31 vivendas para xoves e maiores e centro de día | Abalo Alonso Arquitectos

O edificio ocupa o final dun longo bloque, con fachadas a leste e oeste, previsto no desenvolvemento urbanístico do Bosque dos Desamparados.

A forte pendente da futura rúa, de máis dunha planta e media no noso solar, a obligatoriedad de soportal e a necesidade de situar un pequeno centro de día en planta baixa condicionan a proposta.

A complexa interpretación da normativa urbanística por parte dos servizos técnicos municipais fai o resto. O orzamento, como adoita ocorrer nestes casos, exiguo.

Os accesos tanto ao centro de día como ás vivendas sitúanse aproximadamente no medio da fachada, de tal forma que legalmente conseguimos que toda a planta baixa sexa habitable salvo espazos auxiliares que terían a consideración de sótano. Resulta evidente sinalar que un centro de día destas dimensións non funcionaría con desniveles ou diferentes plantas. Na parte máis baixa sitúase o acceso ao garaje para minimizar o percorrido da rampa. Desenvólvese en dous sótanos.

Nas plantas superiores un corredor central distribúe as vivendas a ambos os dous lados. As situadas nos extremos compóñense dunha sala comedor cociña separada do dormitorio polo vestíbulo de acceso e o baño. No resto agrúpanse baño e cociña no corpo central, con independencia de que esta última puidésese chegar a incorporar á sala. Ás vivendas situadas xunto ao núcleo de comunicacións engádeselles un dormitorio no espazo posterior a este.

A normativa urbanística permite vivendas independentes no volume comprendido na envolvente inclinada de cuberta. Neste caso, o xogo prodúcese ao ter o edificio consideración de baixa máis tres nunha zona e baixa máis tres e bajocubierta noutra. A presenza do soportal e a coronación sinalada provoca a aparición tanto na primeira planta como na última dunha serie de espazos susceptibles de ser aproveitados, nun edificio como este, como zonas comúns de estancia, xogos, lavandería… No exterior dita presenza signifícase tanto no remate escalonado, acompañado do xogo de chemineas, como da resolución formal aplicada ao soportal.

Obra: 31 vivendas para xoves e maiores e centro de día
Situación: Villagarcía de Arosa, Pontevedra, España.
Datas de redacción: Concurso 2007, proxecto 2007, fin de obra 2010.
Autores do proxecto: abalo alonso arquitectos. Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso
Arquitecto técnico: Francisco González Varela.
Colaboradores: Carlos Bóveda, Francisco J. Vazquez. Arquitecto.
Estructura: Inaec ingeniería, Jacobo Valido.
Instalacións: Inaec ingeniería, Federico Valido.
Promotor: Instituto Galego de Vivenda e Solo. Xunta de Galicia
Empresa Constructora: Indeza. Jefe de obra: Luis Paz.
Fotografía: Héctor Santos-Díez | BISimages
+ abaloalonso.es

Recoñecementos
Premio Gran de Area 2011. Vigo

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamento docente, equipamiento sanitario, obras, vivienda colectiva

Tags: , , , , , , , ,