecnoloxías que partindo dos valores da arquitectura tradicional os actualicen e adapten un novo mundo e uns novos modelos de vida.

Ninguén pode negar que a beleza de multitude dos núcleos rurais que adoramos, reside na calidade das súas arquitecturas e en como estas foron dispostas no territorio, pero tampouco se poderá negar que as lóxicas que gobernaron esas decisións distan moito das que na actualidade poderían tomar como punto de partida. A coexistencia de ambos os dous modelos é unha necesidade e unha obriga, pero tanto os cidadáns coma as administracións que regulan os marcos legais deberían apostar pola modernidade. Unha modernidade entendida como aquela capaz de propoñer arquitecturas que dean resposta a cuestións do noso tempo, como son o medio, a economía, a enerxía ou os novos modelos de unidade convivencial e que ademais poña en valor e se mostre respectuosa coas claves que determinaron a beleza destes ámbitos.

Rehabilitación como hotel dunha antigua villa de campo de 1826, Pied de la Plagne, Francia [ JKA y FUGA]

Un bo exemplo dun edificio que aposta por esta convivencia de modelos, é o recentemente inaugurado e proxectado de forma conxunta polos estudos franceses JKA e FUGA.

O proxecto é especialmente sinalado se temos en conta que se trata da rehabilitación como hotel dunha antiga vila de campo de 1826, situada no casco histórico de Pied de la Plagne e que foi catalogada como un fito da arquitectura tradicional da rexión pola administración francesa.

Sabedores de que o valor desa arquitectura tradicional recae fundamentalmente no seu gran volume compacto, na súa cuberta protectora e na madeira característica da rexión que recobre as súas fachadas, os arquitectos centraron os seus esforzos no mantemento e se cabe a potenciación destes puntos clave.

Rehabilitación como hotel dunha antigua villa de campo de 1826, Pied de la Plagne, Francia [ JKA y FUGA]

Pero evidentemente un cambio tan importante no uso do edificio, o paso dunha vila unifamiliar a un hotel rural, requiría de modificacións do modelo orixinal. Un destes puntos de fricción entre ambas as dúas estruturas foi o da necesidade de buscar maior entrada de luz natural. A suba do número de cuartos ligados ao uso hoteleiro motivou a necesidade de abrir un maior número de ventás na fachada. Para iso os arquitectos recorreron ás técnicas tradicionais de recorte no taboado de madeira do revestimento, pero en lugar de imitar os motivos vernáculos, formularon un modelo xeométrico máis sinxelo e uniforme, máis adecuado non xa aos gustos, senón ás técnicas construtivas da modernidade. Deste modo a imaxe final do edificio navega entre o pasado e o futuro, non entra en colisión cos edificios antigos que o rodean, pero tampouco cede o valor da súa actualidade e vixencia.

Adoita dicirse que un dos éxitos da grande aceptación que teñen as novas tecnoloxías, reside en que estas, están pensadas para facer a vida máis doada e agradable, cuestión que conecta rapidamente coas aspiracións de calquera usuario. Do mesmo modo podería interpretarse que a arquitectura actual debe seguir esta idea de éxito e preocuparse por facilitar a vida aos seus usuarios, resolvendo os problemas e as necesidades concretas que estes lle formulen, para asegurarse que o cidadán medio aposte decididamente a favor da modernidade.

Rehabilitación como hotel dunha antigua villa de campo de 1826, Pied de la Plagne, Francia [ JKA y FUGA]

íñigo garcía odiaga . arquitecto
san sebastián. febreiro 2013

Artígo publicado en ZAZPIKA

Íñigo García Odiaga

Doctor Arquitecto y profesor asociado de Proyectos Arquitectónicos, ETSASS. Editor de NOMU. 1/5 del estudio de arquitectura VAUMM. Vivo en Donosti.

follow me

Arquivado en: artigos, Íñigo García Odiaga

Tags: , , , , , , , , ,