5 razóns polas que todo o mundo fala do BIM

BIM
BIM

(O que debes saber sobre esta nova tecnoloxía que está a cambiar a forma de edificar no mundo)

Cada día recibimos no noso correo electrónico noticias, ofertas de formación, presentacións sobre a tecnoloxía BIM. Se algo nos sorprendeu é o rápido que reaccionaron os distintos actores do sector da edificación á hora de incorporar a nova linguaxe á súa dinámica laboral. Os fabricantes de materiais de construción actuaron de forma rápida para completar as súas bibliotecas con todas as súas gamas descritas en BIM.

BIM son as siglas de Building Modellin Information ou modelado de información de construción. A Wikipedia defíneo como o proceso de xeración e xestión de datos dun edificio durante o seu ciclo de vida, utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensións e en tempo real, para diminuír a perda de tempo e recursos no deseño e a construción. Este proceso produce o modelo de información do edificio (tamén abreviado BIM), que abarca a xeometría do edificio, as relacións espaciais, a información xeográfica, así como as cantidades e as propiedades dos seus compoñentes.

En definitiva, trátase de dar toda a información dun proxecto en tres dimensións e en tempo real. Pero,

queres saber as razóns polas que agora se puxo tan de moda esta tecnoloxía?

1.- Acceso rápido e eficaz á información sobre calquera produto.

Supón unha gran vantaxe para os profesionais, un aforro de tempo e unha gran eficiencia na coordinación con outros participantes, xa que os datos do contido en BIM sempre facilitan a integración de datos a un proxecto.

Para Silvia Herranz, responsable do Departamento Técnico de URSA, empresa fabricante de materiais illantes,

“o éxito de BIM débese á súa capacidade de centralizar toda a información nun único modelo, ao que poden acceder en cada momento todos os profesionais que interveñen ou van intervir no proceso”.

2.- O sector da construción gañará competitividade coa adopción da tecnoloxía en todo o ciclo de produción, desde o proxecto dunha obra de edificación ata o seu mantemento e integración na cidade.

E é que hoxe en día falar de construción e non facelo da contorna BIM supón un gran atraso, porque esta tecnoloxía vai ser clave no desenvolvemento e expansión dun sector que sufriu con dureza o castigo da crise.

3.- BIM supón grandes posibilidades de sinerxias entre os distintos países que poidan compartir os seus catálogos nesta linguaxe tal e como xa o están facendo moitas empresas que comparten as súas bibliotecas de materiais e entre os propios fabricantes que poden compartir os seus ficheiros. Tamén é importante a contorna colaborativa que leva aparellada a tecnoloxía BIM polo que, as modificacións que se fan no modelo actualízanse automaticamente en todos os debuxos e planos, mantendo o deseño permanentemente actualizado.

4.- Porque o seu calendario de implantación está ao virar a esquina.

Os obxectivos do Ministerio de Fomento e outras administracións públicas son os seguintes:es:

En 2018: Os equipamentos e as infraestruturas públicas de orzamento superior a 2 M€ deberán producirse en BIM nas fases de Deseño e Construción. Circunscribir este obxectivo en proxectos de obra nova.

En 2020: Todos os equipamentos e as infraestruturas públicas deberán producirse en BIM en todas as fases: deseño, construción e mantemento.

Circunscribir este obxectivo a todos os proxectos de obra nova e rehabilitación.

5.- Os edificios serán máis sustentables.

O interesante da metodoloxía BIM non é unicamente a información que se poida integrar, ou a súa análise e interacción entre os diferentes elementos construtivos, senón o poder chegar a facer unha análise de ciclo de vida do edificio, o seu mantemento. Permitirá ter unha mellor visión global da construción do edificio e da súa futura deconstrución.

“Ao ofrecer información sobre todo o ciclo de vida, é moito máis sinxelo facer unha avaliación ambiental ou unha simulación do futuro comportamento enerxético. Isto axudará aos profesionais para ter unha información global que lle permita elixir as solucións máis adecuadas”, asegura Silvia Herranz.

URSA BIM
URSA BIM

Nós xa estamos convencidos e vós?, Tedes xa experiencia en BIM? Está a resultarvos difícil a súa implantación? Esperamos os vosos comentarios!

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,